Gå til hovedindhold
Foto: Istockphoto.com
Foto: Istockphoto.com
Artikel - Sådan gør du

Guide til dyrkning af rododendron

Rododendrons smukke blomstring og stedsegrønne løv gør, at de er smukke på alle årstider. Den rette placering, etablering, pasning og pleje er nøglen til succes med disse skønheder.
Louise Møller - 
15. december 2017

Rododendron er en kæmpestor planteslægt med over 800 forskellige arter. Hovedparten stammer fra Asien, og kun få fra Europa og Nordamerika. Dertil kommer de tusindvis af hybrider, som forædlere har krydset sig frem til.

Så er der er lidt at vælge imellem, både for blomsterglade havefolk og passionerede samlere.  

Jorden er alfa og omega

Der er to betingelser der skal være opfyldt for at rododendron kan trives:

1) Alle rododendron er surbundsplanter. Dvs. at de skal plantes i en jord, hvor pH-værdien ligger på 4,5-5,5.

2) De skal plantes i en meget luftig jord, da rødderne har et stort behov for ilt.

I Danmark er det kun ganske få steder, hvor jordbunden naturligt opfylder de behov, og derfor kræver det i langt de fleste tilfælde, et særligt anlagt bed, hvis man gerne vil dyrke rododendron. 

Jorden skal bestå af grov, lys og fugtig spagnum. Da spagnum gradvist bliver omsat skal der med 2-3 års mellemrum lægges ny frisk spagnum omkring planterne. Et lag på 3-5 cm er passende og det vil samtidig være med til at holde pH-værdien på det rette niveau.

Tørv, spagnum 

Plant rododendron i solen

Mange har den opfattelse, at rododendron er skyggeplanter, men det er ikke korrekt. De kan gro i skyggen, men trives ikke her.

Vil man have sunde kompakte planter med mange blomster, kræver det, at de plantes i sol eller en flimrende skygge under lette trækroner. Inde i mørk skygge vil de blive ranglede og kun sætte få blomsterknopper, og så er glæden ved de ellers smukke planter begrænset.

rododendron i skygge 

Gødning

Rododendron bør gødes 1-2 gange om året. På den måde holder de sig sunde og i god vækst og sætter flere blomsterknopper.

Små planter under 1 meter kan nøjes med en enkelt gang gødning, som gives i slutningen af april eller starten af maj. Der gives, hvad der svarer til en kvindehånd pr. plante.

Større planter har brug for mere gødning, men for at undgå svidning af rødderne er det bedre at give af to omgange end at give én stor portion. Første gang gødes i starten af maj, anden gang lige efter afblomstring i juni. 

Hvilken gødning skal du bruge?

Man kan anvende en af de mange specialgødninger til surbund, der findes på markedet. Den store fordel ved dem er, at de indeholder alle de rette mikro- og makronæringsstoffer i rette mængde, som planterne har behov for. Deriblandt svovl, som er med til at holde jorden på den rette surhedsgrad.

En almindelig universal havegødning kan dog også anvendes. Uanset hvilken form for gødning, man bruger, er det vigtigt, at det strøs ud med jævn hånd, så det ikke ligger i store klumper. Det øger risikoen for rodsvidning.  

Gødskning med kompost og dyremøg er ikke en god ide i surbundsbedet. Det vil hæve pH-værdien, så planterne ikke vil trives, og det er samtidig så kraftigt, at der er stor risiko for svidning af rødderne. Til gengæld er det meget anvendeligt som gødning andre steder i haven. 

Hvordan ser du, om rododendron mangler næring?

Mangler planterne næring, bliver bladene lyse eller gullige, og væksten går mere eller mindre i stå.

Nogle gange kan man opleve, at planterne viser mangelsymptomer, selvom man har givet gødning. Det kan være et udtryk for, at jordens pH-værdi er for høj, og at planterne derfor ikke kan optage de nødvendige næringsstoffer.

Ofte er det et tegn på flere års misligholdelse, hvor der ikke er blevet tilført ny spagnum, og så vil en omplantning i ny frisk jord være den bedste løsning.

Surhedsgraden kan dog også sænkes ved tilførsel af svovlsur ammoniak, men det bør anvendes med største forsigtighed, da der meget nemt kommer svidningsskader på rødderne med brune og visne blade til følge.  

næringsmangel rododendron

Vanding

Rødderne på rododendron er tynde og fine og danner tilsammen en meget kompakt rodklump, hvor rødderne ligger tæt på overfladen. Det betyder også, at rododendron er sarte overfor udtørring.

I varme og tørrer perioder kan det derfor være nødvendigt at vande, og i særdeleshed hvis der er tale om nyplantede planter. Undgå mange sjatvandinger, det er bedre for planterne med få grundvandinger. 

Når det lægges nyt spagnum omkring planterne, eller der anlægges et nyt bed, må spagnummen ikke være knastør, da det er vanskeligt at vande op, når først det ligger omkring planterne. 

Vanding af rododendron

Tips:

Læg den nye pose spagnum hen i nærheden af surbundsbedet. Lav et lille hul i sækken, hvor en vandslange føres ind. Lad vandet løbe 10 min og lad derefter sækken ligge i en halv time og trække vand til sig, inden spagnummen lægges ud i bedet.

På den måde vil jorden være vandet op, inden den lægges ud i bedet. 

Beskæring

Alle rododendron tåler moderat beskæring og mange tåler også kraftig beskæring.

Moderat beskæring

Med en moderat beskæring menes, at grenen skæres tilbage til en bladkrans. Det er en metode, der bruges til at holde planterne i en bestemt størrelse eller form.

En moderat beskæring foretages bedst umiddelbart efter blomstring. Så vil planterne nå at sætte nye skud og danne næste års blomsterknopper inden vinteren. Beskæres der på andre tidspunkter, går det ud over blomstringen. 

beskæring af rododendron

Kraftig beskæring

Der kan også blive behov for en kraftig tilbageskæring, hvis planterne er blevet alt for store eller ranglede.

Rododendron har såkaldt sovende øjne, som er knopanlæg, der ligger under barken. De kan vækkes til live ved kraftig tilbageskæring, men ikke alle sorter reagerer lige godt, og kun planter der er livskraftige, har energi til at skyde igen.

En kraftig beskæring sker bedst i januar-marts, og det vil betyde, at planten ikke blomstrer samme år, fordi blomsterknopperne er skåret væk.

Kraftig beskæring rododendron

Flytning af rododendron

Selv gamle rododendron tåler en flytning, fordi rodnettet er kompakt og forholdsvis begrænset.

I princippet kan flytningen ske hele året rundt, men midt på sommeren, hvor det er meget varmt, er det ikke tilrådeligt, da det vil kræve ekstra meget vanding. Tidligt forår eller efterår er optimalt. 

Når planten skal graves op, skal rodklumpen skæres fri. Det gøres ved at stikke en skarp spade ned omkring roden hele vejen rundt. Først når det er gjort, må man begynde at løfte og skubbe planten helt fri. På den måde sker der mindst mulig skade på rødderne. Roden stikker ikke særlig dybt, men er til gengæld rimelig bred. 

flytning af rododendron

Lugning foregår med hænderne

Ukrudt er sjældent et lige så stort problem i surbundsbede med rododendron, som det kan være i den almindelige havejord. Dels er der mange ukrudtsplanter, der trives dårligt i den sure jord og desuden er store tætte rododendron også gode til at skygge så meget, at eventuelle frø har svært ved at spire.

Men det hænder, at der må luges omkring planterne, og her er det vigtigt ikke at gribe hakkejernet. Rødderne på rododendron ligger nemlig tæt på jordoverfladen, så man risikerer at gøre stor skade på dem, hvis man bruger hakkejernet rundt i det øverste jordlag.

Lugning skal derfor ske med hænderne, men heldigvis sidder ukrudtet ikke særlig godt fast, hvis spagnummen er grov og luftig. 

rododendronbed

Undgå flis

Flis og dækbark er meget anvendeligt i haven til at forhindre ukrudt i at spire og til at holde på jordens fugtighed. Men i surbundsbedet er det ikke godt.

Årsagen er, at hvis flis skal være effektivt mod ukrudt, skal der ligge i et lag på 5-8 cm. Men så tykt et lag flis vil ændre på iltindholdet i det øverste jordlag, hvor rododendron har hovedparten af rødderne, hvilket vil betyde, at de kommer til at trives dårligere.

En bedre løsning er at lægge et nyt lag grov spagnum ovenpå det gamle.

Bliv medlem af Haveselskabet

Få rådgivning, magasinet HAVEN og masser af haveglæde. Bliv medlem i 6 måneder og få en lækker havehåndcreme med som velkomstgave. Din pris: 345 kr.