Gå til hovedindhold
10 m2 blomstereng. Foto: Ann Malmgren.
Artikel for alle

Vild have i nybyggerkvarteret

Simon og Mette Lundsgaard meldte sig sidste år til projektet Danmarks Vilde Haver, som Haveselskabet og Verdensnaturfonden, WWF, står bag. Resultatet efter kun én sæson var næsten for godt til at være sandt: Masser af fugle, padder og insekter og en hel blomstereng dukkede op til stor glæde for hele familien.
Tekst: Morten Linnemann, Havens redaktion. Foto: Simon Lundsgaard - 
26. april 2021

I et nybygget villakvarter i Hedensted i Østjylland er de fleste af haverne ens – græsplæne med en forholdsvis nyplantet hæk rundt om, måske et enkelt træ i plænen og et par buske. Sådan begyndte Simon og Mette Lundsgaards have også. I dag ser den imidlertid helt anderledes ud.

»Vi startede med at anlægge en traditionel have i 2016 og har også fået en havearkitekt til at tegne pla­nen for haven. Men vi kan begge to godt lide en have, man kan gå på opdagelse i, og vi elsker naturen, så vi fik mere og mere lyst til at bringe naturen ind i haven. Da vi så projektet Danmarks Vilde Haver, tog vi sprin­get,« siger Simon Lundsgaard.

Simon og Mette har ikke fået naturinteressen i kraft af deres fag. Han er maskinmester, hun er sygeple­jerske, og især for Mette krævede den nye tilgang til haven lidt tilvænning.

»Hun er vokset op med traditionel villahave, hvor græsset, roserne og hækken skal klippes på bestemte tidspunkter. Det har krævet tilvænning for hende at slippe kontrollen, men i dag er hun gladest for de vilde dele af haven. Det er dejligt at slippe nogle af opgaver­ne, og vi er ikke stressede, når vi er derude. Vi er mere til stede og kommer måske bare til at sidde sammen med børnene og kigge efter en bi eller en frø,« fortæl­ler Simon.

Danmarks Vilde Haver, Vild have i nybyggerkvarteret
Simon og Mette Lundsgaard meldte sig sidste år til projektet Danmarks Vilde Haver

Fire vilde tiltag

Som led i Danmarks Vilde Haver, som Verdensnatur­fonden, WWF, har iværksat sammen med Havesel­skabet, skulle Simon og Mette lave forskellige forsøg i haven. De har bygget en kvasbunke, anlagt en lille blomstereng på grus og gravet en 40 cm dyb grøft, hvor man lægger jorden op ved siden af. Nede i grøf­ten er der fugtigt, mens der oppe på forhøjningen er mere tørt og varmt, og det giver grobund for, at dyr med forskellige behov kan leve der. På kort tid duk­kede alle mulige slags insekter, fugle og padder op i haven – blandt andet stor vandsalamander, der ellers er sjælden og kritisk truet i Danmark.

Men den største overraskelse har været plænen, der fik lov at gro frit:

»Det er jo et nybyggerkvarter, og græsplænen er anlagt i 2015, så vi troede faktisk ikke, der var nogen frø af vilde planter i jorden, og vi forventede ikke, at der ville komme andet end højt græs, når vi stop­pede med at slå plænen. Men ret hurtigt dukkede der ranunkler op i plænen, og i sommer var der helt fyldt med hvidkløver og gule kongepen. Det var et tæt, gult tæppe. Så for os har det været en succes og helt upro­blematisk at stoppe med at slå græsset.«

Danmarks Vilde Haver, Vild have i nybyggerkvarteret

Vildskaben smitter

Et par af naboerne i Simon og Mettes kvarter er nysger­rige på deres projekt, og enkelte har ladet sig inspirere.

»Vi snakkede med nogle naboer, som var nysgerrige på vores blomstereng. Men de mente nok alligevel ikke, det var noget, de kunne i deres have. Så kom de alligevel og spurgte, hvor meget grus man skulle bruge, og om man skulle luge en masse. Og det skal man jo ikke. Og så to dage senere så jeg dem komme med trai­leren fuld af grus, så skulle de i gang,« griner Simon.

Dyr, som Simon har observeret i haven

»Da vi begyndte at lave haven vildere, vandrede der mas­ser af dyreliv indenfor på bare få måneder,« siger Simon Lundsgaard. Her er nogle af de dyr, han har set:

Insekter

• Alm. blåfugl

• Græshoppe

• Græsrandøje

• Natpåfugleøje

• Sumpsvirreflue

• Stor rovbille

• Vandkalve

• Vilde bier, forskellige arter

Danmarks Vilde Haver, Vild have i nybyggerkvarteret
Både sommerfugle, bier og svirrefluer gjorde hurtigt indtog i haven. Her ses en svirreflue på de gule kongepen i haven.

Fugle

• Blåmejse

• Bogfinke

• Dompap

• Grønirisk

• Gærdesmutte

• Musvit

• Rødstjert

• Rødhals/rødkælk

• Solsort

• Spurvehøg

• Stillids

• Tornirisk

• Vipstjert

Padder og pattedyr

• Frøer

• Halsbåndmus

• Pindsvin

• Lille og storvandsalamander

• Tudser

Danmarks Vilde Haver, Vild have i nybyggerkvarteret
En stor murerbalje med sten og vand i – mere skulle der ikke til, før frøer og salamandere flyttede ind. Der er også mange insekter ved vandhullet, og Simon har set spor efter pindsvin, der har været forbi ved nattetid. Han fortæller, at det tog 1,5 timer at anlægge bassinet. Det er fyldt med regnvand, og Simon tilsatte en kop søvand og lidt alger for at få lidt liv i bassinet fra start.

Annonce

Få magasinet HAVEN

Magasinet HAVEN giver masser af inspiration, viden og nyttige tips. Prisen er 345 kr. for 5 numre eller 630 kr. for 10 numre. Sammen med magasinet følger et medlemskab af Haveselskabet og mange fordele.