Gå til hovedindhold
Fra afdeling/kreds

Alsigerfonden

Afdelingen administrere Alsigerfonden, til fremme af have interessen i vores område.

I Haveselskabet, Vestjylland modtog vi i 2003 en sum penge fra Alsigerfonden, som skal anvendes til at fremme have interessen i vores område.
Vores kredse har mulighed for at søge om tilskud til arrangementer.

___________________________________________________________________________________________

På et delegeretmøde i 2003 er det blevet bekendtgjort at region 2 og 3 (som de hed dengang) har modtaget en sum penge fra Alsigerfondet.
Pengene skal anvendes til ”Fremme af haveinteressen i Haveselskabet Nordvestjylland og Vestjylland Afdelings område”. Der er besluttet følgende:

1. Kurser og andet organiseret undervisning:

Kurser for Afdelingens medlemmer, bestyrelseskurser og havefaglige møder med specielle konsulenter.
Der kan evt. arrangeres ekstra møder i en kreds, hvis det foreslås af Afdelingsbestyrelsen.
Afdelingen kan arrangere kurser, foredrag m. v. på egnet sted.
Kredse kan arrangere foredrag med specielle foredragsholdere. Kredsen står for det praktiske i forbindelse med arrangementet. Kredsen kan efterfølgende søge om tilskud til arrangementet, dog kan der kun søges om tilskud til 2 arrangementer om året fra hver kreds.

2. Andre aktiviteter, der efter Afdelingsbestyrelsens skøn falder ind under formålet: Fremme af haveinteressen

Kredsene sender ideer til Afdelingen.
Som almindelig princip skal gælde, at der ikke ydes støtte til erhvervsmæssigt havebrug.

3. Jubilæum i havekredsene.

Der kan ansøges om tilskud til afholdelse af jubilæer ved 25 år, 50 år, 75 år, 100 år, 125 år osv.

Ansøgningen: 

Sendes til Afdelingens kasserer og skal indeholde følgende:

Kopi af regning fra foredragsholder m.v./bilag for kørsel.
Kredsens konto nr. hvortil pengene skal overføres.
Ansøgningen skal gerne indsendes senest 3 måneder efter afholdelse af arrangementet.

Revideret og vedtaget på Afdelingens bestyrelsesmøde den 2. september 2014.