Gå til hovedindhold
Havebesøg i Mejlby
Fra afdeling/kreds

Vi vil så gerne have dig med

Du er medlem af vores fælles forening Haveselskabet, du rummer meget haveglæde og kunne måske godt tænke dig at dele den med alle de andre medlemmer og mulige nye medlemmer af Haveselskabet – så er det lige dig bestyrelsen i Haveselskabet Syddjurs rigtig gerne vil høre fra!

 Den årlige generalforsamling i vores lokale kreds udsættes intil videre, og afholdes senere, når det bliver forsvarligt.  Forhåbentilg en gang sidst i maj måned.  I år er der 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant, som har valgt at stoppe i bestyrelsen af forskellig, men gode grunde. Alle 3 har gjort et stort arbejde for at lave spændende arrangementer i vores lokalområde til gavn for os alle, men vil nu prioritere deres fritid på anden vis. Derud over vil vi gerne have 1 suppleant mere.
Så for at de tilbageværende bestyrelsesmedlemmer ikke skal stå alene med opgaverne, søger vi nu efter nye bestyrelsesemner. Vi vil med dette nyhedsbrev gerne præsentere de opgaver, som bestyrelsen varetager. Vores vedtægter foreskriver, at vi skal have 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Vi har hidtil haft den praksis at suppleanterne deltager i bestyrelsesmøderne i den udstrækning de har haft tid og lyst. Bestyrelsen konstituerer sig med en række formelle poster; formand, næstformand, kasserer og sekretær. Derudover er det op til den valgte bestyrelse selv at udforme en forretningsorden for bestyrelsens arbejde; det vil sige at aftale hvor ofte og hvordan bestyrelsen samles, hvordan der kommunikeres og hvordan arbejdet i det hele taget skal organiseres. Det kan godt lyde lidt stift, men i dagligdagen virker det ikke sådan og i stedet vil vi gerne beskrive de opgaver bestyrelsen varetager i løbet af året:

 • Mødeindkaldelse og dagsorden
 • Mødeleder ved bestyrelsesmøder
 • Skrive referat
 • Betale regningerne og udarbejde regnskab
 • Administrator for hjemmeside
 • Administrator for Facebook
 • Skrive pressemeddelelser
 • Finde og lave aftaler med foredragsholdere, haveejere, virksomheder mv
 • Booke lokaler til arrangementer
 • Tage imod tilmeldinger til arrangementer
 • Tage imod betaling for deltagelse i arrangementer
 • Tilrettelægge busudflugter
 • Afvikling af arrangementer; teknisk udstyr, velkomst, fortæring, opstilling af borde og stole mv
 • Indhente sponsorgaver
 • Deltage i det organisatoriske arbejde i Haveselskabet; fællesmøder for alle kredsene i afdelingen og repræsentantskabsmødet.

Listen er ikke udtømmende, men bør give et indblik i at opgaverne er meget forskellige. Nogle er til de kreative, nogle til de matematiske, nogle til de sproglige – ja, der er faktisk opgaver til alle. Vigtigst af alt er at man har lyst til at yde en frivillig indsats for foreningen og samtidig skal man vide at ingen bliver ladt alene med en opgave, hvis der er behov for hjælp.

Nu er det jo med alle jobs sådan at man som mulig ansøger tænker – ”hvad får jeg ud af det”. Så hvorfor skal du vælge at blive frivillig i vores lokale bestyrelse?

Du vil møde mange glade havemennesker, som har samme hobby som dig. Du får et utroligt netværk og vil opleve at uanset hvor i landet du kommer finder du nogle som gladeligt åbner deres havelåge for dig. Mange af os har udvekslet spændende planter og andet med relation til haver og fået mange nye ideer. Du får indflydelse på hvilke spændende foredragsholdere vi skal have besøg af eller hvilke haver og virksomheder vi skal besøge. Du får mulighed for at tilegne dig nogle nye kompetencer hvis du vælger at påtage dig nogle af de opgaver, som du måske ikke beskæftiger dig med i det daglige.

Tænker du nu at måske kunne det godt være noget for dig at stille op til bestyrelsen vil vi rigtig gerne høre fra dig og det er naturligvis helt uforpligtigende. Ring til en af os og vi besvarer gerne alle dine spørgsmål. Vi glæder os til at høre fra dig.

Venlig hilsen

Arne Lykke, tlf. 29424609
al@haveselskabet.dk