Gå til hovedindhold
Foto: Flickr
Spørgsmål & Svar

Hvordan bekæmper vi ukrudt på grusbelægningen?

ons. 14. okt. kl 11:22

I vores grundejerforening har vi for nylig anlagt en festplads på et fællesareal belagt med leret grus. Arealet er 300 kvm. og er omkranset af en nyplantet bøgehæk. Nu er spørgsmålet, hvordan vi bedst holder pladsen fri for ukrudt uden brug af sprøjtemidler? 

 

Haveselskabets Rådgivning

Første forudsætning for at begrænse ukrudt på en sådan plads er, at bunden er korrekt opbygget.

Med en korrekt opbygget bund er det begrænset, hvor meget ukrudt der kommer nedefra.

Hvis bunden ikke opbygges korrekt, fx fordi muldlaget ikke er fjernet, kan der opstå ukrudtsproblemer, da muldlaget kan indeholde mange hvilende ukrudtsfrø og rodstumper, der bare venter på en smule lys for at begynde at gro. 

Sand- eller lerjord?

Hvordan bunden skal opbygges, afhænger af, hvordan jordbundsforholdene er, og dermed hvor frostsikker bunden er: 

  • Er der tale om fed ler eller anden jord, der holder på vand, kaldes bunden frostfarlig eller frosttvivlsom.
  • Er der derimod tale om sandet jord, kaldes jorden frostsikker.

Frostfarlig og frosttvivlsom bund kan give sætninger ved hård frost, det betyder, at jorden buler efter frostvejr.

Sådan opbygges bunden korrekt:

  1. Først fjernes muldlaget.
  2. Ved frostfarlig og frosttvivlsom bund skal der herefter lægges et bundsikringslag, hvis primære formål er at kunne dræne regnvand væk. Til bundsikring anvendes bundsikringsgrus. Bundsikringslaget komprimeres (bankes sammen). Der skal ligge et mindst 12 cm. tykt lag efter komprimering. På frostsikker bund er bundsikringslag ikke nødvendigt.
  3. Der lægges et bærelag af stabilgrus, som efter komprimering skal være 10 cm. Formålet er at holde pladsen plan.
  4. Herpå lægges så mindst 5 cm leret grus som overfladelag. Også dette komprimeres. 

Ukrudt ovenfra

Selvom bunden er opbygget korrekt, vil der med tiden komme ukrudt til udefra, enten flyvende i form af f.eks. mælkebøttefrø, eller med dyr eller mennesker i pels eller tøj/sko. Det kan ikke undgås, og jeg vil foreslå, at I køber en ukrudtsbrænder, som anvendes på den største del af arealet.

Det er vigtigt, at man ikke brænder ukrudtet af, men blot blancherer det, altså giver det en let svidning. Dette vil ødelægge bladcellerne i ukrudtsplanterne, så de dør. Hvis ukrudtet derimod brændes af, vil det svare til en steppebrand, hvor ukrudets rødder lever videre og blot vil gror ekstra kraftigt bagefter.

Undgå at anvende brænderen i en afstand på 1 meter fra hække. Her må I anvende skuffejern og rive.

Rettidig omhu

Effektiv ukrudtsbekæmpelse handler om at undgå, at ukrudtet når at blomstre og sætte frø, så det gælder om at komme over det tilpas tit, og mens ukrudtet er tilpas småt.

Jeg vil foreslå, at I lægger en fælles indsats og deles om det. Det vil være optimalt, hvis I kan gå arealet igennem med ukrudtsbrænderen mindst hver 14. dag i vækstsæsonen. Hvis I deles om opgaven, behøver det ikke at være uoverkommeligt. Et I fx 4, der skiftes, skal I blot hver især luge og brænde 2 eller 3 gange på en sommer.

Om efteråret er det desuden vigtigt at fjerne alle visne blade, så der ikke dannes muldlag, hvor ukrudtet vil elske at gro. Hertil kan I med fordel anvende en eldrevet eller batteridrevet håndholdt løvsuger.

Med venlig hilsen
Maj-Britt Møller
Haveselskabets ekspert i kemikaliefri ukrudtsbekæmpelse