Menu

Vis alle

0 resultater

Havestof

0 resultater

Arrangementer

0 resultater

Shop

0 resultater

Åbne haver

0 resultater

Liste visning

Gitter visning

Du skal indtaste minimum 3 tegn for at se resultater

Her kan du søge i hele vores katalog af artikler, arrangementer, produkter og åbne haver.

Vis flere
Vis flere
Vis flere
Vis flere
Vis flere
Havestof Se alt i havestof Andet Biodiversitet Den Spiselige Have Design og Indretning Dyrkning Havens Problemer Prydhaven

Er du også vild med roser?

Så er der vejledning og gode råd at hente i Haveselskabets bog Rosenglæde. Bogen går praktisk til værks og giver gode råde om: Køb af roser • Plantning af roser • Pleje af roser • Beskæring af roser • Gode rosensorter • Og meget mere. Bogen er skrevet med glæde og stor erfaring af Haveselskabets rosenekspert Peter Ørum Scherg.

Aktiviteter Se alle aktiviteter Arrangementer Cph Garden Digitale haveoplevelser Havefestival Hjem og Haveliv Haveskoler Haver

Lars sparede 2800kr på sine forsikringer

Gennem Haveselskabet blev Lars opmærksom på Tryg, som han tog kontakt til og fik et uforpligtende møde. Til mødet blev Lars guidet i omlægningen af sine forsikringer, og fik som medlem af Haveselskabet tilbudt en særlig forsikring til sin have, med i pakken. Dermed fik Lars flere penge til planter i haven.

Om os Se alt om os Foreningen Værdier, mission og vision Kontakt Kommercielle samarbejder Medarbejdere Haveselskabets have Støt havesagen Presse Intranet

Gør gratis brug af Tryg Bolighjælp

Da Kathe omlagde sine forsikringer til Tryg, sparede hun 1600 kr. Ikke lang tid efter, fik hun lov at gøre brug af Tryg Bolighjælp, da hun opdagede et stort hvepsebo på sin grund. Kort efter sendte Tryg hjælpen ud, og fik fjernet hvepseboet, - uden beregning, da det er en del af pakken.

3 områder i haven uden føde og levesteder til insekter

Vi haveejere vil gerne have bier, sommerfugle, mariehøns og andre insekter i vores haver. Alligevel er der mange områder i en gennemsnitlig have, der slet ikke inviterer insekterne indenfor. Vi har talt med biolog, Hans Henrik Bruun, som fremhæver tre af de områder af haven, der set fra insekternes side er mest ubrugelige. Og han giver råd om, hvad de gerne vil have i stedet for.

Der er ikke meget i denne have, der kan lokke insekterne til. Foto: Istock/Saruservice

Der er ikke meget i denne have, der kan lokke insekterne til. Foto: Istock/Saruservice

Insektdød og biodiversitet er begreber, der fylder mere og mere – både når snakken falder på vores natur og vores haver. Men mange haveejere er i tvivl om, hvordan de skal hjælpe de trængte insekter – ud over at have nogle blomstrende planter i haven.

- Haveejerne kan godt gøre en forskel for insekterne, siger Hans Henrik Bruun, som er lektor ved Københavns Universitet og ekspert i biologisk mangfoldighed. - Mange haveejere er glade for at fodre fugle og tiltrække dem til foderbrættet. På samme måde kan man også sørge for mad og levesteder i haven til insekterne og nyde deres færden i haven, siger han.

Det gælder om at tilbyde både vand, mad og bolig til insekterne. Der har i en del år været fokus på sprøjtegifte i haven, men ifølge Hans Henrik Bruun, er det kun en del af løsningen at undgå at sprøjte sin have.

- Vi har generelt for meget fokus på, hvad insekter kan dø af, fremfor hvad der skaber livsgrundlag for dem. Der findes masser af haver, der dyrkes uden sprøjtning, men hvor haven er helt livløs, fordi der ikke er vilde områder, hvor insekterne kan få plads, forklarer han.

Han fremhæver tre områder af haven, som set fra insekternes synspunkt er helt ubrugelige:

  

1.  Belægning: Skærver, fliser og perlegrus

Når vi indretter vores haver, kan vi generelt godt lide at den er praktisk og nem at holde holde orden. Nogle haveejere vælger derfor at lægge perlegrus eller granitskærver ud med ukrudtsdug under, fx i forhaven. Og andre vælger at lægge et tykt lag flis under deres buske. Men insekterne kan ikke rigtigt bruge arealer med perlegrus eller flis til noget. For det første gror der ikke noget i det. For det andet er det uegnet for insekterne til at flytte ind og bruge som bolig.

Hvad skal du gøre i stedet? For det første: Undgå at områder med belægning bliver for store.  For det andet: Især de jordboende vilde bier, som er i tilbagegang, vil gerne have bar jord under buske og langs stierne. Ikke et tykt lag mørk muldjord, men gerne ren sand- eller lerjord. Her vil bierne elske at lave små gange, hvor de kan flytte ind.

 

2. Græsplænen

En have uden græsplæne er en sjældenhed. Mange opfatter plænen som selve udgangspunktet for en have. Som det grønne lærred, hvor alle stier, bede træer og andre elementer bliver malet på. Men set fra insekternes vinkel er den traditionelle klippede plæne en ørken. Der er intet sted for dem at bo og intet i plænen, de kan spise. Ukrudtsplanter i plænen, som fx vorterod, bellis og mælkebøtte kunne insekterne godt have glæde af, men i plænen bliver de som oftest luget væk.

Hvad skal du plante i stedet? Hvis insekterne kunne bestemme, ville de hellere have plænen omlagt til bede med blomstrende planter eller en blomsterplæne, der kun bliver slået én gang om året, så vilde, blomstrende planter kan få mulighed for at gro og trives på arealet. Et område med buske eler små træer er også rigtigt godt.


3.  Planter uden mad

Mange af havens blomstrende planter indeholder pollen og nektar til insekterne. Men der er nogle typer af haveplanter, der ikke bidrager med andet end luftsteg og vindfrikadeller. Det gælder bl.a. visse eksotiske planter og planter med forædlede, lukkede blomster. Det er bl.a. typer af roser og georginer med fyldte blomster, som er blevet forædlet på en sådan måde, at de ikke indeholder insektmad eller at insekterne ikke kan komme ind til maden.

En anden gruppe planter, som insekterne ikke har meget glæde af, er stedsegrønne træer som tuja og cypres. Det skyldes, at de ikke har insektvenlige blomster med nektar og at de kommer langvejsfra (typisk Nordamerika eller Østasien) og derfor er fremmede for europæiske insekter. De stedsegrønne planter er dog et attraktivt gemmested for havens småfugle. 

Herover ses en forhave med en cypres i et jorddække af træflis - et miljø uden mad eller levesteder for insekter.

Hvad skal du gøre i stedet? Hav masser af blomstrende planter i haven og husk også ydermånederne i det tidlige forår og i efteråret. Gå gerne efter hjemmehørende arter, altså planter der naturligt findes i Danmark

Skab et rigere dyreliv i haven