Gå til hovedindhold
Clopyralidskader - Indsat foto: Bodil Damgaard / Stort foto: Privat
Artikel for alle

Store mængder skadelige stoffer fundet i flydende organisk ”øko”-gødning

Flydende organisk gødning fra flere forskellige fabrikanter har i 2020 været forurenet med rester af sprøjtemidler. Haveselskabet, der har fået foretaget analyserne, kritiserer, at man som haveejer ikke kan være sikker på, hvad der er i gødningsprodukterne.
06. april 2021

Skadelige stoffer i "øko" gødning

I 2020 fik Haveselskabet en del henvendelser fra medlemmer om, at deres tomatplanter af uforklarlige årsager blev syge. Tomat og peberfrugtplanter blev misdannede med grove, krøllede blade og væksten gik i stå. Planterne var næsten alle dyrket med tilsætning af forskellige flydende organiske gødningsprodukter, som er ”Godkendt til økologisk jordbrug” og et enkelt mærket ”Også til økologiske haver”. Derfor besluttede Haveselskabet at gå ind i sagen:

 - Vi fandt ret hurtigt ud af, at skaderne fra de syge planter stemmer overens med tilsvarende symptomer, der kan opstå ved brug af ukrudtsmidlerne aminopyralid eller clopyralid. Det er midler, der selv i meget små doser kan gøre skade på tomatplanter, siger Charlotte Garby, direktør i Haveselskabet.

Påvist skadelige stoffer
Haveselskabet bad derfor, de medlemmer, der havde haft skader på deres planter, om at sende jord og gødning, som de havde brugt til dyrkningen, ind til Haveselskabet. Efterfølgende har Haveselskabet fået de flydende organiske gødninger testet og resultatet er ikke til at tage fejl af:

 - Analyserne viser voldsomt høje værdier af clopyralid i alle de gødninger, vi har fået undersøgt. Selvom det kan vise sig at være nogle enkelte partier, der har været forurenet, er det uacceptabelt, at det overhovedet kan lade sig gøre, at de stoffer havner i gødningsprodukter, siger Charlotte Garby.

Stammer fra sprøjtede roer
De flydende gødninger produceres bl.a. af et restprodukt fra sukkerproduktion kaldet vinasse. Og problemet med de skadelige stoffer opstår, fordi det faktisk er lovligt at bruge ikke-økologisk plantemateriale i produkter godkendt til økologisk jordbrug. Det vil sige, at selvom der på en flydende gødning står ”Godkendt til økologisk jordbrug”, kan gødningen hovedsageligt være fremstillet af ikke-økologisk dyrkede planter eller plantemateriale.

Gødningerne er altså produceret af roer fra marker, der er blevet sprøjtet med ukrudtsmidlet clopyralid. Stoffet havner efterfølgende i de flydende gødninger – også selvom disse er godkendt til økologisk jordbrug.

Kun hvis flydende organiske gødning er udstyret med det kendte røde Ø-mærke, er det et krav, at indholdet stammer fra økologisk dyrket plantemateriale.

Analyse viser høje koncentrationer
Haveselskabet  har i februar 2021 fået testet seks flydende organiske gødninger, der ifølge producenten kan anvendes i økologisk dyrkning. Gødningerne er indsendt til det norske institut for bioøkonomi (NIBIO), der har testet for stofferne aminopyralid og clopyralid. Mens der ikke er fundet aminopyralid er der fundet høje koncentationer af clopyralid i gødningen. 

Der findes ikke en officiel grænseværdi for indhold af clopyralid i flydende gødning, men Haveselkabets tilknyttede eksperter vurderer, at tomatplanter kan skades allerede ved få mikrogram pr. kilo gødning. 

I bekendtgørelsen af lov om gødning og jordforbedringsmidler (LBK nr. 16 af 04/01/2017) fremgår det, at gødningsprodukter ikke må have en skadelig virkning for menneskers, dyrs eller planters sundhed.

Indholdet af clopyralid i de testede gødninger svarer til, at allerede, når du har vandet dine planter med 1-2 liter gødningsvand (altså flydende gødning opblandet i vand i anbefalet dosis), så har du overskredet den mængde clopyralid, som en plante kan tåle. Clopyralid ophobes i jorden og i planten, så koncentrationen af clopyralid stiger for hver gang, der bliver vandet.

Produkt

Indhold af clopyralid mikrogram pr. kilo ufortyndet flydende gødning

Pindstrup Flydende Gødning

924

Hornum Naturnæring

1.166

Gro Green Universal Gødning

942

Substral Drivhusnæring

682

Grandiol Organic Liquid Plant Food

499

ECOstyle Universal Gødning

867

Kilde : Nibio

Bemærk, at det kun er de indsendte og nævnte gødningsprodukter fra disse firmaer, der er testet, firmaets øvrige produkter er ikke under mistanke. Det er kun de organiske, flydende gødninger, der produceres ud fra plantemateriale.

Haveselskabet vil have certificering
Haveselskabet har på baggrund af resultaterne taget kontakt til producenterne for sikre at problemerne med de flydende gødninger bliver løst.

Derudover ønsker Haveselskabet en certificering af de omtalte produkter.  
- Det er helt essentielt, at haveejeren fremover kan regne med, at der i flydende organiske gødningsprodukter ikke er et indhold af skadelige virkemidler. Derfor opfordrer vi til, at der indføres en certificering af leverandørerne af vinasse, hvor de kvalificerer og garanterer, at roerne ikke er behandlet med clopyralid.

Ifølge bekendtgørelsen af lov om gødning og jordforbedringsmidler kan miljø- og fødevareministeren forbyde salg og anvendelse af produkter, hvis der er begrundet mistanke om, at de udgør en sundhedsfare for mennesker, dyr eller planter. På den baggrund opfordrer Charlotte Garby ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri, Rasmus Prehn, til at gå ind i sagen og undersøge markedet af gødningsprodukter, så haveejerne i fremtiden får korrekt information om de produkter, de køber til brug i haven. Samtidig opfordrer hun til, at der fastsættes grænseværdier på området og at der sikres en certificering af gødningsprodukter.  

Indtil producenterne kan garantere, at der ikke findes skadelige stoffer i deres flydende gødning, anbefaler Haveselskabet, at man ikke anvender organiske, flydende gødninger.

Læs Haveselskabets samlede rapport omkring fundet af clopyralid i flydende organiske gødninger godkendt til økologisk havebrug her

Annonce