Menu

Vis alle

0 resultater

Havestof

0 resultater

Arrangementer

0 resultater

Shop

0 resultater

Åbne haver

0 resultater

Liste visning

Gitter visning

Du skal indtaste minimum 3 tegn for at se resultater

Her kan du søge i hele vores katalog af artikler, arrangementer, produkter og åbne haver.

Vis flere
Vis flere
Vis flere
Vis flere
Vis flere
Havestof Se alt i havestof Andet Biodiversitet Den Spiselige Have Design og Indretning Dyrkning Havens Problemer Prydhaven

Er du også vild med roser?

Så er der vejledning og gode råd at hente i Haveselskabets bog Rosenglæde. Bogen går praktisk til værks og giver gode råde om: Køb af roser • Plantning af roser • Pleje af roser • Beskæring af roser • Gode rosensorter • Og meget mere. Bogen er skrevet med glæde og stor erfaring af Haveselskabets rosenekspert Peter Ørum Scherg.

Aktiviteter Se alle aktiviteter Arrangementer Cph Garden Digitale haveoplevelser Havefestival Hjem og Haveliv Haveskoler Haver

Lars sparede 2800kr på sine forsikringer

Gennem Haveselskabet blev Lars opmærksom på Tryg, som han tog kontakt til og fik et uforpligtende møde. Til mødet blev Lars guidet i omlægningen af sine forsikringer, og fik som medlem af Haveselskabet tilbudt en særlig forsikring til sin have, med i pakken. Dermed fik Lars flere penge til planter i haven.

Om os Se alt om os Foreningen Værdier, mission og vision Kontakt Kommercielle samarbejder Medarbejdere Haveselskabets have Støt havesagen Presse Intranet

Gør gratis brug af Tryg Bolighjælp

Da Kathe omlagde sine forsikringer til Tryg, sparede hun 1600 kr. Ikke lang tid efter, fik hun lov at gøre brug af Tryg Bolighjælp, da hun opdagede et stort hvepsebo på sin grund. Kort efter sendte Tryg hjælpen ud, og fik fjernet hvepseboet, - uden beregning, da det er en del af pakken.

Invasive planter: Japansk humle

Det er uvist, om japansk humle findes i danske haver. Den overlever normalt ikke den danske vinter, men i takt med klimaforandringerne, kan det ændre sig hurtigt. I Europa er den på nuværende tidspunkt etableret i Frankrig, Ungarn og Italien.

Japansk humle er en klatreplante, som oprindeligt stammer fra det østlige Asien. Den spredes med frø, der begynder at spire tidligt på foråret. Der kan dukke nye planter op i hele vækstsæsonen, og den fortsætter med at vokse, så længe der findes sollys og fugt. Planten spredes hovedsageligt af mennesker, men også med dyr, og ved hjælp af vind og vand. Der kunne blandt andet købes frø af den, inden den blev inkluderet på EU's liste over invasive arter. Planten foretrækker fugtig jord og sol, men kan gro i al slags jord. I Frankrig blev planten opdaget i 2004, og da havde den overtaget et område på over 500 kvadratmeter langs floden Gard. Der blev både fundet hun- og hanplanter.

Japansk humle

Videnskabeligt navn: Humulus japonicus
Navnets betydning: Navnet Humulus er middelaldernavnet for humle. Japonica betyder, at den stammer fra Japan.

Sådan genkender du japansk humle

Japansk humle kan vokse flere meter i løbet af en vækstsæson. Bare et enkelt skud kan blive op til 10 meter langt. Bladene er modsatstillede, ca. 10 centimeter store. og har fem flige. Kun de øverste blade kan have tre flige. Der findes hun- og hanplanter. Hunplanternes blomster sidder i såkaldte humlekopper, som hænger nedad, og hanblomsterne sidder på oprette blomsterstilke.

Japansk humle

På EU's liste

Japansk humle er på EU's liste med invasive fremmede arter, hvilket indebærer at du ikke må have den i din have, dele ud af frøene eller sprede plantedele. Hvis du finder japansk humle i naturen, skal du indberette det på www.arter.dk.

Hvorfor er den uønsket i Danmark?

Japansk humle kan sprede sig og indtage store områder med bar jord eller lavvegetation, herunder buske og små træer. Planten gror hurtigt i løbet af sommeren, klatrer og overtager alt på dens vej. Den danner et tykt tæppe, og
blokerer for lyset til planterne nedenunder. Den kan også omslutte buske og træer så tæt, at stammer og grene knækker.

Effekter på den biologiske mangfoldighed
Japansk humle påvirker den biologiske mangfoldighed i naturen, da den spreder sig hurtigt, og ikke giver plads til andre planter.

Effekter på samfundet
Japansk humle kan volde store problemer for land- og skovbrug, hvis den etablerer sig i Danmark.

Effekter i din have
Japansk humle kan hurtigt danne tætte bevoksninger, som udkonkurrerer andre planter.

Effekter på dit helbred
Hårene på planten kan give vabler på huden, når de håndteres. Studier har vist, at plantens pollen kan give allergi. I Korea og Kina anses japansk humle for at være en stor årsag til allergiproblemer.

Sådan udrydder du planten

Etablerede planer kan trækkes eller graves op, inden de blomstrer og sætter frø. Forsøg at få så meget af rødderne op som muligt. En mindre effektiv metode er at planten ned, men da den hurtigt skyder igen, skal det gøres gentagne gange. Sørg for at bruge handsker til beskyttelse, da hårene på planten kan giver vabler på huden.

Håndtering af plantemateriale

Når planten er gravet op, kan den brændes på stedet, eller ligge og tørre i solen, før den kommes på komposten. Plantemateriale med frø skal helst brændes direkte på stedet, for at undgå spredning. Det kan også kommes i affaldssække, som lukkes forsvarligt og derefter køres på den kommunale genbrugsplads, hvor det klassificeres som småt brændbart/rest efter sortering, ikke som haveaffald eller til kompost. 

Kemisk bekæmpelse

Japansk humle skal ikke bekæmpes med kemiske bekæmpelsesmidler.

Forvekslinger med japansk humle

Den japanske humle kan forveksles med almindelig humle, Humulus lupulus. De ligner meget hinanden. Det, som adskiller dem, er at almindelig humle overlever vores vintre, og at bladene normalt har tre flige, i modsætning til den japanske, som oftest har fem. Stænglerne på japansk humle har små pigge og planten har mørke humlekopper, hvorimod den almindelige humle har hårede stængler og lyse humlekopper. 

Japansk humle