Menu

Vis alle

0 resultater

Havestof

0 resultater

Arrangementer

0 resultater

Shop

0 resultater

Åbne haver

0 resultater

Liste visning

Gitter visning

Du skal indtaste minimum 3 tegn for at se resultater

Her kan du søge i hele vores katalog af artikler, arrangementer, produkter og åbne haver.

Vis flere
Vis flere
Vis flere
Vis flere
Vis flere
Havestof Se alt i havestof Andet Biodiversitet Den Spiselige Have Design og Indretning Dyrkning Havens Problemer Prydhaven

Er du også vild med roser?

Så er der vejledning og gode råd at hente i Haveselskabets bog Rosenglæde. Bogen går praktisk til værks og giver gode råde om: Køb af roser • Plantning af roser • Pleje af roser • Beskæring af roser • Gode rosensorter • Og meget mere. Bogen er skrevet med glæde og stor erfaring af Haveselskabets rosenekspert Peter Ørum Scherg.

Aktiviteter Se alle aktiviteter Arrangementer Cph Garden Digitale haveoplevelser Havefestival Hjem og Haveliv Haveskoler Haver

Lars sparede 2800kr på sine forsikringer

Gennem Haveselskabet blev Lars opmærksom på Tryg, som han tog kontakt til og fik et uforpligtende møde. Til mødet blev Lars guidet i omlægningen af sine forsikringer, og fik som medlem af Haveselskabet tilbudt en særlig forsikring til sin have, med i pakken. Dermed fik Lars flere penge til planter i haven.

Om os Se alt om os Foreningen Værdier, mission og vision Kontakt Kommercielle samarbejder Medarbejdere Haveselskabets have Støt havesagen Presse Intranet

Gør gratis brug af Tryg Bolighjælp

Da Kathe omlagde sine forsikringer til Tryg, sparede hun 1600 kr. Ikke lang tid efter, fik hun lov at gøre brug af Tryg Bolighjælp, da hun opdagede et stort hvepsebo på sin grund. Kort efter sendte Tryg hjælpen ud, og fik fjernet hvepseboet, - uden beregning, da det er en del af pakken.

Invasive planter: Småblomstret balsamin

Småblomstret balsamin er en enårig plante, som trives i skoven og gerne under løvtræer, som f.eks. bøge- og elletræer. Den findes også i haver, parker, skovkanter eller langs jernbaner, er på genbrugspladser der modtager haveaffald.

Småblomstret balsamin stammer oprindeligt fra Centralasien og det sydlige Sibirien. Den første registrering af plantens forekomst i Europa blev gjort i 1831 i den botaniske have i Genf, Schweiz. Det første fund i Danmark blev gjort i 1860 ved Sjælsø på Sjælland. Sidenhen har den spredt sig yderligere i naturen.  Den er almindelig det østlige Danmark og Østjylland. Småblomstret balsamin er et stort problem i Centraleuropa.

Videnskabeligt navn: Impatiens parviflora
Navnets betydning: Impatiens kommer fra det latinske ord impatient, med henvisning til, hvor nemt frøkapslerne brister. Parviflora betyder småblomstret og stammer fra det latinske parvus (lille) og flos (blomster).

Sådan genkender du småblomstret balsamin

Småblomstret balsamin er en opret enårig plante, som normalt bliver 20–60 centimeter høj, sjældent over en meter. Den har en enkelt stængel eller er forgrenet fra den nedre del. Bladene er enkle og ægformede, med takkede kanter. Bladene er af en størrelse på 5–12 centimeter i længden, og 2,5–5 centimeter i bredden. Blomsterne er små og bleggule med røde pletter på indersiden. Planten spirer frem tidligt på foråret, og det tager 8–9 uger fra spiring til blomstring. Frøene modner 3–4 uger senere. Blomstringen begynder sædvanligvis i maj eller juni, og varer til september, og planten er selvbestøvende.

Småblomstret balsamin

Spreder sig med frø
Frøkapslerne er kødfulde, og åbner sig eksplosivt når de er modne. De er 15–20 millimeter lange, oprette og grønne. Der er en til fem frø pr. kapsel, som senere slynges ca. tre meter væk. Frøene kan overleve mere end fire år i fugtig jord. Formeringen finder udelukkende sted med frø.

Småblomstret balsamin

Hvorfor er den uønsket i Danmark?

Småblomstret balsamin vokser hurtigt, spredes nemt, og kan danne tætte bevoksninger. Den foretrækker fugtige, skyggefulde områder, og kan udkonkurrere hjemmehørende arter. Der er ikke nok viden om, i hvor høj grad det naturlige miljø bliver påvirket af planten.

Hvis du finder småblomstret balsamin i naturen – skal du indberette det på www.arter.dk.

Effekter på den biologiske mangfoldighed
Småblomstret balsamin påvirker ikke i lige så høj grad den biologiske mangfoldighed, som sin slægtning, kæmpebalsamin. Men den regnes for at være invasiv, da den formerer sig hurtigt, danner store bevoksninger og skygger jordbunden, så det bliver svært for andre plantearter at etablere sig. Planten er også giftig og græssende dyr spiser den ikke.

Effekter på samfundet
Den vurderes til at have en lav påvirkning på samfundet.

Effekter i din have
Småblomstret balsamin anses for at være ukrudt, og den kan nemt udryddes.

Effekter på dit helbred
Småblomstret balsamin er giftig og kan ved indtagelse give mavesmerter. 

Sådan udrydder du planten

Småblomstret balsamin er nem at bekæmpe som følge af sit overfladiske rodnet. Man gør det ved at trække planten op.

Bekæmpelsesmetoder til små områder
Skær planterne ned til jordhøjde, eller træk dem op med rod. Det er dog yderst vigtigt, at det gøres på det rette tidspunkt. Hvis du slår for tidligt på sæsonen, vil planterne skyde nye skud. Hvis du gør det for sent, har de tid til at sprede sine frø. Derfor bør du fjerne dem netop som de begynder at blomstre. Hvis de allerede har blomstret, og det
kun drejer sig om enkelte planter, kommer du en plasticpose over blomsterne og frøkapslerne, og lukker for den. Derefter trækker du planten op. Da frøene er levedygtige i flere år, bør du kontrollere området de følgende år for at være sikker på, at den er borte.

Bekæmpelsesmetode til større bevoksninger
Slå planterne ned til jordhøjde lige før blomstring Slå igen senere på sæsonen, for at fjerne planter, som igen er skudt op eller har spiret senere. Husk at kontrollere området i mindst to år, og gentag proceduren, hvis nye planter kommer op.

Småblomstret balsamin i bedet
Hvis du har fået småblomstret balsamin i et bed med andre planter, kan du bare trække planten op med hånden. På den måde skader du ikke nogen af dine andre planter.

Småblomstret balsamin

Håndtering af plantemateriale

Vær forsigtig med at håndtere planteaffald og jord, da det kan indeholde frø. Alt plantemateriale skal smides i en affaldssæk, som derefter lukkes forsvarligt og køres på den kommunale genbrugsplads. Der klassificeres det som småt brændbart/rest efter sortering, ikke som haveaffald. Kun hvis planterne er uden frøkapsler kan de komposteres. 

Kemisk bekæmpelse

Småblomstret balsamin skal ikke bekæmpes med kemiske bekæmpelsesmidler.

Forvekslinger med småblomstret balsamin

Småblomstret balsamin kan forveksles med sin slægtning kæmpebalsamin, Impatiens glandulifera, som er betydeligt mere invasiv. Kæmpebalsamin er meget højere, og har store rosa blomster. Se kæmpebalsamin.
Den kan også forveksles med slægtningen, springbalsamin, Impatiens noli-tangere. Du kan kende forskel ved, at springbalsamins blomster er meget større og mere klart gule. Desuden er bladranden på springbalsamin rundtandede, mens bladene på småblomstret balsamin er savtakkede. Springbalsamin regnes for at være en hjemmehørende art.

Fakta om småblomstret balsamin

• Småblomstret balsamin spreder sig hurtigt ved frø, og danner hurtige meget store bevoksninger.
• Trives i fugtige områder, gerne i løvskove og langs vandet.
• Mange bevoksninger er begyndt som haveaffald, som er blevet smidt ud i naturen.
• Nye bevoksninger kan starte ved, at frøene transporteres ad vandveje.
• Småblomstret balsamin er nem at kontrollere og bekæmpe.