Menu

Vis alle

0 resultater

Havestof

0 resultater

Arrangementer

0 resultater

Shop

0 resultater

Åbne haver

0 resultater

Liste visning

Gitter visning

Du skal indtaste minimum 3 tegn for at se resultater

Her kan du søge i hele vores katalog af artikler, arrangementer, produkter og åbne haver.

Vis flere
Vis flere
Vis flere
Vis flere
Vis flere
Havestof Se alt i havestof Andet Biodiversitet Den Spiselige Have Design og Indretning Dyrkning Havens Problemer Prydhaven

Er du også vild med roser?

Så er der vejledning og gode råd at hente i Haveselskabets bog Rosenglæde. Bogen går praktisk til værks og giver gode råde om: Køb af roser • Plantning af roser • Pleje af roser • Beskæring af roser • Gode rosensorter • Og meget mere. Bogen er skrevet med glæde og stor erfaring af Haveselskabets rosenekspert Peter Ørum Scherg.

Aktiviteter Se alle aktiviteter Arrangementer Cph Garden Digitale haveoplevelser Havefestival Hjem og Haveliv Haveskoler Haver

Lars sparede 2800kr på sine forsikringer

Gennem Haveselskabet blev Lars opmærksom på Tryg, som han tog kontakt til og fik et uforpligtende møde. Til mødet blev Lars guidet i omlægningen af sine forsikringer, og fik som medlem af Haveselskabet tilbudt en særlig forsikring til sin have, med i pakken. Dermed fik Lars flere penge til planter i haven.

Om os Se alt om os Foreningen Værdier, mission og vision Kontakt Kommercielle samarbejder Medarbejdere Haveselskabets have Støt havesagen Presse Intranet

Gør gratis brug af Tryg Bolighjælp

Da Kathe omlagde sine forsikringer til Tryg, sparede hun 1600 kr. Ikke lang tid efter, fik hun lov at gøre brug af Tryg Bolighjælp, da hun opdagede et stort hvepsebo på sin grund. Kort efter sendte Tryg hjælpen ud, og fik fjernet hvepseboet, - uden beregning, da det er en del af pakken.

Gode planter til regnbedet

Et regnbed tilplantet med blomstrende planter er et smukt element i haven, men det er vigtigt at vælge robuste planter. De skal kunne tåle at vokse på et sted, hvor der nogle gange er meget vådt og andre gange temmelig tørt.

Et regnbed holder regnvandet i din have, så den bliver mere frodig, og samtidig bidrager det til at løse problemerne med oversvømmelser efter skybrud. Regnbedet kan anlægges meget enkelt som en stor tallerkenformet fordybning i græsplænen, men du kan også gøre mere ud af det og plante blomstrende planter i bedet. Læs mere om, hvordan du anlægger et regnbed her http://haveselskabet.dk/artikel/byg-et-regnbed

Hvilken slags planter kan vokse i et regnbed?

Der findes både stauder, græsser og buske, der kan vokse i et regnbed. Det er dog vigtigt at vælge plantearter, der kan trives under de særlige fugtforhold i regnbedet. Selv om regnebedet ind imellem bliver meget vådt og kan stå fyldt af vand i nogle dage af gangen efter et regnskyl, så kan det også nå at blive meget tørt imellem bygerne.

Jo mere ler, der er i jorden, jo bedre vil den være til at holde på fugten. På leret jord er det derfor muligt at få lidt mere fugtkrævende arter til at trives, men det på sandjord skal være mere tørketålende planter, der dog stadig skal kunne tåle at stå og soppe i vand ind imellem. De mest fugttålende arter kan du plante i bunden af regnbedet.

Regnbed_planter

Sådan tilplanter du et regnbed

Du må regne med at nogle af planterne kan gå til på grund af de barske forhold i regnbedet. For at undgå bare pletter i bedet kan du plante bedet til med inspiration fra naturen, hvor de forskellige plantearter gror imellem hinanden. Når en enkelt planter går ud, vil pladsen hurtigt blive overtaget af naboplanterne. Du skal altså undgå at plante store grupper af en enkelt art.

Plant planter, der blomstrer på forskellige tidspunkter, og plant også gerne nogle planter med frugter eller smukke vinterstandere, så regnbedet er kønt at kigge på hele året.

Brug plantelisten over egnede planter som udgangspunkt, og planlæg hvilke planter, der skal være hvor. Skal de høje stå bagest eller f.eks. i midten, hvor bedet er lavest? Hvor kommer vandet ind i bedet? Planter, der stå tæt på indløbet får mest vand.

Tænk på hvornår de forskellige planter blomstrer, så du har noget at se på gennem det meste af året, som f.eks stauder eller græsser med vinterstandere. Har planterne stået længe i potter er det en god ide at løsne rødder en smule. Vand bedet i tørre perioder den første vækstsæson og lug ukrudt væk, som du ville gøre i ethvert andet bed.

Oversigt over gode planter til regnbedet

Her er en oversigt over nogle af de mere sikre planter til regnbede. De er udvalgt på baggrund af erfaringer fra bl.a. Holland, Tyskland, Sverige og England.  De er også udvalgt ud fra, at de skal kunne klare at overvintre i regnbedet gennem en både kold og meget våd dansk vinter.

Stauder

Almindelig akeleje, Aquilegia vulgaris
Almindelig duehoved, Chelone obliqua
Almindelig fjerbusk, Aruncus dioicus
Almindelig fredløs, Lysimachia vulgaris
Almindelig kattehale, Lythrum salicaria
Almindelig sankthansurt, Hylotelephium telephium
Aksærenpris, Veronica spicata
Blodrød storkenæb, Geranium sanguineum
Bronzeblad, Rodgersia
Daglilje, Hemerocallis
Dagpragtstjerne, Silene dioica
Drejeblomst, Physostegia virginiana
 

Planter_regnbed


Engforglemmigej, Myosotis scorpioides
Engnellikerod, Geum rivale
Engkarse, Cardamine pratensis
Engstorkenæb, Geranium pratense
Fingerbølrørblomst, Penstemon digitalis
Fransk blåmunke, Jasione laevis
Gul iris, Iris pseudoacorus
Gul lærkespore, Corydalis lutea
Hjortetrøst, Eupatorium
Hestemonarda, Monarda didyma
Hosta, Hosta
 

PLanter_regnbed

Kertepileurt, Persicaria amplexicaulis
Kinesisk astilbe, Astilbe chinensis
Kronerabarber, Rheum palmatum
Kæmpeprimula, Primula florindae
Langakset pragtskær, Liatris spicata
Lodden løvefod, Alchemilla mollis
Løvehale, Phlomis russeliana
Mjødurt, Filipendula
Vedvarende måneskulpe, Lunaria rediviva
Nyengelsk asters, Aster novae-angliae
Purpursolhat, Echinacea purpurea
Ru gyldenris, Solidago rugosa
Sibirisk iris, Iris sibirica
Skinnende solhat, Rudbeckia fulgida
Skovstorkenæb, Geranium sylvaticum
Slangeurt, Bistorta officinalis 
Stor stjerneskærm, Astrantia major

regnbed_planter

Stor tusindstråle, Telekia speciosa
Trævlekrone, Lychnis flos-cuculi
Virginsk ærenpris, Veronicastrum virginicum
Vårfloks, Phlox divaricata
Ægte stormhat, Aconitum napellus


Græsser

Almindelig star, Carex nigra
Almindelig blåtop, Molinia caerulea
Blågrøn star, Carex flacca
Bredbladet spidsgræs, Chasmanthium latifolium
Kinesisk elefantgræs, Miscanthus sinensis
Kæmpe star, Carex pendula
Morgenstjernestar, Carex grayi
Mosebunke, Deschampsia cespitosa
Palmebladet star, Carex muskingumensis
Præriehirse, Panicum virgatum
Rørhvene, Calamagrostis x acutifolia
Stor blåtop, Molinia litoralis 

Regnbed_planter
Gode løgplanter til regnbedet

Dorotealilje, Leucojum vernum
Kinesisk prydløg, Allium cyaneum
Kamassia, Camassia

Gode buske ved regnbedet

Almindelig benved, Euonymus europaeus
Almindelig bærmispel, Amelanchier lamarkii
Almindelig hyld, Sambucus nigra
Almindelig konvalbusk, Clethra alnifolia
Almindelig kvalkved, Viburnum opulus
Amerikansk blærespiræa, Physocarpus opulifolius
Mosepors, Myrica gale
Rød kornel, Cornus sanguinea
Skinnende rose, Rosa nitida
Solbær, Ribes nigrum
Sortfrugtet surbær, Aronia melanocarpa
Storfrugtet blåbær, Vaccinium corymbosum
Stikkelsbær, Ribes uva-crispa var. Sativum

regnbed_planter
Gode træer ved regnbed

Almindelig røn, Sorbus aucuparia
Almindelig tretorn, Gletditsia trianthos
Askbladet løn, Acer negundo
Ahorn, Acer pseudoplatanus
Sortbirk, Betula nigra
Pil, Salix
Poppel, Populus
Skovfyr, Pinus sylvestris
Vandgran, Metasequoia glyptostroboides

Regnvand_planter