Menu

Vis alle

0 resultater

Havestof

0 resultater

Arrangementer

0 resultater

Shop

0 resultater

Åbne haver

0 resultater

Liste visning

Gitter visning

Du skal indtaste minimum 3 tegn for at se resultater

Her kan du søge i hele vores katalog af artikler, arrangementer, produkter og åbne haver.

Vis flere
Vis flere
Vis flere
Vis flere
Vis flere
Havestof Se alt i havestof Haveglæde Biodiversitet Den Spiselige Have Design og Indretning Dyrkning Havens Problemer Prydhaven

Er du også vild med roser?

Så er der vejledning og gode råd at hente i Haveselskabets bog Rosenglæde. Bogen går praktisk til værks og giver gode råde om: Køb af roser • Plantning af roser • Pleje af roser • Beskæring af roser • Gode rosensorter • Og meget mere. Bogen er skrevet med glæde og stor erfaring af Haveselskabets rosenekspert Peter Ørum Scherg.

Aktiviteter Se alle aktiviteter Arrangementer Cph Garden Digitale haveoplevelser Havefestival Hjem og Haveliv Haveskoler Haver

Lars sparede 2800kr på sine forsikringer

Gennem Haveselskabet blev Lars opmærksom på Tryg, som han tog kontakt til og fik et uforpligtende møde. Til mødet blev Lars guidet i omlægningen af sine forsikringer, og fik som medlem af Haveselskabet tilbudt en særlig forsikring til sin have, med i pakken. Dermed fik Lars flere penge til planter i haven.

Om os Se alt om os Foreningen Værdier, mission og vision Kontakt Kommercielle samarbejder Medarbejdere Haveselskabets have Støt havesagen Presse Intranet

Gør gratis brug af Tryg Bolighjælp

Da Kathe omlagde sine forsikringer til Tryg, sparede hun 1600 kr. Ikke lang tid efter, fik hun lov at gøre brug af Tryg Bolighjælp, da hun opdagede et stort hvepsebo på sin grund. Kort efter sendte Tryg hjælpen ud, og fik fjernet hvepseboet, - uden beregning, da det er en del af pakken.

Fremtidens Haveselskab - ny struktur på vej

Siden efteråret 2021 har hovedbestyrelse og lokalbestyrelser arbejdet på udvikling af en ny organisatorisk struktur for Haveselskabet. I april 2023 stemte et stort flertal under årets repræsentantskabsmøde for oplægget.

Baggrund

Haveselskabet er en forening som vi kan datere helt tilbage til 1830'erne, men det tog rigtig fart omkring 1880'erne. Der har været mange knopskydninger gennem årene siden da, og det betyder, at organiseringen er blevet meget forskellig afhængig af, hvor i landet man bor.

Det kan være svært at finde rundt i og har derfor ikke været optimalt.

'Men hvordan burde vi være organiseret, hvis nu vi skulle etablere Haveselskabet i dag'? spurgte hovedbestyrelsen sig selv.

De mange drøftelser endte ud i et oplæg, som hovedbestyrelsen præsenterede for alle lokale bestyrelser under et fælles møde i efteråret 2021, og det blev startskuddet på en omfattende proces med mange lokale møder og mange hovedbestyrelsesmøder med evalueringer, sammenfatninger af input og tilpasninger til planerne.

Under repræsentantskabsmødet i april 2023 blev det endelige resultat præsenteret som forslag til nye vedtægter. Forslaget blev besluttet med et stort flertal.

Læs mere

De lokale bestyrelser

  • 27 bestyrelser er upåvirkede af ny struktur, og  - 44 nuværende kredse og afdelinger skal administrativt justeres af afgrænsning.
  • 5 bestyrelser skal vælge nyt tilhørsforhold, da de krydser 2-3 kommunegrænser.
  • 7 bestyrelser skal fremover samarbejde om etablering af en ny afdelingsbestyrelse og 3 aktivitetsudvalg.
  • 6 nuværende afdelinger skal udvides til 25 nye afdelinger med egne bestyrelser.
  • 9 paraplyafdelinger erstattes i 2023 af de nye lokalafdelinger.
Læs mere

Hvad vil der ske i de enkelte områder

Det er forskelligt hvilken betydning de nye vedtægter får for nuværende kredse og afdelinger. Se herunder beskrivelsen for de enkelte områder.

Som medlem tilknyttes man den afdeling som dækker kommunen, hvor man bor - også selvom afdelingen er så stor, at der er et eller flere aktivitetsudvalg. Alle frivillige udvikler aktiviteter inden for kommunens område til glæde for alle medlemmer.

En tydelig forankring i hver kommune giver mulighed for gennem samarbejder på tværs og involvering af haveejerne at styrke den lokale dagsorden om øget biodiversitet og et bæredygtigt miljø, fortæller Haveselskabets formand, Marie-Louise Veber Paustian

Jylland

I Jylland er der i dag 52 kommuner, og planen er, at der oprettes en afdeling i hver af kommunerne. Flere kredse er allerede organiseret i en kommune, men nogle steder vil det betyde lidt omlægning. Læs mere her.

Se hvad der sker i Jylland

Her kan du følge udviklingen af strukturen i Jylland. Det er her der vil blive skrevet opdateringer og information, bl.a. om nye afdelinger der kommer på plads. Der vil også blive fortalt historier om processen rundt omkring hos de forskellige afdelinger i hele landet.

Jylland

Fyn

På Fyn er der i alt 10 kommuner. I det østlige Fyn, er nuværende kredse afgrænset svarende til 5 kommuner, mens vi skal have etableret 5 nye afdelinger i det vestlige Fyn. Den del dækkes i dag af en samlet afdeling kaldet Odense.

Se hvad der sker på Fyn

Her kan du følge udviklingen af strukturen på Fyn. Det er her der vil blive skrevet opdateringer og information, bl.a. om nye afdelinger der kommer på plads. Der vil også blive fortalt historier om processen rundt omkring hos de forskellige afdelinger i hele landet.

Fyn

Region Sjælland og øerne

Se hvad der sker på Sjælland

Her kan du følge udviklingen af strukturen på Sjælland. Det er her der vil blive skrevet opdateringer og information, bl.a. om nye afdelinger der kommer på plads. Der vil også blive fortalt historier om processen rundt omkring hos de forskellige afdelinger i hele landet.

Sjælland

Forskel på bestyrelse og aktivitetsudvalg

Hvad er forskellen på bestyrelse og aktivitetsudvalg?

I hver afdeling nedsættes en bestyrelse. Er der i området allerede bestyrelsesmedlemmer, måske fra flere kredse, finder de ud af, hvem der sidder i den nye afdelingsbestyrelse - og hvem der hellere vil sidde i et aktivitetsudvalg.

Bestyrelsen er ansvarlig for hele kommunens område i forhold til arrangementer, mulig dialog med kommunen omkring involvering af haveejerne, deltagelse i tværgående projekter hvis relevant osv. Den primære rolle er som altid at afvikle lokale havearrangementer til glæde for medlemmerne.

Aktivitetsudvalgene afvikler også arrangementer, men i stedet for at skulle tænke på aktiviteter i hele kommunens område, er aktivitetsudvalgene lokale i det bynære område, hvor de hører til.

Som udgangspunkt er det ikke aktivitetsudvalgene der tegner afdelingen, det gør bestyrelsen. 

Afvikling af arrangementer inden for kommuner med både afdelingsbestyrelse og aktivitetsudvalg foregår i et samarbejde mellem grupperne.

På oversigt over arrangementer i den enkelte afdeling, vil man både se bestyrelsens og aktivitetsudvalgenes arrangementer.

 

Læs mere

 

Hvad skal du foretage dig som medlem?

Som medlem skal du umiddelbart ikke foretage dig noget i forbindelse med etablering af den nye struktur.

Dog vil det være en god ide at holde øje med om, der inviteres til stiftende generalforsamling i en ny afdeling, hvor du bor. Kan du måske være interesseret i at være med som aktiv i en afdelingsbestyrelse eller i et bynært aktivitetsudvalg, er det på generalforsamlingen, at du stiller dig til rådighed for valg.

Det er også på generalforsamlingen, at du kan høre mere om, hvad det indebærer at være aktiv frivillig i Haveselskabet. 

Allerede nu kan du notere, at du er interesseret, eller måske interesseret, ved at klikke på knappen herunder. Så hører du fra os, når der sker noget nyt nær dig.

Giv din interesse tilkende her