Menu

Vis alle

0 resultater

Havestof

0 resultater

Arrangementer

0 resultater

Shop

0 resultater

Åbne haver

0 resultater

Liste visning

Gitter visning

Du skal indtaste minimum 3 tegn for at se resultater

Her kan du søge i hele vores katalog af artikler, arrangementer, produkter og åbne haver.

Vis flere
Vis flere
Vis flere
Vis flere
Vis flere
Havestof Se alt i havestof Andet Biodiversitet Den Spiselige Have Design og Indretning Dyrkning Havens Problemer Prydhaven

Er du også vild med roser?

Så er der vejledning og gode råd at hente i Haveselskabets bog Rosenglæde. Bogen går praktisk til værks og giver gode råde om: Køb af roser • Plantning af roser • Pleje af roser • Beskæring af roser • Gode rosensorter • Og meget mere. Bogen er skrevet med glæde og stor erfaring af Haveselskabets rosenekspert Peter Ørum Scherg.

Aktiviteter Se alle aktiviteter Arrangementer Cph Garden Digitale haveoplevelser Havefestival Hjem og Haveliv Haveskoler Haver

Lars sparede 2800kr på sine forsikringer

Gennem Haveselskabet blev Lars opmærksom på Tryg, som han tog kontakt til og fik et uforpligtende møde. Til mødet blev Lars guidet i omlægningen af sine forsikringer, og fik som medlem af Haveselskabet tilbudt en særlig forsikring til sin have, med i pakken. Dermed fik Lars flere penge til planter i haven.

Om os Se alt om os Foreningen Værdier, mission og vision Kontakt Kommercielle samarbejder Medarbejdere Haveselskabets have Støt havesagen Presse Intranet

Gør gratis brug af Tryg Bolighjælp

Da Kathe omlagde sine forsikringer til Tryg, sparede hun 1600 kr. Ikke lang tid efter, fik hun lov at gøre brug af Tryg Bolighjælp, da hun opdagede et stort hvepsebo på sin grund. Kort efter sendte Tryg hjælpen ud, og fik fjernet hvepseboet, - uden beregning, da det er en del af pakken.

Invasive planter: Gul kæmpekalla

Gul kæmpekalla er en meget stor flerårig urt, som oprindeligt stammer fra Nordamerika. Den blev introduceret i Europa for hundrede år siden som en prydplante, og har siden spredt sig i naturen.

Gul kæmpekalla stammer fra Nordamerika, og er kommet hertil som en prydplante til damme i haver og parker. Gul kæmpekalla gror langs sø- og åbredder, i kær, sumpskove, langs diger og andre tilsvarende vådområder. Planten kan blive meget gammel, over 80 år. Den spreder sig via frø og med rodstumper der transporteres af vand til nye voksesteder. Den forekommer i haver i hele landet, og har dannet store bevoksninger langs Gudenåen i Jylland. 

Videnskabeligt navn: Lysichiton americanus
Navnets betydning: Slægtsnavnet Lysichiton kommer fra det græske ord lysis, som betyder frigivende eller slippende, og chiton som betyder en kappe. Artsnavnet americanus betyder amerikansk.

Sådan kan du genkende gul kæmpekalla

Gul kæmpekalla er en meget stor plante med en kraftig jordstængel, og den kan ikke forveksles med nogen anden plante i Danmark. Den kan blive over en meter høj, og dækker ca. en overflade på en kvadratmeter. Den har store meterlange, glinsende grønne blade.

Gul kæmpekalla

Planten blomstrer i maj. Blomsterne består af en grønlig kolbe på størrelse med en majskolbe, som er omgivet af et stort, langt klart gult højblad. Blomsterne tiltrækker mange fluer, og har en kraftig, kvalmende duft, især når den visner. Efter blomstringen falder højbladet af, og der dannes grønlige mindre bær på blomsterkolben. Planten begynder først at blomstre efter tre til seks år. 

Gul kæmpekalla

På EU's liste

Gul kæmpekalla er på EU's liste med invasive fremmede arter, hvilket indebærer at den er forbudt at importere, sælge, producere, transportere, anvende, bytte og sætte ud i naturen. Hvis du finder gul kæmpekalla i naturen – skal du indberette på www.arter.dk.

Hvorfor er den uønsket i Danmark?

Gul kæmpekalla kan danne store bestande, og anses for at være invasiv, da plantens enorme blade danner tætte vækstlag, der lukker alt lys ude, og gør vandet nedenunder livløst. Det er et alvorligt problem, da vores vådområder betegnes som følsomme naturområder.

Effekter på den biologiske mangfoldighed
Søer, vandløb og andre vådområder er enormt vigtige for blandt andet vores hjemmehørende dyreliv. Gul kæmpekalla kan med sine meget store blade og invasive spredning hurtigt overtage og udkonkurrere hjemmehørende plantearter. Desuden forværrer den forholdene for dyrelivet der knytter sig til disse områder. Det er derfor enormt vigtigt, at planten ikke spredes i naturen, blandt andet ved udsmidning af planteaffald.

Effekter på samfundet
Der er store omkostninger forbundet med at udrydde den, da der kræves meget arbejdskraft i flere år, og ofte vokser i svært fremkommelige områder.

Effekter i din have
Gul kæmpekallas bliver hurtigt for stor til en almindelig havedam.

Effekter på dit helbred
Plantedelene udgør ingen fare for mennesker eller dyr.

Gul Kæmpekalla

Sådan udrydder du planten

Gul kæmpekalla skal graves op, og det gøres bedst tidligt på sæsonen. Det er vigtigt, at få store dele af roden med op .Det er nødvendigt, at du graver mindst en halv meter ned, hvis det drejer sig om store planter. Efter at planten er fjernet, stampes jorden til for at forhindre, at planten begynder at gro igen. Frøene kan leve i flere år i jorden, inden de begynder at spire, og det er derfor vigtigt, at holde opsyn med området, selv efter den synlige bestand er blevet fjernet. Sørg også for, at spader og maskiner børstes rene bagefter, så der ikke er jordrester tilbage.

Håndtering af plantemateriale 

Når planten er blevet gravet op, smides den i en plasticpose, som derefter lukkes forsvarligt og køres på genbrugspladsen, hvor den kommes i containeren med småt brændbart/rest efter sortering, og ikke i bunken med haveaffald. Vær forsigtig ved håndtering af planteaffald og jord, da de kan indeholde frø. 

Kemisk bekæmpelse

Gul kæmpekalla skal ikke bekæmpes med kemiske bekæmpelsesmidler.

Forvekslinger med gul kæmpekalla

Der er ingen andre planter i Danmark, som kan forveksles med gul kæmpekalla, på grund af dens størrelse, udover hvid kæmpekalla, Lysichiton camtschatcensis, og hybrider af de to. Hvid kæmpekalla er som navnet antyder hvid i stedet for gul. Den er ikke invasiv.
En plante, som har en tilsvarende blomsterform er plettet arum, Arum maculatum. Plettet arum er relativt sjælden, men kan forekomme i fugtige og muldrige miljøer i Nordsjælland og omkring Aarhus. Den er betydeligt mindre, og dens blomster har en svagere, lysegul farve. Overfladisk kan den forveksles med den hjemmehørende art kærmysse, Calla palustris.

Fakta om gul kæmpekalla

• Planten stammer oprindeligt fra Nordamerika
• Har meterlange blade
• Afgiver en ildelugtende duft
• Gror på sø- og åbredder og andre vådområder