Gå til hovedindhold
Regnbed
Foto: Grete Clementsen.
Artikel for alle

Vildt regnbed vandt konkurrence

Se den vilde regnhave, der vandt Haveselskabets regnbedskonkurrence i efteråret 2011.
Ann Lilja - 
11. januar 2012

I efteråret 2011 udskrev Haveselskabet idékonkurrencen ”Mit skønne regnbed” for at skabe opmærksomhed på regnvandsløsninger i de danske private haver. Hele 82 forslag blev indsendt. Heraf er udvalgt fire, der på hver deres måde øger havens æstetiske kvaliteter samtidig med at de bygger på tanken om at opsamle eller nedsive regnvandet i haven. 

Vinderen i konkurrencen er: Grete Clementsen fra Hvalsø. Dommerne Ivan Hyllested Pedersen, Parkchef i Roskilde kommune, Peter Juhl, tegnestuen Opland og Lulu Jacobsen, tegnestuen Lulu Jacobsen, skriver som begrundelse for valget:

Regnbed med mere natur og fine detaljer

Vinderforslaget udmærker sig ved, på enkel vis, med beskrivelse og tegning at overbevise dommerkomiteen om projektets fine detaljer og overordnede idé. 

Vandets vej er fint beskrevet - fra tagrenden via regnvandstank, render og vandløb - til selve bedet, som placeres med udsigt fra stuen. Forslaget hviler på en grundtanke om biodiversitet og bidrager med konkrete planteforslag. Udover at være en æstetisk nydelse, vil regnbedet således bidrage positivt i forhold til miljøet for sommerfugle og insekter.

Enstemmig afgørelse fra dommerne

Et enstemmigt dommerpanel har peget på dette forslag som vinderforslaget, ud fra betragtningen om at det kan blive et smukt regnbed med fine detaljer, der kan inspirere andre haveejere. Der er taget højde for den landskabelige indpasning og hensyn til naturen. Endvidere er der mange af de små detaljer, som udgør vandets vej til regnbedet, som kan fungere som gode forbilleder. Forslaget er desuden teknisk muligt og økonomisk overkommeligt at realisere.

Regnbedet er placeret ved overgangen fra den kultiverede have til naturen som afgræsses af får. Vandet fra huset (længst væk fra regnbedet) ledes ad en lige rende indtil det brydes af natursten hvor der er meget fald i terrænet over små flade sten til en stor flad sten som fuglebad og videre til regnbedet.

Beplantningen i regnbedet er beskrevet som Kattehale, Hjortetrøst, Dagpragtstjerne og andre arter, der er tilpasset naturen. Den ene del af bedet mod fårefolden har et beplantningstema med gule blomster som Gul Iris, Engkabbeleje og Kodriver.

De øvrige vindere er på 2. pladsen: Anna Fjordside, Slagelse, på 3.pladsen Marianne Nielsen, Kibæk og på 4. pladsen Mette Andersen, Kolding. De modtager alle en regnvandstønde fra Genvand.dk. 

Annonce