Gå til hovedindhold

Tema: Invasive arter

Invasive arter er en stor trussel mod vores hjemmehørende flora og fauna. Mange af de invasive plantearter er oprindeligt kommet hertil som prydplanter vi har dyrket i vores haver. Mens især snegle bliver bragt hertil via planteimport. Haveejerne har en vigtigt opgave i at hjælpe med bekæmpelsen af invasive arter inden de spreder sig til naturen.