Gå til hovedindhold
Foto: Frank Kirkegaard
Foto: Frank Kirkegaard
Artikel for alle

Sådan beskærer du æbletræet

Beskæringens kunst er svær, tror de fleste. Så svær at mange haveejere helt undlader at klippe i frugttræerne, og det er egentlig en skam. For det er ikke sværere, end du gør det til.
Redigeret af Gusta Clasen. Med bidrag fra Frank Kirkegaard og Laila Sølager. - 
13. marts 2008

Hvor beskæringen af prydbuske og prydtræer af gode grunde primært har en æstetisk funktion, så tjener beskæring af frugttræer mere praktiske formål, nemlig:

  • At give flere, større eller flottere frugter.
  • At holde planterne i en størrelse og form, hvor det er let at plukke frugterne.

Bedst at beskære om sommeren

Det er bedst at beskære om sommeren fra 1. juli til midt i september. Ved beskæringen efter 1. august kommer der næsten ingen nyvækst, så træerne kan i stedet bruge energien på at danne blomsterknopper, der giver frugter næste år. 

Ved sommerbeskæring kommer der desuden færre vanris den kommende sæson end ved beskæring om vinteren eller i foråret.

To prægtige, gamle 'Belle de Boskoop' træer er blevet beskåret i respekt for træets oprindelige form. Foto: Maren Korsgaard

En let udtynding

Hos æbletræer, der jævnligt er blevet passet med beskæring, er det normalt tilstrækkeligt med en let og næsten usynlig udtynding af nogle af de mange grene, der danner træets krone. 

1)

Fjern alle døde og knækkede grene og småkviste, der sidder tæt inde i kronen. Det giver mere lys ind i træet og fremmer dermed farvedannelsen på frugterne. 

Sundhedsbeskæring af valnød. Foto: Maren Korsgaard.

2)

Klip altid kun grene og større kviste af i de grenvinkler, hvor grenen deler sig. Når du kun fjerner den ene af grenene i det Y, som grenvinklen danner, har saften inde i grenen stadig mulighed for at flyde frit, og den ender i et skud med blade, som kan aftage energien. 

Beskær i en grenvinkel. Foto: Laila Sølager.

3)

Du skal derimod ikke klippe en gren over midt på. Det kan nemlig resultere i, at den afklippede gren dør og står som en rådden stab om et par år. Det kan svække træet.

Her er en gren død efter at være blevet skåret over ca. 1 meter fra stammen. Hvis snittet istedet var lagt lige uden for grenkraven, kunne træet have lukket såret. Foto: Inga C. Bach.

4)

Er der grene, du vil korte ind, skal du klippe lige over en knop, der peger væk fra trækronen. Knoppen bliver til et nyt skud allerede i år, fordi den allerede er sat.

5) Æbletræ før og efter beskæring:

Æbletræ før og efter beskæring. Foto: Laila Sølager.

Stop i tide

Træd jævnligt ned fra stigen og gå på lidt afstand af træet for at vurdere, hvor og hvor mange grene du skal fjerne.

Du kan klippe op til en tredjedel af den samlede grenmasse væk, uden at træet begynder at sætte nye skud i overmål i løbet af sommeren. Men klipper du mere væk, får træet en masse nye lange skud til sommer, kaldet vanris, og du får endnu mere at klippe i de kommende år.

Så husk at kigge på afklippet under træet, så du stopper, før du har fjernet 1/3 del af træets grenmasse.

Et pindsvin er en nærliggende associationen, når et træ bliver for hårdt beskåret. Der kommer nemlig et hav af nye skud, der stritter i alle retninger.  Foto: Frank Kirkegaard

Nyt liv til gamle æbletræer

Gamle æbletræer, der er blevet tætte i kronen, leverer ofte mange små og dårlige frugter uden farve. Her hjælper det meget at tynde ud i kronen, som beskrevet ovenfor. 

Det kan dog også være nødvendigt at fjerne lidt større grene, der vokser på tværs eller indad i kronen. Skær dem over helt inde ved en hovedstamme, så der ikke bliver nogle stabbe tilbage.

Træet skal til sidst blive så åbent, at man kan komme til at kravle op i det og plukke frugterne indefra. Men husk, at du ikke må fjerne mere end op til 1/3 af træets grenmasse.

Undgå at skære i toppen, da det giver mange vanris, som siden skal fjernes.

Foto: Frank Kirkegaard

Den radikale løsning

En anden problemstilling med store, gamle træer kan være, at de godt nok stadig sætter mange gode frugter, men at man ikke kan nå dem, så de ender som triste nedfaldsæbler. 

En radikal løsning på det problem kan være at kappe træet helt ned til 2-3 meters højde. En sådan hård tilbageskæring skal helst udføres om vinteren. 

Det er et meget hårdt indgreb, der giver store sårflader, som svækker træet. Æbletræer tåler dog en ret hårdhændet beskæring og vil normalt overleve og kan også leve i mange år herefter.

Resultatet af en sådan topkapning bliver dog sjældent ret kønt, da træet får en masse nye, tynde skud (vanris), som man ofte er nødt til at fortsætte med at skære af i toppen af træet hvert år fremover. 

Man bevarer enkelte af de nye skud, som man klipper tilbage til fire knopper/blade, så de kan overtage væksten. For at få de nye skud til at vokse mere vandret og holde dem nede i plukkehøjde kan man hænge lodder på grenene eller binde dem ned til jorden med snore. 

Hold de nye æbletræer i plukkehøjde 

Store, gamle frugttræer er smukke, og du kan med god grund vælge at bevare dem som de dekorative skulpturer, de er.

Men hvis du har frugttræer i haven med det formål at få størst muligt udbytte på et lille areal, så er det en fordel at købe nye træer på svagtvoksende grundstammer, som du beskærer og former, så de ikke bliver for store. 

Det er dog vigtigt at lade træerne være i fred de første år, til de begynder at bære frugt. Enhver beskæring på dette tidlige tidspunkt vil nemlig blot resultere i nyvækst, og det forsinker dannelsen af frugtknopper. 

Egon Petersen har plantet sine æbletræer tæt og beskærer dem løbende. De er stadig ikke mere end godt to meter høje, men de giver masser af æbler hvert år. Foto: Frank Kirkegaard.

Mange æbler på lidt plads

Selv i den lille rækkehushave kan du høste masser af frugt, hvis du køber æbler på svagtvoksende grundstammer, planter dem tæt og holder dem nede ved løbende beskæring. 

Egon Petersen ved Hyllede på Sjælland har praktiseret metoden med sen sommerbeskæring i 20 år. Træerne er plantet tæt og er stadig ikke mere end godt to meter høje, men de giver masser af æbler hvert år. 

Sidst i august klipper han alle de nye skud (årsskuddene) tilbage til ca. fire blade. Der går herefter to år, inden disse skud sætter frugter, men da han beskærer dem løbende, er der masser af æbler på hvert år. 

Om vinteren tynder han ud i træerne, så de ikke bliver for tætte eller for høje. På den måde har han en stor høst med mange forskellige æbler på et forholdsvist lille areal.

Beskæring af andre frugttræer

Æble- og pæretræer tåler en ret hårdhændet behandling, mens blomme, kirsebær og andre stenfrugter er meget mere følsomme over for beskæring. 

De er nemlig modtagelige over for svampeangreb, og bør beskæres mindst muligt, kun om sommeren og altid kun i tørre perioder.