Gå til hovedindhold
Det er ikke altid nemt at blive enig med naboen om vedligeholdelsen. Foto: Flickr
Spørgsmål & Svar

Naboens træer skygger

fre. 16. jan. kl 20:46

Hvad stiller man op, når naboer nægter at skære træer ned med begrundelsen: "at de godt kan lide høje træer"?

Vores nabo har en meget stor grund omkranset af store træer, nogle er gamle og nogle er nyplantede. Ud for vores grund er de plantet tæt i flere rækker, hvilket betyder, at eftermiddags- og aftensolen ikke trænger igennem. Træerne står lige uden for skellinien og er således ikke omfattet hegnsloven. Vi har forsøgt at opretholde et godt forhold til naboen, men vi kan ikke komme igennem med vores ønsker, de er totalt afvisende.

Kan I fortælle os, hvad vi skal gøre?

 

Haveselskabets Rådgivning

Du skriver træerne ikke er omfattet af hegnsloven fordi de står lige uden for skellinien. Det er ikke givet du har ret. "Egne hegn" der står i en afstand på 1,75 m fra skellinien omfattes også af hegnsloven. Plantningen skal dog have "hegnskarakter" og ved bedømmelsen lægges vægt på, at træernes antal i almindelighed skal være mindst fire. Desuden skal træerne være af samme slags eller have ensartet præg. Træernes skal stå i skellets hele længde eller dog en væsentlig del af skellets længde. Hvis disse kriterier er opfyldt, er der udgangspunkt for at benytte hegnslovens bestemmelser. Her gælder det, at højden på eget hegn må være 1,80 m + et tillæg svarende til afstanden til skellinien. Hvor højden i skellinien må være 1,80 m, må hegnet der står 1,5 fra skellinien altså være (1,80 +1,50) 3,30 m.

Hvis det er helt umuligt at blive enig med naboen, kan I henvende jer til kommunen og få hegnsynet ud og kigge på forholdene, og lade dem afgøre hvorvidt træene skal fældes. 

Se også: www.hegnsloven.dk