Menu

Vis alle

0 resultater

Havestof

0 resultater

Arrangementer

0 resultater

Shop

0 resultater

Åbne haver

0 resultater

Liste visning

Gitter visning

Du skal indtaste minimum 3 tegn for at se resultater

Her kan du søge i hele vores katalog af artikler, arrangementer, produkter og åbne haver.

Vis flere
Vis flere
Vis flere
Vis flere
Vis flere
Havestof Se alt i havestof Den Spiselige Have Design og Indretning Dyrkning Prydhaven Havens Problemer Biodiversitet Andet

Er du også vild med roser?

Så er der vejledning og gode råd at hente i Haveselskabets bog Rosenglæde. Bogen går praktisk til værks og giver gode råde om: Køb af roser • Plantning af roser • Pleje af roser • Beskæring af roser • Gode rosensorter • Og meget mere. Bogen er skrevet med glæde og stor erfaring af Haveselskabets rosenekspert Peter Ørum Scherg.

Aktiviteter Se alle aktiviteter Haveskoler Arrangementer Skærehaveskolens univers Havefestival Køkkenhaveskolens univers Åbne Haver Cph Garden Digitale haveoplevelser Hjem og Haveliv

Lars sparede 2800kr på sine forsikringer

Gennem Haveselskabet blev Lars opmærksom på Tryg, som han tog kontakt til og fik et uforpligtende møde. Til mødet blev Lars guidet i omlægningen af sine forsikringer, og fik som medlem af Haveselskabet tilbudt en særlig forsikring til sin have, med i pakken. Dermed fik Lars flere penge til planter i haven.

Om os Se alt om os Medarbejdere Foreningen Haveselskabets have Værdier, mission og vision Støt havesagen Kontakt Presse Kommercielle samarbejder Intranet

Gør gratis brug af Tryg Bolighjælp

Da Kathe omlagde sine forsikringer til Tryg, sparede hun 1600 kr. Ikke lang tid efter, fik hun lov at gøre brug af Tryg Bolighjælp, da hun opdagede et stort hvepsebo på sin grund. Kort efter sendte Tryg hjælpen ud, og fik fjernet hvepseboet, - uden beregning, da det er en del af pakken.

Alsigerfonden

Afdelingen administrere Alsigerfonden, til fremme af have interessen i vores område.

I Haveselskabet, Vestjylland modtog vi i 2003 en sum penge fra Alsigerfonden, som skal anvendes til at fremme have interessen i vores område.
Vores kredse har mulighed for at søge om tilskud til arrangementer.

___________________________________________________________________________________________

På et delegeretmøde i 2003 er det blevet bekendtgjort at region 2 og 3 (som de hed dengang) har modtaget en sum penge fra Alsigerfondet.
Pengene skal anvendes til ”Fremme af haveinteressen i Haveselskabet Nordvestjylland og Vestjylland Afdelings område”. Der er besluttet følgende:

1. Kurser og andet organiseret undervisning:

Kurser for Afdelingens medlemmer, bestyrelseskurser og havefaglige møder med specielle konsulenter.
Der kan evt. arrangeres ekstra møder i en kreds, hvis det foreslås af Afdelingsbestyrelsen.
Afdelingen kan arrangere kurser, foredrag m. v. på egnet sted.
Kredse kan arrangere foredrag med specielle foredragsholdere. Kredsen står for det praktiske i forbindelse med arrangementet. Kredsen kan efterfølgende søge om tilskud til arrangementet, dog kan der kun søges om tilskud til 2 arrangementer om året fra hver kreds.

2. Andre aktiviteter, der efter Afdelingsbestyrelsens skøn falder ind under formålet: Fremme af haveinteressen

Kredsene sender ideer til Afdelingen.
Som almindelig princip skal gælde, at der ikke ydes støtte til erhvervsmæssigt havebrug.

3. Jubilæum i havekredsene.

Der kan ansøges om tilskud til afholdelse af jubilæer ved 25 år, 50 år, 75 år, 100 år, 125 år osv.

Ansøgningen: 

Sendes til Afdelingens kasserer og skal indeholde følgende:

Kopi af regning fra foredragsholder m.v./bilag for kørsel.
Kredsens konto nr. hvortil pengene skal overføres.
Ansøgningen skal gerne indsendes senest 3 måneder efter afholdelse af arrangementet.

Revideret og vedtaget på Afdelingens bestyrelsesmøde den 2. september 2014.