Menu

Vis alle

0 resultater

Havestof

0 resultater

Arrangementer

0 resultater

Shop

0 resultater

Åbne haver

0 resultater

Liste visning

Gitter visning

Du skal indtaste minimum 3 tegn for at se resultater

Her kan du søge i hele vores katalog af artikler, arrangementer, produkter og åbne haver.

Vis flere
Vis flere
Vis flere
Vis flere
Vis flere

Om os

Vores formål er at øge interessen for jorden omkring vores boliger. I havekredsen får du viden og inspiration, så du får størst mulig glæde af din have. Vi arrangerer møder og foredrag om blomster, haver og ligende af interesse for havemennesker. Derudover arrangerer vi udflugter, hvor vi besøger spændende haver.

Formål

Vores formål er at øge interessen for jorden omkring vores boliger. I havekredsen får du viden og inspiration, så du får størst mulig glæde af din have. Vi arrangerer møder og foredrag om blomster, haver og ligende af interesse for havemennesker. Derudover arrangerer vi udflugter, hvor vi besøger spændende haver.

Er du et havemenneske eller kunne du tænkte dig at blive det? Så vil vi bestemt opfordre til, at du bliver medlem og/eller deltager i vores spændende udflugter og de møder og foredrag, som vi arrangerer i løbet af året.

Vi håber på at se dig i Toftlund og Omegns Havekreds!

Sådan startede det

Den første havekreds i Toftlund blev startet helt tilbage i 1924. Den hørte også under Det Jydske Haveselskab. Den eksisterede dog kun frem til 1933. Hvorfor den blev nedlagt, vides ikke. Der findes stadig medlemslister fra dengang.

Den nuværende Toftlund og Omegns Havekreds blev startet i Tirslund Havekreds af daværende førstelærer Jørgen Hansen. Jørgen Hansen og flere andre fra Tirslund havde gennem længere tid været medlemmer af Vojens Havekreds, men blev opfordret af Flak Hansen, konsulent hos DjH i Vejle, til at lave en forening selv.

Til den første bestyrelse valgtes frk. Jessen fra Gøttrup, fru Alma Juhl fra Tirslund, Chresten Sørensen fra Åbøl og Jørgen Hansen fra Tirslund. Lærer Hansen blev foreningens første formand og var det i 25 år. 

I begyndelsen blev der holdt arrangementer sammen med Tirslund Husholdningsforening i Forsamlingshuset. Der kom efterhånden en del medlemmer fra Toftlund, og man besluttede derfor på generalforsamlingen i september 1963, at foreningen skulle hedde Toftlund og Omegns Havekreds. Foreningen holdt derefter de fleste arrangementer på den daværende "Østerkro" i Toftlund.

Havekredsen har haft ni formænd:

  • Jørgen Hansen, som sad cirka 25 år
  • Ingvar Iversen fra Agerskov: 1982-1984
  • Karl Thygesen: 1984-1986
  • Finn Dyhr: 1986-1989
  • Børge Lund: 1989-1993
  • Børge Christensen: 1993-2003
  • Anne-Grethe Petersen fra Toftlund: 2003-2008
  • Emmy Gram Kristensen: 2008-2011
  • Kirsten Nielsen: 2011-

Derudover har der været en masse bestyrelsesmedlemmer og ikke at forglemme - medlemmerne. Efter den spæde start med 29 medlemmer var medlemstallet på et tidspunkt næsten oppe på 200.
Men da foreningen fyldte 50 år dalede medlemstallet til 110 medlemmer.

 

Bliv aktiv

Vil du gerne være med til at have indflydelse på din lokale kreds? Så stil op til bestyrelsen.