Gå til hovedindhold
Foto: Magnus Gammelgaard Nielsen
Spørgsmål & Svar

Erantis i brand

fre. 18. jun. kl 11:55

Da jeg forleden var ved at plukke næsten modne frøstande af mine erantis, opdagede jeg, at mange stængler var revnet og havde små vorteagtige udposninger. Ud kom aske-fint, sort støv. Svampe-sporer, formoder jeg?

Haveselskabets Rådgivning

Ja, dine erantis er angrebet af en svampesygdom kaldet erantisbrand (Urocystis eranthidis). Hvis det kan være til nogen trøst, så er enkelte af mine det også. Det er ret almindeligt.

Symptomerne ses ofte på det tidspunkt, hvor frøene er ved at være færdigudviklede. Både på blade og stilke dannes aflange blærer, som senere brister, så brandsporerne kan spredes.

Det er sjældent at angrebene her i Danmark, er udbredt over større områder. Ofte drejer det sig kun om nogle få planter.

 

Hårdhudede sporer
Svampen producerer "hårdhudede" sporer som er i stand til at overvintre i jorden, og sandsynligvis sker infektionen her, inden planterner bryder frem om foråret. Der kan være også være overvintrende sporer i planterne. Det er usikkert om brandsvampen også er i stand til at overvintre i frøene. Derfor er det ikke nogen god idé at sprede disse.
Du kan gøre følgende for at undgå erantisbrand næste år:

  • Fjern inficerede planter: Er angrebet sporadisk kan du fjerne planterne, inden sporerne bliver modne. Planterne bør graves op, fordi den underjordiske knold kan være inficeret.
  • Hvis du vil plante erantis igen, skal du vælge steder, hvor de ikke tidligere har vokset.
     

Flere brandsygdomme

Man inddeler svampesygdommene i grupper, hvor de såkaldte brandsygdomme er en af dem. Fra samme gruppe findes majsbrand, der helt kan ødelægge sukkermajs, og nøgen bygbrand, der er kendt i landbruget.

Det er sikkert de helt sorte sporer, der udspredes som skyer, som har givet gruppen navn.