Menu

Vis alle

0 resultater

Havestof

0 resultater

Arrangementer

0 resultater

Shop

0 resultater

Åbne haver

0 resultater

Liste visning

Gitter visning

Du skal indtaste minimum 3 tegn for at se resultater

Her kan du søge i hele vores katalog af artikler, arrangementer, produkter og åbne haver.

Vis flere
Vis flere
Vis flere
Vis flere
Vis flere
Havestof Se alt i havestof Andet Biodiversitet Den Spiselige Have Design og Indretning Dyrkning Havens Problemer Prydhaven

Er du også vild med roser?

Så er der vejledning og gode råd at hente i Haveselskabets bog Rosenglæde. Bogen går praktisk til værks og giver gode råde om: Køb af roser • Plantning af roser • Pleje af roser • Beskæring af roser • Gode rosensorter • Og meget mere. Bogen er skrevet med glæde og stor erfaring af Haveselskabets rosenekspert Peter Ørum Scherg.

Aktiviteter Se alle aktiviteter Arrangementer Cph Garden Digitale haveoplevelser Havefestival Hjem og Haveliv Haveskoler Haver

Lars sparede 2800kr på sine forsikringer

Gennem Haveselskabet blev Lars opmærksom på Tryg, som han tog kontakt til og fik et uforpligtende møde. Til mødet blev Lars guidet i omlægningen af sine forsikringer, og fik som medlem af Haveselskabet tilbudt en særlig forsikring til sin have, med i pakken. Dermed fik Lars flere penge til planter i haven.

Om os Se alt om os Foreningen Værdier, mission og vision Kontakt Kommercielle samarbejder Medarbejdere Haveselskabets have Støt havesagen Presse Intranet

Gør gratis brug af Tryg Bolighjælp

Da Kathe omlagde sine forsikringer til Tryg, sparede hun 1600 kr. Ikke lang tid efter, fik hun lov at gøre brug af Tryg Bolighjælp, da hun opdagede et stort hvepsebo på sin grund. Kort efter sendte Tryg hjælpen ud, og fik fjernet hvepseboet, - uden beregning, da det er en del af pakken.

Invasive planter: Kæmpesilkeplante

Kæmpesilkeplante er indtil nu sjælden i Danmark, men vokser vildt flere steder i det sydlige Sverige.

Kæmpesilkeplante er hjemmehørende i Nordamerika. Den anvendes primært som prydplante i haver her i Danmark, og i forbindelse med biavl. Navnet hentyder til de silkebløde tråde (fnog), som er fæstnet på de brune frø med vinger på siderne, der ligger i en kapsel. Når kapslerne åbnes om efteråret, svæver frøene ud med sine vinger. Fibre fra stænglens indre bark kan anvendes til at fremstille bast.

Planten er meget attraktiv for bier, sommerfugle og andre insekter. I Danmark er enkelte planter fundet i naturen, men det er usikkert om den har etableret fritvoksende bestande. Planten trives i sol til halvskygge på sandede og veldrænede jorde. Frøene begynder at spire det andet år, og har en levetid på cirka 10 år i jorden.

Videnskabeligt navn: Asclepias syriaca
Navnets betydning: Asclepias er græsk og henviser til lægeguden Asklepios i den græske mytologi. Før i tiden ansås planten for at have lægende virkninger. Syriaca henviser til Syrien, hvor den oprindeligt er fra. 

Sådan genkender du kæmpesilkeplante

Kæmpesilkeplante kan blive op til to meter høj, og gror i bestande. Rødderne gror både i dybden og i bredden. De kan have udløbere på op til 40 meter, og ca. en meter i dybden, men også betydeligt dybere. Stænglen og undersiden af bladene er lodne med fine hår. Hvis stænglen knækkes af, udskilles der giftig mælkesaft, hvoraf artens engelske navn ’Common Milkweed’. Bladene er modsatstillede, har en elliptisk form og er læderagtige. De bliver cirka 10–20 cm lange, og 5–10 cm brede.

Kæmpesilkeplante

Blomsterne sidder i kugleformede toppe, og kan variere i farven, selv på samme plante, fra lys rosa, mørklilla til hvidgule. Blomsterne dufter sødt, og producerer store mængder nektar. De vingelignende frø ligger i frøkapsler, beklædt med hvide fnog. Hver kapsel kan indeholde optil et par hundrede frø. Kæmpesilkeplante blomstrer fra juni til august. 

Kæmpesilkeplante

På EU's liste

Kæmpesilkeplante er på EU's liste med invasive arter, hvilket indebærer at du ikke må have den i din have, dele ud af frøene eller sprede plantedele.
Hvis du finder kæmpesilkeplante i naturen, skal du indberette det på www.arter.dk.

Hvorfor er den uønsket i Danmark?

Kæmpesilkeplante kan danne store bestande, og undertrykker hjemmehørende planter. Hvis planten spreder sig i dyrkede marker og græsarealer, kan det have negative konsekvenser for landbruget. Plantens mælkesaft er giftig for græssende dyr. Derfor er det meget vigtigt at udrydde planten, inden den spreder sig.

Effekter på den biologiske mangfoldighed
Da den gror hurtigt og kraftigt, har den en negativ påvirkning på den biologiske mangfoldighed. Den kan også være en trussel mod visse snegle.

Effekter på samfundet
I Nordamerika, hvor planten anses for at være aggressivt ukrudt, påvirker den blandt andet landbruget negativt. Desuden er den svær at bekæmpe og det kan være en bekostelig affære at bekæmpe store etablerede bestande. 

Effekter i din have
Kæmpesilkeplante kan hurtigt danne tætte bevoksninger, som så udkonkurrerer andre planter.

Effekter på dit helbred
Den kan fremkalde allergi hos visse personer. Plantesaften kan også give eksem.

Sådan udrydder du planten

Hvis du har planten i din have, skal den i henhold til loven fjernes. Det bedste tidspunkt at bekæmpe den på, er tidligt på foråret, før planten er blevet for stor.

Opgravning
Grav eller træk planten op med hånden. Kontroller området årligt og holde øje med nye planter.
Planten spreder sig via frø, men også med rodskud. 
Det er vigtigt at anvende beskyttelseshandsker, da plantesaften kan forårsage eksem.

Kæmpesilkeplante

Håndtering af plantemateriale

Når planten graves eller trækkes op, kan den afbrændes på stedet, hvis der ikke er forbud mod afbrænding, eller den kommes i en affaldssæk, som derefter lukkes forsvarligt og køres på den kommunale genbrugsplads. Sækken kommes i containeren med småt brændbart/rest efter sortering. Det må ikke kommes i bunken med haveaffald. Vær forsigtig ved håndtering af planteaffaldet og jord, da de kan indeholde frø.

Kemisk bekæmpelse

Kæmpesilkeplante skal ikke bekæmpes med kemiske bekæmpelsesmidler.

Forvekslinger med kæmpesilkeplante

Den kan forveksles med hjortetrøst, Eupatorium, men disse har snitdelte savtakkede blade hvorimod kæmpesilkeplante har hele blade.