Gå til hovedindhold
Bænkebiddere holder ofte til i det fugtige områder omkring æblets stilk. Foto: Magnus Gammelgaard Nielsen
Spørgsmål & Svar

Spiser bænkebidere æbler?

man. 30. sep. kl 14:05

Hvordan undgår vi bænkebiderne, som spiser af vores æbler.

Vi har et Ingrid Marie æbletræ, som bærer en fantastisk mængde store, flotte æbler, som snart skal plukkes. Tidligere år har vi oplevet, at rigtig mange æbler har en hel koloni af bænkebidere i forskellig størrelse helt nede, hvor æblet og stilken mødes - og de kan godt lide æbler, for der er gnavsår i mange af dem. Jeg har prøvet at børste dem væk, men når der er 30-40 kg æbler, så er det et stort arbejde. Har I et forslag til, hvordan problemet løses, uden at vi skal til at sprøjte med diverse midler?

Haveselskabets Rådgivning

Ifølge Haveselskabet plantedoktor, Magnus Gammelgaard, forekommer bænkebidere hyppigt i æbler og andre frugter, især omkring høsttidspunktet.

Bænkebidere betragtes normalt som nyttedyr, da de spiller en vigtig rolle i nedbrydningskæden, når det drejer sig om at få findelt plantedele, der efterfølgende nedbrydes af svampe og bakterier til uorganiske stoffer, som igen kan optages af planterne. Under bestemte forhold kan de dog anrette skade på planter, fx som her på æbler.

Bænkebiddere tiltrækkes af fugtige skjulesteder

Bænkebiderne hører til krebsdyrene og har gællelignende lunger. Derfor kan de ikke tåle at tørre ud. Desuden er de natdyr, der har brug for skjulesteder om dagen. Sådanne skjulesteder, der samtidig er fugtige, finder bænkbiderne i æbler lige omkring stilken, hvor vandet samler sig.

Også hvor to frugter sidder tæt sammen, opstår der et miljø, der er helt optimalt for bænkebiderne. Sidder der samtidig lidt blade i klemme eller blade i nærheden, som er ved at visne, er føden inden for rækkevidde, og de kan efterhånden få omdannet dette materiale til en kompostlignende bunke omkring stilken.

Benytter andre dyrs huller

Normalt er bænkebidere ikke i stand til at gnave direkte gennem overhuden på et æble. Derfor benytter de oftest huller, som er lavet af andre insekter, f.eks. hvepse, sommerfuglelarver og ørentviste, men også råd fremkaldt af forskellige svampe er indgangsveje.

I visse tilfælde, når frugterne er modne og bløde, kan de selv få hul, især hvis der i forvejen findes en lille skade, men det, synes jeg, ikke er så udbredt.

Udtynd og beskær 

Problemet kan minimeres ved at udtynde frugterne, så de ikke sidder tæt sammen. Ligeledes er det en god idé at fjerne eller beskære skud i sommerperioden, så der kommer sol til alle frugterne. 

Alternativt kan man forsøge at påsmøre noget fedt/klister eller sætte et klæbende bånd rundt om stammen lige over jorden for at hindre, at bænkebiderne kravler op i træet. Der eksisterer dog efter mine oplysninger ikke forsøg, der bekræfter denne metodes virkning, men har man mange træer, kunne man jo prøve på enkelte, og se, om der var nogen forskel. Der findes ikke bekæmpelsesmidler egnet til formålet.

Vask gerne æblerne

Du kan rolig vaske æblerne i vand, hvis du synes, at ekskrementerne er ulækre. På moderne frugtlagre tømmes kasser med æbler ved at sænke dem ned i vand. Det kan de sagtens tåle, også når de skal opbevares.