Menu

Vis alle

0 resultater

Havestof

0 resultater

Arrangementer

0 resultater

Shop

0 resultater

Åbne haver

0 resultater

Liste visning

Gitter visning

Du skal indtaste minimum 3 tegn for at se resultater

Her kan du søge i hele vores katalog af artikler, arrangementer, produkter og åbne haver.

Vis flere
Vis flere
Vis flere
Vis flere
Vis flere
Havestof Se alt i havestof Andet Biodiversitet Den Spiselige Have Design og Indretning Dyrkning Havens Problemer Prydhaven

Er du også vild med roser?

Så er der vejledning og gode råd at hente i Haveselskabets bog Rosenglæde. Bogen går praktisk til værks og giver gode råde om: Køb af roser • Plantning af roser • Pleje af roser • Beskæring af roser • Gode rosensorter • Og meget mere. Bogen er skrevet med glæde og stor erfaring af Haveselskabets rosenekspert Peter Ørum Scherg.

Aktiviteter Se alle aktiviteter Arrangementer Cph Garden Digitale haveoplevelser Havefestival Hjem og Haveliv Haveskoler Haver

Lars sparede 2800kr på sine forsikringer

Gennem Haveselskabet blev Lars opmærksom på Tryg, som han tog kontakt til og fik et uforpligtende møde. Til mødet blev Lars guidet i omlægningen af sine forsikringer, og fik som medlem af Haveselskabet tilbudt en særlig forsikring til sin have, med i pakken. Dermed fik Lars flere penge til planter i haven.

Om os Se alt om os Foreningen Værdier, mission og vision Kontakt Kommercielle samarbejder Medarbejdere Haveselskabets have Støt havesagen Presse Intranet

Gør gratis brug af Tryg Bolighjælp

Da Kathe omlagde sine forsikringer til Tryg, sparede hun 1600 kr. Ikke lang tid efter, fik hun lov at gøre brug af Tryg Bolighjælp, da hun opdagede et stort hvepsebo på sin grund. Kort efter sendte Tryg hjælpen ud, og fik fjernet hvepseboet, - uden beregning, da det er en del af pakken.

Medlemsbetingelser og håndtering af data

Medlemsbetingelser, herunder beskyttelse af persondata. Klik på de enkelte dokumenter herunder for at læse Haveselskabets medlemsbetingelser samt hvorledes vi forholder os såfremt, vi skulle være udsat for hackerangreb eller på anden måde mister data af personlig karrakter til 3. mand.

Haveselskabets medlemsbetingelser

HAVESELSKABET

Haveselskabet er en landsdækkende almennyttig forening organiseret ved lokale kredse, afdelinger og et fælles sekretariat. Sidstnævnte er beliggende i Søborg. Haveselskabet er en samlet juridisk enhed.

KONTAKT

Medlemsservice kan kontaktes på e-mail: medlem@haveselskabet.dk

eller på telefon +45 93 60 00 mandag – torsdag kl. 9:00 – 15:00 og fredag kl. 9:00 – 14:00

 

Læs mere

MEDLEMSKAB

Et medlemskab af Haveselskabet giver adgang til forskellige produkter og serviceydelser, herunder muligheder for besparelser på arrangementer udbudt af Haveselskabets kredse og afdelinger samt ydelser og varer fra eksterne samarbejdspartnere. Et medlemskab gælder hele husstanden og gælder over hele landet. Medlemskort kan printes fra medlemmets ’min side’ på www.haveselskabet.dk, eller det kan ses ved at hente og logge ind på Haveselskabets App 'Haveselskabet'.

Ved indmeldelse i Haveselskabet giver medlemmet samtidigt tilladelse til, at Haveselskabet samt den kreds og/eller afdeling, hvor medlemmet er tilknyttet må rette henvendelse om forhold tilknyttet foreningens formål samt forhold tilknyttet selve medlemskabet. Kontakt kan ske via brev, telefon, e-mail eller sociale medier.

 

ERHVERVSMEDLEMSKAB

Virksomheder, organisationer, institutioner og andre former for erhverv kan optages som medlemmer uden stemmeret og eventuelt på særlige vilkår defineret af hovedbestyrelsen. Hos medlemmet (virksomheden) opnår alene den person, som har tegnet selve medlemskabet adgang til Haveselskabets medlemsfordele.

 

GAVEMEDLEMSKAB

Modtager en person et medlemskab i gave indgår vedkommende i foreningen på lige fod med almindeligt medlemskab og opnår alle medlemsfordele. Efter endt periode for gavemedlemskab, tilbydes modtager at fortsætte medlemskabet. Betaler modtager ikke, betragtes modtager automatisk som udmeldt. Gavegiver kan vælge gavemedlemskab med automatisk fornyelse.

 

PRØVEMEDLEMSKAB / KAMPAGNE

I forbindelse med særlige kampagner kan der tilbydes 3 måneders prøve periode uden tilknyttet betaling. Prøve medlemmet modtager 3 magasiner men opnår ikke adgang til Haveselskabets andre medlemsfordele og opnår ingen stemmeret. Efter endt prøveperiode tilbydes prøvemedlemmet fuldt medlemskab. Kampagnetilbud kan kun modtages af nye medlemmer, som ikke ad anden vej har været medlem eller prøvemedlem indenfor en periode på 2 år. Haveselskabet forbeholder sig ret til at opbevare data på prøvemedlemmet i op til 2 år af administrative årsager

 

DIGITAL HAVESKOLE OG MEDLEMSSKAB

Deltagelse i en af Haveselskabets digitale haveskoler f.eks. Skærehaveskolen forudsætter et medlemskab af Haveselskabet. Hvis medlemskabet udløber mens skoleforløbet er i gang, frafalder rettighederne til at tilgå materiale på haveselskabet.dk. Andet materiale, der fremsendes pr. mail eller fysisk fortsættes.

 

MEDLEMSFORDELE

Medlemmer får tilsendt magasinet HAVEN 10 gange om året (5 gange ved ½-års medlemskab).

 • Har mulighed for login til online læsning af magasinet.
 • Kan få gratis og professionel rådgivning omkring deres have.
 • Har mulighed for at blive skrevet op til kolonihave på Frederiksberg.
 • Kan gøre brug af særlige medlemsrabatter og tilbud.
 • Har mulighed for at købe varer i Haveselskabets webshop til reducerede medlemspriser.
 • Kan gøre brug af udvalgte landskabs- og havearkitekter med rabat.
 • Får tilsendt udvalgte nyhedsmails.
 • Kan ved login på Haveselskabet få adgang til lukkede artikler.
 • Tilbydes medlemskab af lokale havegrupper.
 • Kan deltage i Haveselskabets Åbne Haver.
 • Kan stille op til politiske poster i foreningen.

PERSONDATABESKYTTELSE

Haveselskabet lever op til kravene i EU’s Persondataforordning af den 25. maj 2018.

I forbindelse med indmeldelse registreres medlemmets navn, adresse, telefon/mobil og e-mail samt ønsket om betalingsperiode for medlemskab. Oplysninger om medlemmet opbevares af betydning for opfyldelse af formålsparagraffen, herunder til distribution af medlemsmagasin, mulighed medlemsfordele samt mulighed for at kunne modtage nyhedsmails. Vi deler ikke dine oplysninger med eksterne samarbejdspartnere eller på anden måde videregiver oplysninger om medlemmer, som ikke er direkte relateret til Haveselskabets formål. Oplysninger om medlemmer kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, såkaldt databehandler, såfremt der er indgået en skriftlig aftale om dataansvarlighed og databehandling. Det kan ske i forbindelse med drift af tekniske systemer, udsendelse af mails, dataanalyser, forbedrede medlemsfordele og målrettet markedsføring. Medlemmer af Haveselskabet kan til enhver tid frabede sig, at medlemsdata bliver anvendt i markedsføringsøjemed ved at rette henvendelse til medlemsservice på e-mail medlem@haveselskabet.dk eller telefonnummer 45 93 60 00.

Oplysninger registreret om medlemmet opbevares i 2 år efter endt medlemskab, herefter slettes alle registreringer automatisk. Haveselskabet retter henvendelse med tilbud om gentegning af medlemskab 1 år efter endt ophør af medlemsperiode samt kort før 2 års periodens udløb.

Ved henvendelse til Medlemsservice kan et medlem til hver en tid få oplyst, hvilke informationer Haveselskabet har registreret om vedkommende. I forbindelse med ophør af medlemskab kan det udgående medlem også altid bede om øjeblikkelig sletning af alle opbevarede data.

 

COOKIES

Cookies er små tekstfiler, der anvendes til at lagre og gemme informationer om brugeres besøg på vores elektroniske platforme. En cookie indeholder ingen personlige oplysninger, men bruges alene til statistik om brugernes adfærd. Det gør haveselskabet i stand til at notere besøgstid på hjemmeside, prioriterede artikler, antal besøg og lignende. Cookies anvendes blandt andet til at genkende login oplysninger. Det er altid muligt at slette cookies på sin pc, tablet og mobil. 

 

BRUG AF PRIVATE FOTO

Foto, der fremsendes til Rådgivningen, uploades i forbindelse med Åbne Haver må benyttes af Haveselskabet ved markedsføring af Åbne haver, Havefestivallen og artikler på haveselskabet.dk, der omhandler et specifikt emne. 

Fotos stilet til Haveselskabet i en af disse anledninger, har Haveselskabet ret til at bruge på egne platforme med foto henvisning ’privat’.

 

LÆKAGE AF DATA

Skulle det ske, at Haveselskabets medlemsdatabase udsættes for et hacker angreb eller Haveselskabet på anden måde utilsigtet får viderebragt informationer om foreningens medlemmer, vil der indenfor 72 timer fra kendskab er opnået blive sendt information til Datatilsynet, blive indgivet en politianmeldelse, såfremt forholdt skyldes formodet kriminalitet, og information vil blive givet til de berørte medlemmer. Derefter udfærdiges en beskrivelse af, hvorledes Haveselskabet vil agere i forhold til at undgå lignende i fremtiden. Denne beskrivelse vil være tilgængelig på foreningens hjemmeside.

 

RETTIGHEDER

Alle materialer, herunder tekster, fotos, grafiske udtryk eller lignende udformet af Haveselskabet eller tilknyttede leverandører, hvad enten det er på print eller i elektronisk form, tilhører Haveselskabet. Gengivelse, kopiering eller anden anvendelse heraf er kun mulig ved forudgående skriftlig godkendelse fra Haveselskabet.

 

VARIGHED

Medlemskabet fortsætter løbende indtil det af medlemmet opsiges til udgang af en aftalt periode. Gavemedlemskab og prøvemedlemsskab eller lignende kampagne medlemskab ophører automatisk efter endt periode og betragtes ikke som løbende. Manglende betaling af medlemskabet anses ikke som en gyldig opsigelse.

 

FORTRYDELSE

Ved tegning af medlemskab via Haveselskabets hjemmeside, har medlemmet 14 dages fortrydelsesfrist fra den dag medlemskabet blev tegnet. Ønsker medlemmet første magasin tilsendt førend fristens udløb kan medlemmet give samtykke til at fortrydelsesfristen bortfalder.

 

OPSIGELSE

Medlemmet kan til enhver tid opsige sit medlemskab til udgangen af den betalte periode. Opsigelse af medlemskabet kan ske pr. mail til medlem@haveselskabet.dk, pr. telefon 45 93 60 00 eller pr. brev sendt til Haveselskabet, Tobaksvejen 23A, DK - 2860 Søborg.

 

BETALING

Medlemskabet betales forud og inden udløbet af en periode udsendes automatisk opkrævning for den kommende periode. Fornyelse af medlemskabet sker automatisk ved betaling af opkrævning. Opkrævning fremsendes enten pr. brev eller sammen med magasinet. Ved udsendelse af rykker for manglende betaling, pålægges betalingen et administrationsgebyr. Tilknytning til betalingsservice kan ske via medlemmets bank ved oplysning af Haveselskabets PBS nr.: 00012106 / deb.gr.nr.: 00001.

I forbindelse med oprettelse af medlemskabet kan betaling foretages kreditkort og mobilepay.

 

FLYTNING / ÆNDRINGER

Flytning til anden adresse, hvad enten det er midlertidigt eller af permanent karakter, navneændring eller ønsket om anden betalingsperiode, meddeles Haveselskabet, jf. ’Kontakt’.

 

Download medlemsbetingelser

I tilfælde af læk af data

Skulle det ske, at Haveselskabets medlemsdatabase udsættes for et hacker ngreb eller Haveselskabet på anden måde utilsigtet får viderebragt informationer om foreningens medlemmer, vil der indenfor 72 timer fra kendskab er opnået blive sendt information til Datatilsynet, blive indgivet en politianmeldelse, såfremt forholdt skyldes formodet kriminalitet, og information vil blive givet til de berørte medlemmer. Derefter udfærdiges en beskrivelse af, hvorledes Haveselskabet vil agere i forhold til at undgå lignende i fremtiden. Denne beskrivelse vil være tilgængelig på foreningens hjemmeside.