Gå til hovedindhold

Tema: Invasive arter

Invasive arter er en stor trussel mod vores hjemmehørende flora og fauna. Download Haveselskabets undervisningsmateriale, læs beskrivelse af hver art m.m.