Gå til hovedindhold
Fra afdeling/kreds

Generalforsamling 2021

- blev afholdt den 27. maj

Valgt til dirigent: Hans Hundevad

Bestyrelsens beretning blev taget til efterretníng. Se den herunder.

Kassereren  fremlagde regnskabet. Årets resultat: 3400 kr. Regnskab og budget blev godkendt.

Der var ingen indkomne forslag.

Valg til bestyrelsen : Mari-Ann Hansen blev valgt - efter kampvalg

Derefter fortalte Kirsten Kragh fra Staudeblomsten om tørketålende stauder. I stedet for traktement havde kredsen indkøbt to stauder til hvert...

Vil du gerne læse med?

Denne artikel er lavet til medlemmer af Haveselskabet

Bliv medlem og få Danmarks bedste havemagasin 5 eller 10 gange om året samt adgang til spændende artikler her på hjemmesiden.