Menu

Vis alle

0 resultater

Havestof

0 resultater

Arrangementer

0 resultater

Shop

0 resultater

Åbne haver

0 resultater

Liste visning

Gitter visning

Du skal indtaste minimum 3 tegn for at se resultater

Her kan du søge i hele vores katalog af artikler, arrangementer, produkter og åbne haver.

Vis flere
Vis flere
Vis flere
Vis flere
Vis flere
Havestof Se alt i havestof Andet Biodiversitet Den Spiselige Have Design og Indretning Dyrkning Havens Problemer Prydhaven

Er du også vild med roser?

Så er der vejledning og gode råd at hente i Haveselskabets bog Rosenglæde. Bogen går praktisk til værks og giver gode råde om: Køb af roser • Plantning af roser • Pleje af roser • Beskæring af roser • Gode rosensorter • Og meget mere. Bogen er skrevet med glæde og stor erfaring af Haveselskabets rosenekspert Peter Ørum Scherg.

Aktiviteter Se alle aktiviteter Arrangementer Cph Garden Digitale haveoplevelser Havefestival Hjem og Haveliv Haveskoler Haver

Lars sparede 2800kr på sine forsikringer

Gennem Haveselskabet blev Lars opmærksom på Tryg, som han tog kontakt til og fik et uforpligtende møde. Til mødet blev Lars guidet i omlægningen af sine forsikringer, og fik som medlem af Haveselskabet tilbudt en særlig forsikring til sin have, med i pakken. Dermed fik Lars flere penge til planter i haven.

Om os Se alt om os Foreningen Værdier, mission og vision Kontakt Kommercielle samarbejder Medarbejdere Haveselskabets have Støt havesagen Presse Intranet

Gør gratis brug af Tryg Bolighjælp

Da Kathe omlagde sine forsikringer til Tryg, sparede hun 1600 kr. Ikke lang tid efter, fik hun lov at gøre brug af Tryg Bolighjælp, da hun opdagede et stort hvepsebo på sin grund. Kort efter sendte Tryg hjælpen ud, og fik fjernet hvepseboet, - uden beregning, da det er en del af pakken.

Invasive planter: Canadisk gyldenris

Flere nordamerikanske arter af gyldenris er blevet importeret til Danmark for at blive anvendt som prydplanter i haver. Canadisk gyldenris er en af dem, og det er en plante, som kan føre til store problemer i naturen.

Canadisk gyldenris, Foto: Wikimedia

Canadisk gyldenris, Foto: Wikimedia

Canadisk gyldenris er en høj, opret flerårig plante, der tilhører kurvblomstfamilien. Den kommer oprindeligt fra Nordamerika, men den har nu spredt sig i store dele af verden,
blandt andet på grund af, at den har forvildet sig fra haverne. Den trives bedst på fugtige steder, som f.eks. græsarealer, brakmarker og langs veje og jernbaner. Bier og sommerfugle sætter pris på den.

Videnskabeligt navn: Solidago canadensis
Navnets betydning: Slægtnavnet kommer fra det latinske ord solidus som betyder at hele med henvisning til de medicinsk helende egenskaber. Artsnavnet canadensis betyder, at den kommer fra Canada.

Canadisk gyldenris

Sådan genkender du canadisk gyldenris

Canadisk gyldenris bliver cirka halvanden meter høj, og danner store bestande. Stilken er glat forneden, men overgår til at have tætte, korte hår mod toppen. Bladene er lancetformede med en savtakket kant. Undersiden på bladene er håret. Planten blomstrer i løbet sensommeren, fra august til oktober. Blomsterne er små (under 1 cm) gule, og sidder samlet i tætte toppe øverst på stilken.

Canadisk gyldenris

Planten formerer sig med frø og udløbere. En enkelt plante kan producere over 10.000 frø. Frøene ligner små mælkebøttefrø, og spredes ved hjælp af vind og vand. Frøene kan imidlertid ikke spire i tæt vegetation. 

Canadisk gyldenris

En enkelt plante kan i gennemsnit sprede sig 27 centimeter i hver retning pr. år med udløbere, hvilket hurtigt fører til store og tætte bestande. Udløberne befinder sig normalt i de øvre jordlag. Når en bestand er veletableret, danner den en tæt måtte i det øvre jordlag, mens nyetablerede bestande har et løsere rodnet.

Canadisk gyldenris

Planten spreder sig også med menneskers hjælp, ved f.eks. udsmidning af haveaffald i naturen, hvis haveaffald transporteres i en åben trailer eller hvis inficeret jord flyttes.

Ikke på listen

Canadisk gyldenris er endnu ikke på EU's liste over invasive arter, men anses stadig for at være en invasiv plante, som er problematisk i naturen, og påvirker den biologiske mangfoldighed negativt. Derfor bør den også undgås i haven.

Hvis du finder canadisk gyldenris i naturen, skal du indberette det på www.arter.dk.

Hvorfor er den uønsket i Danmark?

Planten har en høj spredningsevne og danner tætte bestande, hvor ingen andre planter kan etablere sig og dermed udkonkurrerer den hjemmehørende plantearter.

Effekter på den biologiske mangfoldighed
Planten bestøves af insekter. På den måde konkurrer den med de hjemmehørende plantearter om bestøvning der derved får svært ved at sætte frø og sprede sig.  
Canadisk gyldenris udskiller også et kemisk stof fra rødderne (allelopatiske stoffer), som hæmmer væksten af andre planter, og forhindrer, at frø fra andre planter spirer.

Effekter på samfundet
Planten kan føre til problemer for landbruget, hvis den får fodfæste i græsarealer eller dyrkede marker.

Effekter i din have
Canadisk gyldenris kan danne tætte bestande, som så udkonkurrerer andre planter. Jo længere tid, den har spredt sig, desto sværere er den at bekæmpe.

Effekter på dit helbred
Pollen fra planten kan forårsage allergi.

Sådan udrydder du planten

Den canadiske gyldenris er en af de invasive planter, som er nemmest at bekæmpe. 

Små bestande
En effektiv måde at blive af med canadisk gyldenris på, er at grave planten op eller trække den op med rødderne.

Store bestande
Du kan komme af med store mængder af canadisk gyldenris ved at slå den. Det bedste tidspunkt for slåning er i løbet af maj og august. Du bør regne med, at du skal gentage proceduren i flere år, indtil der ikke længere skyder nye planter op. Plantedelene skal brændes på stedet, eller smides i affaldssække.

Håndtering af plantemateriale

Vær forsigtig med at håndtere planteaffald og jord, da de kan indeholde frø og rodstumper. Brænd alt plantemateriale på stedet, hvis der ikke er forbud mod afbrænding, eller smid alt plantemateriale i affaldssække. Luk sækkene forsvarligt inden de køres på den kommunale genbrugsplads. Her kommes de i containeren med småt brændbart/rest efter sortering. Det må absolut ikke sorteres som planteaffald.

Kemisk bekæmpelse

Canadisk gyldenris skal ikke bekæmpes med kemiske bekæmpelsesmidler.

Kan forveksles med

Det er meget nemt at forveksle canadisk gyldenris med sildig gyldenris, Solidago gigantea. Sildig gyldenris er en større plante, med større blomsterkurve, der sidder tættere. Sildig gyldenris er også invasiv i Danmark, og bekæmpes på samme måde. Canadisk gyldenris kan også forveksles med almindelig gyldenris, Solidago virgaurea, som er almindelig i hele landet. Den er mindre, har noget bredere blade, og en mere enkel blomsterstand. Der kan forekomme hybrider mellem arterne, hvis de gror samme sted.

Canadisk gyldenris