Menu

Vis alle

0 resultater

Havestof

0 resultater

Arrangementer

0 resultater

Shop

0 resultater

Åbne haver

0 resultater

Liste visning

Gitter visning

Du skal indtaste minimum 3 tegn for at se resultater

Her kan du søge i hele vores katalog af artikler, arrangementer, produkter og åbne haver.

Vis flere
Vis flere
Vis flere
Vis flere
Vis flere

Fremtidens Haveselskab - ny struktur på vej

Siden efterået 2021 har hovedbestyrelse og lokalbestyrelser arbejdet på udvikling af en ny organisatorisk struktur for Haveselskabet. I april stemte et stort flertal under årets repræsentantskabsmøde for oplægget.

Baggrund

Haveselskabet er en forening som vi kan datere helt tilbage til 1830'erne, men det tog rigtig fart omkring 1880'erne. Der har været mange knopskydninger gennem årene siden da, og det betyder, at organiseringen er blevet meget forskellig afhængig af, hvor i landet man bor.

Det kan være svært at finde rundt i og har derfor ikke været optimalt.

'Men hvordan burde vi være organiseret, hvis nu vi skulle etablere Haveselskabet i dag'? spurgte hovedbestyrelsen sig selv.

De mange drøftelser endte ud i et oplæg, som hovedbestyrelsen præsenterede for alle lokale bestyrelser under et fælles møde i efteråret 2021, og det blev startskuddet på en omfattende proces med mange lokale møder og mange hovedbestyrelsesmøder med evalueringer, sammenfatninger af input og tilpasninger til planerne.

Under repræsentantskabsmødet i april 2023 blev det endelige resultat præsenteret som forslag til nye vedtægter. Forslaget blev besluttet med et stort flertal.

Læs mere

De lokale bestyrelser

 • 27 bestyrelser er upåvirkede af ny struktur, og  - 44 nuværende kredse og afdelinger skal administrativt justeres af afgrænsning.
 • 5 bestyrelser skal vælge nyt tilhørsforhold, da de krydser 2-3 kommunegrænser.
 • 7 bestyrelser skal fremover samarbejde om etablering af en ny afdelingsbestyrelse og 3 aktivitetsudvalg.
 • 6 nuværende afdelinger skal udvides til 25 nye afdelinger med egne bestyrelser.
 • 9 paraplyafdelinger erstattes i 2023 af de nye lokalafdelinger.
Læs mere

Hvad vil der ske i de enkelte områder

Det er forskelligt hvilken betydning de nye vedtægter får for nuværende kredse og afdelinger. Se herunder beskrivelsen for de enkelte områder.

Som medlem tilknyttes man den afdeling som dækker kommunen, hvor man bor - også selvom afdelingen er så stor, at der er et eller flere aktivitetsudvalg. Alle frivillige udvikler aktiviteter inden for kommunens område til glæde for alle medlemmer.

En tydelig forankring i hver kommune giver mulighed for gennem samarbejder på tværs og involvering af haveejerne at styrke den lokale dagsorden om øget biodiversitet og et bæredygtigt miljø, fortæller Haveselskabets formand, Marie-Louise Veber Paustian

Jylland

I Jylland er der i dag 52 kommuner, og planen er, at der oprettes en afdeling i hver af kommunerne. Flere kredse er allerede organiseret i en kommune, men nogle steder vil det betyde lidt omlægning. Læs mere her.

Nordjylland vil den kommende tid oprette 5 afdelinger og et antal bynære aktivitetsudvalg. 

De nye afdelinger vil være

 • Frederikshavn
 • Hjørring
 • Brønderslev
 • Aalborg og
 • Jammerbugt


Frederikshavn
Frederikshavn, som i dag er en kreds, vil blot ændre betegnelse til afdeling, men ellers er Frederikshavn tilpasset ny struktur. Frederikshavn tager endvidere medlemmer på Læsø under vingerne.

Hjørring kommune dækker både Hjørring og Sindal kreds. De to nuværende bestyrelser skal nedsætte ny afdelingsbestyrelse og et bynært aktivitetsudvalg.  

Brønderslev kommune har i dag to kredse, Brønderslev og Dybvad-Dronninglund. De vil sammen danne den nye afdeling, 'Haveselskabet, Brønderslev', og et bynært aktivitetsudvalg. 

Inden for Aalborg kommunes grænser har vi i dag 5 kredse. Samarbejdet omkring etablering af ny Aalborg afdeling med et antal aktivitetsudvalg er allerede i fuld gang blandt de nuværende bestyrelsesmedlemmer.

Endvidere er bestyrelsesmedlemmer fra Midthimmerland (i dag kreds i Aalborg kommune) sammen med bestyrelsesmedlemmer fra Mariager Fjord og Vesthimmerland i gang med etablering af ny afdeling i Rebild kommune. 

Jammerbugt består i dag af Jammerbugt kreds og Hjortdal-Fjerritslev kreds. En ny afdeling Haveselskabet, Jammerbugt skal nedsættes inden udgangen af 2023 og der kan der ud over nedsættes 2 aktivitetsudvalg inden for kommunen. DEt vil de to nuværende bestyrelser samarbejde omkring.

Den nuværende inddeling af kredse sammenlignet med de kommende 5 nye afdelinger kan ses af kortet HER

Nordvestjylland vil etablere 6 nye afdelinger. Dog har flere allerede været organiseret inden for de respektive kommuner.

Se kort over nuværende inddeling i kredse HER

Morsø kreds og Struer kreds skal alene ændre titel til at være afdelinger.

Thisted kommune dækker kredsene Thisted og Thy, og vil fortsætte som en ny afdeling med et aktivitetsudvalg i Thy. Benævnelse blive Thisted-Thy.

Lidt af den nuværende kreds i Skive ligger i Viborg kommune. Medlemmer, der bor i Viborg kommune, vil blive tilknytte Viborg afdeling - med mindre andet ønskes af det enkelte medlem. Medlemskab kan knyttes til den afdeling, det enkelte medlem selv ønsker. Bestyrelsen i Skive kan fortsætte uændret.

Kredsen Karup-Frederiks ligger inden for Viborg kommune, og vil danne ny struktur sammen med bestyrelserne i Viborgs område.

Lemvig-Tangsø bliver til Lemvig afdeling og der kan nedsættes et bynært aktivitetsudvalg.

For medlemmer der bor inden for Holstebro kommune er der i dag 3 kredse: Vestjysk, Vinderup-Haderup og Holstebro. De 3 bestyrelser som sammen nedsætte en ny Holstebro afdeling og 2 aktivitetsudvalg.

Stadil-Vedersø er kreds beliggende i Ringkjøbing-Skjern kommune, og vil derfor skabe den ny struktur i samarbejde med bestyrelserne inden for kommunes område. 

Når de nye afdelinger og aktivitetsudvalg er nedsat, vil de erstatte de tidligere kredse og paraplyafdelingen Nordvestjylland. 

Kredse i den nuværende Vestjylland afdeling deler grænser mod syd og øst med Sydøstjylland og Sønderjylland afdelinger, og kredsene krydser kommunegrænser. Se kort HER

Med ny struktur vil der blive etableret 4 nye afdelinger i området:

 1. Esbjerg
 2. Varde
 3. Ringkjøbing-Skjern og
 4. Herning

Hver kommune dækker over store arealer, og for at bevare den bynære tilknytning vil der også blive flere aktivitetsudvalg, som afvikler arrangementer inden for de nye afdelinger.

I Esbjerg skaber kredsene Esbjerg og Ribe den nye afdeling - også med et bynært aktivitetsudvalg. 

De nuværende kredse Rækker-Mølle, Videbæk, Skjern og Ringkjøbing bliver del af den nye Ringkjøbing-Skjern afdeling. Sammen finder de nuværende bestyrelser ud af, hvem der bliver afdelingsbestyrelse og hvem, der gerne vil sidde i lokale aktivitetsudvalg.

I Varde kommune vil kredsene Varde og Ølgod sammen danne en ny bestyrelse og et aktivitetsudvalg.

En del medlemmer der i dag bor i Herning kommune, hører til Holstebro kredsen, sådan som strukturen er i dag. Det ændres administrativt, så medlemmer der bor i Herning tilknyttes den nye Herning afdeling.

Som medlem tilknyttes man en af de 4 afdelinger og kan nyde godt af, at både afdelingsbestyrelser og aktivitetsudvalg, som fortsat vil invitere til spændende haveaktiviteter. Som altid kan man justere sin tilknytning, hvis man trods bopæl ønsker tilknytning til andet område.

Igennem 2023 vil der blive arbejdet videre med 'puslespillet' af kredse og etablering af de nye afdelinger. Som medlem vil tilknytningen ske helt automatisk, når bestyrelserne har planerne på plads.

I den nuværende Sønderjylland afdeling er der i alt 5 kommuner som hver bliver en afdeling.

 • Tønder
 • Aabenraa
 • Haderslev
 • Sønderborg
 • Tønder

Christiansfeld er kreds i Sønderjylland afdeling, men ligger reelt i Kolding kommune. Medlemmer vil blive tilknyttet Kolding afdeling.

Kredsen Rødding-Gram krydser grænsen mellem Haderslev og Vejen kommuner. Medlemmer bliver tilknyttet hver afdeling afhængigt af, hvilken kommune man bor i.

Kredsene Tønder og Toftlund vil danne en ny afdeling i Tønder og et aktivitetsudvalg. 

Aabenraa fortsætter som afdeling og medlemmer i Rødekro tilknyttes Aabenraa afdeling.

Haderslev kreds bliver til Haderslev afdeling. Dertil kan nedsættes 2 aktivitetsudvalg.

Ribe kreds ligger i Sønderjylland afdeling, men vil fremover være en del af Esbjerg afdeling.

Sønderborg bliver ny afdeling og bestyrelserne i Sønderborg, Nordals og Graasten vil danne en ny afdelingsbestyrelse og et bynært aktivitetsudvalg. 

Tønder og Toftlund kredse vil etablere en ny afdeling i Tønder med et aktivitetsudvalg. 

Når de nye afdelinger og kredse er etableret, vil paraplyafdelingen Sønderjylland blive erstattet af den nye struktur.

Den nuværende afdeling 'Sydøstjylland' dækker over et område som skitseret HER med grøn streg.

Kommunerne i området som vil blive nye afdelinger er:

 • Horsens
 • Hedensted
 • Vejen
 • Ikast-Brande
 • Vejle
 • Kolding
 • Billund og
 • Fredericia


Afdelingerne vil hedde det samme som navnet på kommunen, eksempelvis 'Haveselskabet, Horsens', 'Haveselskabet, Hedensted' osv.

Som medlem tilknyttes man en afdeling som dækker den kommune, man bor i.

I Horsens har vi i dag både Horsens kreds og Brædstrup kreds. Brædstrup strækker sig også ind i Silkeborg og i Hedensted kommuner, men hører til i Horsens. Medlemmerne i de to bestyrelser vil nu sammen beslutte, hvem der ønsker at sidde i afdelingsbestyrelse og hvem der vil være aktivitetsudvalg. 

Kredsen Bjerre Herred vil ændre navn til Haveselskabet, Hedensted og vil dække hele kommunens område som ny afdeling.

Medlemmer som bor i Hedensted kommune men i dag er tilknyttet Fredericia kreds flyttes automatisk således, at fremtidig tilknytning bliver Hedensted. Fredericia fortsætter uændret men overgår fra at være kreds til at være afdeling.

Kredsene Vejle, Give og Engelsholm vil sammen danne en ny afdelingsbestyrelse for Vejle og etablere 2 aktivitetsudvalg.

Kommunerne Kolding og Vejen deles i dag midt mellem Sydøstjylland afdeling og Sønderjylland afdeling. Både Kolding og Vejen vil blive nye afdelinger, og medlemmer som i dag er knyttet til enten Sydøstjylland afdeling eller Sønderjylland afdeling, vil blive en del af henholdsvis Vejen eller Kolding afdeling.

Vejen-Brørup kreds omlægges til Vejen afdeling og i samarbejde med bestyrelsen i Rødding-Gram, som i dag hører til Sønderjylland afdeling, planlægges etablering af aktivitetsudvalg og afdelingsbestyrelse.

Kredsene Billund og Hejnsvig ligger begge inden for Billund kommune. Bestyrelsesmedlemmerne nedsætter en afdelingsbestyrelse og et aktivitetsudvalg i forhold til, hvem der ønsker det ene eller andet.

I Kolding ligger både Kolding kreds og en del af Christiansfeld kreds, dog hører sidstnævnte til Sønderjylland afdeling. Der etableres en afdelingsbestyrelse og et aktivitetsudvalg.

I kommunen Ikast-Brande omdanner de to nuværende kredse Brande og Ejstrupholm en ny afdeling og et aktivitetsudvalg.

Klik HER og se kort over den nuværende inddeling af paraplyafdelingen Østjylland og kredsene.

Kredsene følger stort set kommunegrænserne, og skal derfor blot omdannes fra kredse til afdelinger.

Favrskov er den nyeste kreds, og er dannet af de 3 kredse Hammel, Hadsten og Hinnerup. 

Alle medlemmer tilknyttes afdelingen men både bestyrelse og eventuelle aktivitetsudvalg inden for en kommune vil tilbyde arrangementer til glæde for alle.

Følg de kommende afdelinger og find deres bestyrelser ved at klikke på hver enkelt herunder

Er du som medlem tilknyttet en af de nuværende kredse som ikke repræsenterer den kommune, du bor i, vil du automatisk blive flyttet.

Paraplyafdelingen Østjylland ophører når de enkelte kredse er omlagt til afdelinger. Det sker i løbet af 2023.

Den nuværende paraplyafdeling Himmerland-Djursland - klik her for at se området og inddelingen - dækker over kommunerne Norddjurs, Syddjurs, Viborg, Mariagerfjord, Vesthimmerland og en del af Rebild.

Afdelingens kredse svarer stort set til den nye struktur bortsat fra Rebild, hvor der er en helt ny afdeling på vej. 

Medlemmer der i dag hører til enten Mariagerfjord, Vesthimmerland eller Midthimmerland - men er bosiddende i Rebild kommune, vil blive tilknyttet Haveselskabet, Rebild. Som medlem sker overflytningen helt automatisk, når den nye afdeling er på plads.

Klik på hver af de nuværende kredse for at se kontaktdata til bestyrelsen og aktivitetsplaner for året.

I løbet af 2023 vil paraplyafdelingen Himmerland-Djursland ophøre og hver af de nye afdelinger vil blive etableret.

Fyn

På Fyn er der i alt 10 kommuner. I det østlige Fyn, er nuværende kredse afgrænset svarende til 5 kommuner, mens vi skal have etableret 5 nye afdelinger i det vestlige Fyn. Den del dækkes i dag af en samlet afdeling kaldet Odense.

Den nuværende Odense afdeling, dækker over kommunerne Odense, Assens, Nordfyn, Middelfart og Kerteminde.

Klik HER for at gå til den nuværende hjemmeside for afdelingen

Det er nu planen, at der inviteres til stiftende generalforsamling i hver af de 5 kommuner med henblik på etablering af nye lokale afdelinger.

Herefter vil den nuværende Odense afdeling, som dækker hele området, blive afløst af en ny Odense afdeling, der følger Odense kommunes grænser og en afdeling i hver af de andre kommuner.

Medlemmer tilknyttes den afdeling, som svarer til kommunen man bor i.

Har du interesse i etableringen af ny lokal afdeling i en af kommunerne, bedes du klikke på knappen herunder

Ny lokalafdeling i min kommune

Sydøstfyn er et af de områder, som allerede er organiseret på den måde, som ønskes for hele landet.

I Sydøstfyn findes allerede kredse som dækker hver kommune. Det betyder, at kredsene bevares som de er, dog ændrer de benævnelse til at være 'afdelinger'.

Klik på de enkelte kommuner herunder for at finde den lokale bestyrelse

I løbet af 2023 vil paraplyafdelingen, som i dag kaldes Sydøstfyn, ophøre sin funktion.

Region Sjælland og øerne

Bornholm er én kommune, og svarer allerede i dag til en afdeling.

Vil du vide mere om, hvad der sker i 'Haveselskabet, Bornholm', og hvilke planer for den kommende tid bestyrelsen har, finder du den lokale hjemmeside her - herunder også kontaktdata

Klik her: Bornholm

Den nuværende afdeling 'Lolland-Falster' dækker over de to kommuner Lolland og Guldborgsund.

Den nuværende bestyrelse vil arbejde mod etablering af en bestyrelse i hver af de to kommuner og oprettelsen af hhv. 'Haveselskabet, Lolland' og 'Haveselskabet, Guldborgsund'.

Har det måske din interesse at være aktiv i en af de to bestyrelser, håber vi, at du vil klikke på knappen herunder. Så hører du fra os. 

Interesseret i den nye afdelingsbestyrelse


Vil du se mere om den nuværende bestyrelses planer, hvilke arrangementer, der venter, og hvordan du kan kontakte bestyrelsen,  klik her:

Lolland-Falster

Den nuværende København afdeling dækker et stort område ud over selve København kommune, se kort HER

I første omgang er det ønsket at etablere ny afdeling i Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Furesø og Gladsaxe og København samt Vestegnen. 

Kan der til at starte med ikke etableres afdelinger i hhv. Taarnby og Dragør, vil København afdeling tage medlemmerne med 'under sine vinger'.

Haveselskabet, Vestegnen, vil blive ny afdeling som dækker kommunerne Rødovre, Glostrup, Albertslund, Høje Taastrup, Hvidovre, Brøndby, Vallensbæk og Ishøj. I takt med at der kan etableres selvstændige afdelinger med bestyrelser i hver af kommunerne, vil de kunne nedsættes.

Har du bopæl i en af kommunerne i den nuværende København afdeling, og kunne du være interesseret i en ny bestyrelse i en afdeling nær dig, håber vi, at du vil klikke på knappen herunder.  

Interesseret i ny afdelingsbestyrelse nær dig

Kontaktdata og aktivitetsplaner i den nuværende København afdeling, der indtil videre dækker hele områder, kan du finde ved at KLIKKE HER

Frederiksberg afdeling er allerede organiseret inden for kommunen Frederiksberg. Den fortsætter således uændret.

Vil du vide mere om, hvad der sker i 'Haveselskabet, Frederiksberg', og hvilke planer der er lagt for den kommende tid, finder du den lokale hjemmeside her - herunder også kontaktdata.

Klik her - Haveselskabet, Frederiksberg

Den tidligere Nordvestsjælland afdeling dækker de 3 kommuner Kalundborg, Holbæk og Odsherred.

Som medlem vil man i forhold til bopæl automatisk blive tilknyttet en af de 3 nye afdelinger. 

Der bliver inviteret til stiftende generalforsamlinger for medlemmer bosiddende i eller tilknyttet hver af de 3 nye afdelinger. 

Stiftende generalforsamling i Holbæk - Klik her

Stiftende generalforsamling i Kalundborg - Klik her

Stiftende generalforsamling i Odsherred - Klik her

Se mere om de stiftende generalforsamlinger under arrangementer og i magasinet Haven, juni. Der udsendes direkte invitation til alle medlemmer, som har opgivet en e-mail i medlemssystemet.

Har du interesse i at stille op til en de nye afdelingsbestyrelser, eller måske blot høre mere om, hvad det indebærer, kan du klikke på knappen her

Jeg er interesseret i bestyrelsen i min nye afdeling

 

Nordsjælland er et stort område med mange kommuner, som i dag er dækket af én bestyrelse. 

Målet er at der i hver kommune i Nordsjælland skal etableres en ny afdeling og nedsættes en bestyrelse. Klik HER for overblikket over Nordsjællands kommuner, som vi arbejder på nye lokale afdelinger i.

Planlægningen vil blive lagt sammen med den nuværende bestyrelse for Nordsjælland.

Er du bosiddende i en af Nordsjællands kommuner og er interesseret i din nye afdeling, der skal stiftes nær dig, klik på knappen herunder

Ny afdeling i kommune i Nordsjælland

 

Kontakt til bestyrelsen og aktiviteterne som den nuværende afdelingsbestyrelse i Nordsjælland tilbyder, kan du følge med i her -  KLIK HER

Rudersdal afdeling blev etableret i 2022 og er organiseret inden for kommunen. Afdelingen fortsætter derfor uændret i forhold til de nye strukturplaner.

Afdelingen hører til i den gamle præstegård i Birkerød.

Vil du vide mere om, hvad der sker i 'Haveselskabet, Rudersdal', og hvilke planer for den kommende tid bestyrelsen har, finder du den lokale hjemmeside her - herunder også kontaktdata til bestyrelsen.

Klik her - Haveselskabet, Rudersdal

Den afdeling vi i dag kalder Roskilde-Køge dækker over et område bestående af Roskilde kommune, halvdelen af Køge kommune, kommunerne Lejre, Greve, Solrød samt en del af Høje-Taastrup. 
KLIK HER for at se mere.

I takt med planerne for ny struktur, vil der blive etableret en selvstændig afdeling i hver af de nævnte kommuner. Er der kommuner, som endnu ikke er klar til at nedsætte egen bestyrelse, vil en af de andre afdelinger tage området 'under sine vinger'.

Den nye struktur for området vil blive planlagt sammen med den siddende bestyrelse.

Kunne du måske have interesse i at være med til at skabe et aktivt lokalt haveliv nær dig, håber vi du vil klikke her:

Klik her - Jeg vil måske gerne være frivillig i en ny afdeling

Området Sydvestsjælland dækker de 3 kommuner Slagelse, Sorø og Ringsted.

Sammen med bestyrelsen i det nuværende Sydvestsjælland, vil der bliver taget initiativ til etablering af de 3 nye afdelinger. Medlemmer bosiddende i hver af de nye afdelinger vil blive inviteret til stiftende generalforsamlinger. 

Se mere om de nuværende planer i Sydvestsjælland, og find kontaktdata til den nuværende bestyrelse.

Klik her - Haveselskabet, Sydvestsjælland.

Er du bosiddende i en af de 3 kommuner, eller ønsker du at være tilknyttet en af dem, kan du stille op til den respektive afdelingsbestyrelse.

Klik på knappen herunder for at tilkendegive din interesse i den nye afdelingsbestyrelse og om du måske kunne se dig selv om aktiv i dit lokale haveselskab. 

 

Interesseret i den nye afdeling

I området Sydøstsjælland, er der 4 kommuner - Vordingborg, Næstved, Faxe og Stevns.

Haveselskabet, Vordingborg svarer til det vi allerede kender som Sydsjælland-Møn.

Haveselskabet, Næstved vil betyde nogle tilpasninger af grænser i forhold til den nuværende Næstved kreds. Næsted kreds følger ikke helt området for Næstved kommune, så der vil blive en administrativ regulering.

Faxe-Stevns kreds er i dag en samlet kreds med 1 bestyrelse. Der vil blive arbejdet med etablering af en bestyrelse i hver af de to afdelinger. 

Er du interesseret i de nye afdelinger, klik på knappen herunder

Interesse i nye bestyrelser

Forskel på bestyrelse og aktivitetsudvalg

Hvad er forskellen på bestyrelse og aktivitetsudvalg?

I hver afdeling nedsættes en bestyrelse. Er der i området allerede bestyrelsesmedlemmer, måske fra flere kredse, finder de ud af, hvem der sidder i den nye afdelingsbestyrelse - og hvem der hellere vil sidde i et aktivitetsudvalg.

Bestyrelsen er ansvarlig for hele kommunens område i forhold til arrangementer, mulig dialog med kommunen omkring involvering af haveejerne, deltagelse i tværgående projekter hvis relevant osv. Den primære rolle er som altid at afvikle lokale havearrangementer til glæde for medlemmerne.

Aktivitetsudvalgene afvikler også arrangementer, men i stedet for at skulle tænke på aktiviteter i hele kommunens område, er aktivitetsudvalgene lokale i det bynære område, hvor de hører til.

Som udgangspunkt er det ikke aktivitetsudvalgene der tegner afdelingen, det gør bestyrelsen. 

Afvikling af arrangementer inden for kommuner med både afdelingsbestyrelse og aktivitetsudvalg foregår i et samarbejde mellem grupperne.

På oversigt over arrangementer i den enkelte afdeling, vil man både se bestyrelsens og aktivitetsudvalgenes arrangementer.

 

Læs mere

 

Hvad skal du foretage dig som medlem?

Som medlem skal du umiddelbart ikke foretage dig noget i forbindelse med etablering af den nye struktur.

Dog vil det være en god ide at holde øje med om, der inviteres til stiftende generalforsamling i en ny afdeling, hvor du bor. Kan du måske være interesseret i at være med som aktiv i en afdelingsbestyrelse eller i et bynært aktivitetsudvalg, er det på generalforsamlingen, at du stiller dig til rådighed for valg.

Det er også på generalforsamlingen, at du kan høre mere om, hvad det indebærer at være aktiv frivillig i Haveselskabet. 

Allerede nu kan du notere, at du er interesseret, eller måske interesseret, ved at klikke på knappen herunder. Så hører du fra os, når der sker noget nyt nær dig.

Giv din interesse tilkende her