Gå til hovedindhold
Fra afdeling/kreds

Om Sindal og Omegns Kreds

Sindal og Omegns Havekreds er en aktiv, lokal kreds af Haveselskabet.
Sven-Erik Nielsen - 

Kredsen, der startede under ”Det Jyske Haveselskab” for mere end 40 år siden, dækker et forholdsvis stort geografisk område, fra Tversted i nord til Lendum og Stenhøj i syd, samt fra Astrup og Lørslev i vest til Tolne og Mosbjerg i øst. Her er Sindal og Bindslev de to største bysamfund, omgivet af store landområder med mange mindre landsbysamfund, som hver især er gode medspillere i foreningssammenhæng.

Der er ca. 100 medlemmer af havekredsen.

Kredsen har til formål, gennem et aktivt foreningsliv, at virke for bevaring, udvikling og fornyelse af havekulturen, samt formidling af interesse og forståelse for en alsidig og bæredygtig anvendelse af jorden omkring vore boliger.

Kredsen bestræber sig på, løbende at afholde spændende og inspirerende arrangementer, som kan medvirke til både at dele erfaringer og udbrede nye ideer. Det kan være foredrag, om aktuelle emner, besøg i interessante haver og anlæg, planteskolebesøg, åbne haver, udflugter m.m.  Arrangementerne henvender sig til alle interesserede, både erfarne medlemmer og nye, måske kommende medlemmer.

Foruden omtale i medlemsbladet ”Haven” udsender kredsen årligt et aktivitetsprogram, som også fremlægges på planteskoler, biblioteker og andre offentlige steder. Der ud over udsendes nyheds- og informationsmails til alle der har opgivet mailadresse og vist interesse for havekredsens arrangementer.

Der er ligeledes oprettet en gruppe på Facebook, hvor interesserede kan optages.

Havekredsen er desuden til stede, med information, ved adskillige større offentlige arrangementer i lokalområderne.

Man er altid meget velkommen til at henvende sig til Sindal og Omegns Havekreds. Du finder navne adresser og tlf. numre på bestyrelsen andetsteds her på siden.