fbpx Årets forhave | Haveselskabet Gå til hovedindhold
Fra afdeling/kreds

Årets forhave

Konkurrence om Roskilde-Køges flotteste forhave.

Formål:   At sætte fokus på afdelingens mangeartede og skønne forhaver og synliggøre haveselskabet i vor afdeling

1.    Konkurrencen søger den flotteste forhave hos alle i det område, som haveselskabets afdeling Roskilde-Køge dækker.

2.    Det er selve forhaven og ikke huset og andre bygninger, der bedømmes.

3.    Ved bedømmelsen tages dog hensyn til om forhaven harmonerer med omgivelserne.

4.    Ved en forhave forstås den del af haven, der kan ses fra offentlig tilgængelig vej eller indkørsel. Det kan  være haven foran huset, en indkørsel til koteletgrund, bede foran et byhus o.l. Enkeltstående plantekummer  deltager ikke.

5.    Forhaven kan være beplantet med alle slags planter.

6.    Det er forhaven som helhed, der bedømmes. Beplantning, hegn, belysning, belægning, inventar, postkasser, løsning vedrørende (cykel)parkering og affaldsbeholdere osv.

7.    Der lægges vægt på det æstetiske indtryk, på om haven er tiltalende hele året igennem og om de praktiske  løsninger fungerer.

8.    Alle medlemmer af Haveselskabet Roskilde-Køge kan indstille en have. Medlemmer af bestyrelsen og deres husstand kan ikke deltage i konkurrencen.

9.    For at indstille en have til konkurrencen skal du indsende maksimalt 3 digitale fotos af den indstillede   forhave og give en kort begrundelse for, hvorfor du finder haven velegnet til årets pris.  Billederne skal helst      være taget på forskellige årstider. Hvis forhaven har været under omlægning, kan du supplere med et billede fra før omlægningen. Du kan indstille din egen have ligesom du kan indstille anden have i afdelingens område. Bemærk: Der må ikke være personer på billederne, medmindre du har fået deres accept heraf.
Sidste frist for indstilling er 1. oktober 2018.

10.  Du \ ’Naboen’ må være indstillet på, at din have bliver offentliggjort på forskellige medier: Haveselskabets hjemmeside, Facebook og evt. i den lokale avis. Hvis du indstiller en anden have, må du gerne meddele os, hvorvidt du har orienteret husejer om  indstillingen, ellers tager vi kontakt inden offentliggørelse på diverse medier. Forhaven med adresse vil være synlig på lokal hjemmeside mens konkurrencen  løber.  Tilsagn om deltagelse kan til enhver tid trækkes tilbage ved henvendelse til bestyrelsen.

11.  Førstepræmien er et gavekort på 700 kr. til en planteskole efter eget ønske, samt en plakette med ”Årets  have i Haveselskabet Roskilde-Køge.
Såfremt vinderen ikke er medlem af Haveselskabet, er præmien herudover et års gratis medlemsskab af Haveselskabet.

12.  Anden og tredje præmien er en haverelateret ting. (Prisniveau 300-200 kr.)

13. Nominering

a.    Hvis der er indstillet flere end 20 haver, nomineres 10 haver til den endelige afstemning.  Bestyrelsen for Haveselskabet Nordsjælland udvælger de nominerede haver. 
b.    Hvis der er indstillet færre end 20 haver, betragtes alle som nominerede.

14.  Afgørelse:
De tre vindere vælges af medlemmerne i Haveselskabet Roskilde-Køge. Afstemningen sker elektronisk. Afstemningen foregår i perioden 1. oktober til 21. oktober 2018. Hver medlemskab (husstand) kan afgive en eller flere stemmer på de nominerede haver. Der kan højst afgives én stemme pr. husstand på hver nomineret have. Ved stemmelighed afgøres stillingen af bestyrelsen i Haveselskabet Nordsjælland.

Offentliggørelse og tidsfrister
Forhave med billeder med adresse og begrundelse lægges løbende på afdelingens hjemmeside, når tilsagn er modtaget fra ejer af forhaven.
Sidste frist for indstilling er 1. oktober 2018.
Eventuel nominering sker i perioden 1. oktober til 8. oktober 2018.
Endelig afstemning sker i perioden 9. oktober til 21. oktober 2018.

Resultatet vil blive meddelt vinderne direkte umiddelbart efter afstemningen og vil blandt andet blive offentliggjort på foreningens hjemmeside.