Gå til hovedindhold
Pileurt
Foto: Mads Sørensen, Københavns Universitet
Spørgsmål & Svar

Er kæmpe-pileurt farlig?

tir. 23. nov. kl 10:16

Jeg har en plante i haven, som jeg også har set vokse vildt mange steder. Den bliver ca. 2-3 meter høj og er flerårig, tror jeg. Min nabo påstår, at det er en meget farlig plante. Han mente derfor, at han havde ret til at fælde planterne og ødelægge rodnet inde på min grund. Jeg har aldrig hørt om det før, og synes det lyder meget usandsynligt.

Haveselskabets Rådgivning

Der er desværre noget om snakken. Den tilsendte plante er en pileurt af arten kæmpe-pileurt. Den er meget aggressiv, når først den får fat, og den er fx et stort problem i England. Herhjemme ser man den som ukrudt i landskabet og til dels også i haverne.

Naturstyrelsen anser planten for invasiv og anbefaler bekæmpelse. En invasiv art er en plante- eller dyreart, som er indslæbt i et område, hvor den kan fortrænge andre arter og forrrykke den økologiske balance mellem arterne på stedet.

Der er to typer af pileurt i Danmark, som er invasive. Det er kæmpe-pileurt, Fallópia sachalinénsis, og japan-pileurt, Fallópia japónica. To forskellige arter, som alligevel ligner hinanden.

Den største forskel på de to er, at bladenes midterribbe hos kæmpe-pileurt ofte er rød, mens den hos japan-pileurt er lys grøn. Kæmpe-pileurt er højere og bladene er længere end hos japan-pileurt - ca. 15-30 cm lange modsat japan-pileurts 5-12 cm.

Desuden er der forskel på bladbasis, som hos japan-pileurt danner en ret vinkel modsat kæmpe-pileurts hjerteformede grund.

Svær at udrydde

Du skal forsøge at komme af med din kæmpe-pileurt. Det gør du ved gentagne gange at slå den ned, og dermed forhåbentlig udsulte den, så den ikke spreder sig yderligere.

Du kan også grave den op, men der skal faktisk ikke mere end en cm´s rod til, før den igen er i stand til at danne en ny plante. Nye planter lader sig dog rimelig let rykke op med rod.

Hvis pileurten står i staudebedet, må du i gang med hækkesaks ca. en gang om ugen for at holde den nede. Hvis den står et sted, hvor der ikke er andre planter lige omkring, som du vil bevare, kan du evt. så græs på stedet, og dermed køre det over med en plæneklipper i et par sæsoner.

De anviste metoder vil holde pileurten nede og måske også gøre kål på den, hvis du er tidligt på den. Men du skal regne med, at det vil tage flere sæsoner, hvis den er vokset til.

Når du har klippet eller gravet, skal du ikke lægge de afklippede stængler og rødder på komposten. Brænd dem af eller smid dem ud med dagrenovationen, så de ikke spredes til andre steder i haven.

Sikre pileurt til haven

Kæmpe-pileurt eller japan-pileurt, må ikke forveksles med de andre typer af pileurt, som ligeledes er stauder, men blot ikke invasive. De har et andet latinsk navn, og er dermed en anden slægt.

De arter af pileurt, du trygt kan dyrke i din have, er:

  • Kærtepileurt, Bistorta amplexicaulis
  • Slangeurt, Bistorta officinalis
  • Tæppepileurt, Bistorta affine
     

Læs mere om kæmpe-pileurt her

Kommentarer

I Haven januar 2019 har I en stor artikel om invasiv pileurt. Jeg vil gerne give min nabo denne artikel, men er det muligt at videresende artiklen f.eks. fra et artikel arkiv? Med venlig hilsen Ole K. Sørensen

Hej Ole K. Sørensen, tak for interessen. Vi kan desværre ikke sende artiklerne fra magasinet digitalt, men du må gerne tage en fotokopi og sende til din nabo. Vi har også lidt om pileurtproblematikken på vores hjemmeside her: https://haveselskabet.dk/den-nationale-liste .

Der er forskel på problematisk plante fordi den er invasiv , og kan overtrumfe anden vegetation og breder sig. og så at være farlig. Japansk pileurt er spiselig, og skulle være lækre, når man tager unge stængler. Mener I , at kæmpe pileurt også er ret giftig? Må en nabo gå ind og ødelægge planten helt ned i rodnet som beskrevet i en anden have?

Hej Christel Der er en helt klar definition af invasive planter. De skal opfylde 2 krav. De skal være inslæbt til landet af mennesker, og de skal fortrænge hjemmehørende vegetation. Pileurterne (de 3 nævnte) er alle invasive. Om de er giftige er en helt anden sag. Nogle mener de kan spises, andre ikke. De er ikke nævnt på giftlinjen, og der er ikke nogen officiel advarsel imod at spise dem. Men som med så meget andet, skal man ikke bare spise løs af noget man ikke kender, så mådehold må være svaret. Naboer må selvfølgelig ikke bekæmpe noget på andres grund. Som grundejer kan man pålægges at bekæmpe planter, f.eks. kæmpebjørnekloen SKAL man bekæmpe, men pileurt er endnu ikke omfattet af de regler. Men det kan komme.

Vil du kommentere på indholdet?

Du skal være medlem af Haveselskabet for at kunne oprette en kommentar på hjemmesiden