Menu

Vis alle

0 resultater

Havestof

0 resultater

Arrangementer

0 resultater

Shop

0 resultater

Åbne haver

0 resultater

Liste visning

Gitter visning

Du skal indtaste minimum 3 tegn for at se resultater

Her kan du søge i hele vores katalog af artikler, arrangementer, produkter og åbne haver.

Vis flere
Vis flere
Vis flere
Vis flere
Vis flere
Havestof Se alt i havestof Andet Biodiversitet Den Spiselige Have Design og Indretning Dyrkning Havens Problemer Prydhaven

Er du også vild med roser?

Så er der vejledning og gode råd at hente i Haveselskabets bog Rosenglæde. Bogen går praktisk til værks og giver gode råde om: Køb af roser • Plantning af roser • Pleje af roser • Beskæring af roser • Gode rosensorter • Og meget mere. Bogen er skrevet med glæde og stor erfaring af Haveselskabets rosenekspert Peter Ørum Scherg.

Aktiviteter Se alle aktiviteter Arrangementer Cph Garden Digitale haveoplevelser Havefestival Hjem og Haveliv Haveskoler Skærehaveskolens univers Åbne Haver

Lars sparede 2800kr på sine forsikringer

Gennem Haveselskabet blev Lars opmærksom på Tryg, som han tog kontakt til og fik et uforpligtende møde. Til mødet blev Lars guidet i omlægningen af sine forsikringer, og fik som medlem af Haveselskabet tilbudt en særlig forsikring til sin have, med i pakken. Dermed fik Lars flere penge til planter i haven.

Om os Se alt om os Foreningen Værdier, mission og vision Kontakt Kommercielle samarbejder Medarbejdere Haveselskabets have Støt havesagen Presse Intranet

Gør gratis brug af Tryg Bolighjælp

Da Kathe omlagde sine forsikringer til Tryg, sparede hun 1600 kr. Ikke lang tid efter, fik hun lov at gøre brug af Tryg Bolighjælp, da hun opdagede et stort hvepsebo på sin grund. Kort efter sendte Tryg hjælpen ud, og fik fjernet hvepseboet, - uden beregning, da det er en del af pakken.

Invasive planter: Rynket rose

Rynket rose er vidt udbredt langs de danske kyster. Den gror også i parker og haver, samt langs jernbaner og veje. Rosen er robust og modstandsdygtig, ikke mindst mod vejsalt, som spredes om vinteren. Men den samme modstandsdygtighed bliver også et problem, når rosen spreder sig langs kysten.

Rynket rose stammer fra Østasien, blandt andet fra Japan, hvor den gror naturligt langs strandene. Den kom til Danmark som prydplante i 1800-tallet, og har senere spredt sig i naturen. Arten findes i tre varianter, formerne: Rosa rugosa f. rubra som har røde blomster – Rosa rugosa f. alba som har hvide blomster – Rosa rugosa f. rosea som har lyserøde blomster. Den er blevet anvendt meget i forædlingsarbejdet med roser. 
Den har også været vigtig i arbejdet med at udvikle nye roser, som kan dyrkes
under nordligere himmelstrøg.

Videnskabeligt navn: Rosa rugosa
Navnets betydning: Det latinske ord rosa betyder rose, og rugosa betyder rynket, med henvisning til rosens rynkede blade.

Sådan genkender du rynket rose

Rynket rose er en kraftigvoksende rose med en tæt, rund vækstform og bliver omkring halvanden meter høj, når den dyrkes i god jord. Grenene er dækket af lige og skarpe torne i forskellige størrelser. Tornene på nye skud er fint lodne med små og tætsiddende hår. Bladene er læderagtige, mørkegrønne og rynkede. Bagsiden af bladene er grøngrå, håret og med netlignende nerver. Blomsterne er enkle, men til tider forekommer der planter med nogle få ekstra kronblade. Blomsterne sidder alene eller nogle få sammen og de er duftende. De fem kronblade varierer i farve fra mørkt rosa til hvide.

Rynket rose

De modne hyben er fladtrykt kugleformede og kødfulde i en orangerød farve. De blomstrer fra begyndelsen af juni til lidt ind i juli, med en mindre genblomstring senere på sommeren.

Rynket rose

Hvorfor er den uønsket i Danmark?

Rynket rose trives overalt og kan let udkonkurrere andre planter og dyr, og således ændre hele økosystemet. 
Hvis du finder rynket rose i naturen, skal du indberette via www.arter.dk.

Effekter på den biologiske mangfoldighed
Rynket rose er meget modstandsdygtige og robuste buske. De skyder masser af rodskud og kan helt overtage både blomsterbede og sandstrande, hvis de får lov til at sprede sig. Frøene spredes også med fugle, eller kan transporteres over lange strækninger med vandet. Rynket rose ændrer også landskabet. Et sandet kystlandskab forsvinder, og erstattes af uigennemtrængelige buske.

Effekter på samfundet
Rynket rose er grenede buske med spidse torne, som danner tætte bestande, der reducerer muligheden for at anvende sandstrande og andre former for kystmiljøer. Rynket rose er også meget dyr at udrydde, da der skal anvendes gravemaskiner, når planten overtager stranden.

Effekter i din have
I beboelsesområder og sommerhusområder med sandet jord, har rynket rose gode betingelser for at sprede sig. I områder med tungere jordarter er spredningsrisikoen ikke lige så stor, men bør fjernes, hvis du bor nær ved en sandstrand. Rynket rose spreder sig ikke kun via rodskud, men også med frø

Effekter på dit helbred
Rynket rose har ingen negative effekter på dit helbred, men nogle positive. Hyben anses for at mindske ledsmerter og slidgigt.

Sådan udrydder du planten

Det kan tage flere år at blive af med rynket rose, afhængig af den anvendte metode og hvor etableret bestanden er. En god måde er at grave alle rødderne op og fjerne alt plantemateriale.  

Bekæmpelsesmetoder til små områder
Grav alle planter op. Det er vigtigt at fjerne alle rødder, da de kan danne nye rodskud. Efter et stykke tid skyder tilbageværende rodstykker nye skud. Det er derfor nødvendigt med nye udgravninger i mange år fremover, og selv da er det ikke sikkert, at du kan blive helt af med rosen. Arbejdshandsker beskytter huden mod de spidse grene.

Bekæmpelsesmetode til større bevoksninger
Store bestande kan fjernes ved først at skære buskene af ved roden med en buskrydder, og dernæst graves jorden igennem og rødderne fjernes. Hvis rynket rose kun klippes, vil den vokse endnu mere, og skyde nye rodskud. Proceduren skal sandsynligvis gentages flere gange de følgende år, for at udrydde hele bestanden.
Rynket rose kan dækkes med en kraftig presenning. Men for at få planten til at forsvinde helt, skal presenningen blive liggende i to til tre år. Start med at skære buskene helt ned og læg derefter presenningen over. Det er vigtigt, at presenningen dækker alle buskene samt et par meter ekstra langs kanterne. Husk at kontrollere, at presenningen ikke er gået i stykker, eller at roserne ikke er sluppet forbi barrieren.

Rynket rose

Håndtering af plantemateriale

Vær forsigtig med at håndtere planteaffald og jordbunker, da det kan indeholde frø. Plantemateriale bør afbrændes på stedet eller smides i en affaldssæk, som derefter lukkes forsvarligt og køres på genbrugspladsen, hvor den kommes i containeren med småt brændbart/rest efter sortering, og ikke i bunken med haveaffald. Kun undtagelsesvis kan planten komposteres. Hvis du graver planterne op før de har modne hyben, og lægger dem til at tørre ordentligt ud, kan de komposteres.

Kemisk bekæmpelse

Rynket rose skal ikke bekæmpes med kemiske bekæmpelsesmidler.

Forvekslinger med rynket rose

Hybrider af rynket rose - Forædlede hybrider kan dyrkes uden problemer med spredning, så længe de er podet på en grundstamme, der ikke sætter rodskud (f.eks. Rosa multiflora), og så længe de plantes korrekt. Dvs. at podestedet skal være over jorden. 
Kobberrose, Rosa glauca - Meget almindelig og forekommer vildt. Stammen er purpurbrun uden eller med blanke, svagt bøjede lige torne. Blade blågrønne-lilla.
Spansk hyben-rose, Rosa villosa - Almindelig på åbne jordarealer. Mørkt rosa blomster, kan også være hvide. Tornene er blanke, lige og ret små. Bladene er mindre, fladere og rundere i formen. Den lugter af harpiks.
Klitrose, Rosa spinosissima (syn. Rosa pimpinellifolia) - Klitrose forekommer mest langs Vestkysten og ved Limfjorden. Den har mindre blade, som er mere runde, og dens hyben er sorte.
Hunderose, Rosa canina - Hunderose er hjemmehørende i Danmark og mest udbredt i den østlige del af landet. Bladene er smallere og mere langstrakte end dem på rynket rose. Der er også færre og grovere torne, og de er nedadbøjede. Hunderose har hårde hyben.
Blågrøn rose, Rosa dumalis - Blågrøn rose har mørkt eller lyst rosa kronblade. Dens hyben er ovale og bløde. Ligner hunderose. Den er almindelig i det meste af Danmark.

Alternativer

Når rynket rose fjernes langs sandede kyster, skal der omgående plantes erstatningsplanter på stedet, ellers er risikoen for erosion af stranden stor. Når roserne fjernes, giver det også plads til den naturlige hjemmehørende flora og fauna. Erstatningsplanterne skal så vidt muligt være hjemmehørende planter. 
I haven kan rynket rose erstattes af de forædlede moderne sorter af rynket rose ’David Thompson’ (rosa) og ’Henry Hudson’ (hvid).

Fakta om rynket rose

• Rynket rose spreder sig hurtigt ved hjælp af sine rodskud, og udvikler sig til store og uigennemtrængelige bestande. Desuden spreder den sig ved frø.
• Trives langs strande og kyster og er meget udbredt.
• Er meget modstandsdygtig, ikke mindst mod salt.
• Rynket rose er dyr at kontrollere og bekæmpe for samfundet.
• Planten er ikke giftig.