Gå til hovedindhold
Artikel for alle

Gode planter med nektar og pollen

For at få et rigt dyreliv i haven, skal man sørge for at have planter, der kan tilbyde en masse nektar og pollen. Der er både bier, sommerfugle, svirrefluer og mange andre, som lever af dette.
Rie Birk Lauridsen - 

Blomster med pollen og nektar er bl.a. vigtige for bier, sommerfugle og svirrefluer: 

 • Nektar er en sød og sukkerholdig væske, som blomsterne producerer for at lokke insekterne til, og insekterne drikker det som saftevand.
   
 • Pollen er det proteinrige gule støv, som ved insekternes hjælp transporteres til en hunblomst og bestøver planten. Mange insekter fodrer deres larver med pollen, og når de besøger blomsterne for at samle pollen til larverne, får de pollenstøv i pelsen, og fører det fra blomst til blomst. Det er et ret fint og vigtigt samarbejde, som både insekterne og blomsterne har glæde af. 

Admiralsommerfugl på asters. Foto: Pxhere
Admiralsommerfugl på asters. Foto: Pxhere

Plant mange forskellige blomster

Når man har mange forskellige blomster i haven, vil man også kunne tiltrække mange forskellige insekter. Hvert insekt har deres egne favoritplanter deres specielle måde at spise på. 

Sommerfugle og nogle humlebier har lange tunger og kan få nektar hos blomster med langt kronrør, og andre insekter vil helst have store flade blomster, de kan kravle rundt i. 

Enkelte enlige bier har helt bestemte præferencer, f.eks. vil blåhat-jordbi helst kun spise fra blåhat, Knautia arvensis, men kan dog også ses i vores haveform af knautia, Knautia macedonica.

Knautia macedonica. Foto: Wikimedia
Knautia macedonica. Foto: Wikimedia

Vilde blomster er bedst

Mange af vores insekter er udviklet over mange årtusinder til den vilde flora, som findes i Danmark, og derfor er det altid godt at have nogle vilde urter i haven, fx kløver, snerre, mjødurt, tidsler, klokkeblomster, bellis, violer, løgkarse, nælder, ærenpris, blåhat, djævelsbid og mange flere. De vilde planter udmærker sig især ved at være værtsplanter for larver af sommerfuglene. Insekterne er meget kræsne med, hvor de lægger deres æg, og mange larver kan kun leve på en enkelt planteslægt. Så hvor de fleste insekter har en bred vifte af planter, hvor de kan finde pollen og nektar, er de langt mere specifikke, når det gælder værtsplanterne. Fx lægger perlemorssommerfuglene kun æg på violer, okkergul pletvinge lægger kun æg på lancetvejbred, enianblåfuglen lægger kun æg på klokkeensian osv. 

Desværre opfattes de vilde planter ofte som ukrudt, selvom de både er smukke og uproblematiske. Lav eventuelt et lille hjørne af haven være lidt vildt og tillad, at de vilde urter kommer op og blomstrer. Lær dem at kende og værdsæt dem som de vigtige indslag, de er for vores vilde fauna. 

Lad altid lidt vilde blomster være i plænen, og klip den ikke så tit. Det ser dejligt ud, og så får man samtidig tid tilovers til at sidde og nyde haven og biernes summen. 

Rødkløver. Foto: Pxhere
Rødkløver. Foto: Pxhere

Vælg stauder med åbne blomster

Tænk på bierne og sommerfuglene, når stauderne til haven skal vælges. En nem regel er, at vælger man åbne blomster frem for lukkede, så er det et skridt i den rigtige retning. 

En dahlia med få kronblade og mange synlige støvknapper er fyldt med mad, hvor en lukket pompon er værdiløs for et sultent insekt. 

Dahlia med åben blomst. Foto: CCO Public Domain
Dahlia med åben blomst. Foto: CCO Public Domain

Både tidligt og sent på året skal der være blomster, for netop i ydertidspunkterne er der knaphed på mad. De overvintrende insekter som humlebidronninger, hvepsedronninger og nogle af sommerfuglene, fx nældens takvinge, dagpåfugleøje og citronsommerfugl, vågner af vinterdvalen, når den første forårssol varmer, og der har de brug for mad. Derfor er det vigtigt, at der allerede i marts og april er masser af blomster. Igen sent på året skal insekterne spise godt, så de har fedt at tære på i løbet af vinteren. Enten overvintrer de herhjemme i revner og sprækker, og skal kunne modstå kulden, eller også trækker de sydpå og har brug for energi til at klare den lange flyvetur. Admiralsommerfuglen tager fx turen til sydeuropa og skal have energi til at flyve de mange hundrede kilometer. 

Har man en stor græsplæne, kunne man gøre meget godt for insekterne og fuglene ved at sætte lidt plads af til et lille pænt bed med et blomstrende frugttræ, nogle åbne, vilde og kultiverede stauder med masser af tidlige løgplanter imellem. 

Sætter man også et lille fuglebad imellem blomsterne, så er der også vand til de tørstige dyr i sommervarmen. Selv små vandbassiner er altid populære blandt fugle og insekter.  

Blomster til tidligt på året

Gode tidlige pollen- og nektarplanter er fx: 

 • Krokus, Crocus; der er flere arter med en lidt forskudt blomstring. Så sæt gerne flere forskellige.
 • Løgkarse, Alliaria petiolata, som også er også værtsplante for larver af aurora- og kålsommerfuglene.
 • Følfod, Tussilago farfara
 • Vorterod, Ranunculus ficaria; en lille fin gul plante som visner væk senere på sommeren. 
 • Anemone, Anemone nemorosa, både hvid, gul og blå.
 • Erantis, Eranthis hyemalis
 • Døvnælde, Lamium album
 • Skilla; både sibirisk og de lidt senere spansk skilla og italiensk skilla. 
 • Påskeliljer, Narcissus-hybrider; sæt mange forskellige helst enkeltblomstrende (og ikke de fyldte).
 • Pinseliljer, Narcissus-hybrider; er lidt senere end påskeliljerne.
 • Violer, Viola: værtsplante for perlemorssommerfuglene. De vilde violer som Krat-viol, Viola riviniana, Hunde-viol, Viola canina, og Skov-viol, Viola reichenbachiana, er gode. 
 • Mælkebøtte, Taraxacum vulgare, er sprængfyldt med pollen og nektar.

Bi på besøg i krokus. Foto: Wikimedia
Bi på besøg i krokus. Foto: Wikimedia

Buske og træer, der blomstrer tidligt

Pil er en af de allertidligste med de lange rakler som er gule af pollen. Særligt seljepil, Salix caprea er god. 

Frugttræer og -buske er også altid noget, der tiltrækker insekter. Især "de hvide", som man kalder forårsblomstringen fra april af først slåen, så mirabelle, så fuglekirsebær og hvidtjørn og til sidst i maj, æble, pære og blomme. Det er også her at insekterne som tak begynder at gøre gavn for os, når de bestøver vores ribs, solbær, blommer, kirsebær og meget mere. Også brombær og hindbær er gode. Men også de mere almindelige havebuske som forsythia og blodribs er eftertragtede om foråret. 

Blomster til sent på året

Gode planter, der blomstrer helt til det sene efterår, er fx:

 • Hjulkrone, Borago officinalis.
 • Asters, Aster; alle arter både den vilde Strandasters, Tripolium vulgare, og de mere forædlede.
 • Dahlia (med åbne blomster)
 • Blomsterne hos vedbend, Hedera helix, summer af bier og svirrefluer langt hen i oktober.
 • Anisisop, Agastache
 • Sankthansurt, Sedum telephium, og andre sene Sedum-arter.
 • Drejeblomst, Physostegia
 • Honningurt, Phacelia
 • Purpursolhat, Echinacea
 • Solhat, Rudbeckia
 • Almindelig gyldenris, Solidago virgaurea, (der findes to invasive arter af gyldenris, som også er fulde af nektar, men de bør ikke plantes, da de breder sig ud i naturen)
 • Stolt kavaler, Cosmos, har også blomster meget sent.

Savner man inspiration til, hvad der blomstrer sent, og som tiltrækker insekter, så tag en tur i planteskole i oktober. På en lun dag er der en summen over de gode blomster. Så man skal bare vælge dem, bier og sommerfugle  flokkes omkring, og lade de andre stå. Det samme kan man selvfølgelig gøre i det tidlige forår. 

Frugttræer og frugtbuske er også vigtige, fordi nedfaldsfrugterne er gode fødekilder. Sommerfugle tiltrækkes af sød, gæret frugtsaft og ses tit sent på året ved nedfaldne pærer og æbler.