Gå til hovedindhold
 Forkultiveret salat i drivhuset, som er ved at være klar til at blive plantet ud. Foto: Karna Maj.
Forkultiveret salat i drivhuset, som er ved at være klar til at blive plantet ud. Foto: Karna Maj.
Artikel for alle

Sådan dyrker du salat

Selv i den mindste have er der plads til at dyrke salat, og det er let at så og  få masser af sprød og lækker salat en stor del af året.
Karna Maj - 

Havesalat, Lactuca sativa, er en enårig plante, som danner en roset af blade. Salat vokser og udvikles hurtigt.

Der er et væld af salatsorter at vælge imellem. Der er salater, der danner hoved, og salater, som kun danner en roset af blade. De mange salattyper og -sorter dyrkes stort set alle på samme måde. Du kan læse mere om salattyper og -sorter her

Salat spirer dårligt i varmt vejr

Der er to fremgangsmåder, når man skal så salat:

  • Man kan så frøene direkte i jorden på friland. 
  • Man kan forkultivere indendørs og plante ud, når salatplanterne har fået en vis størrelse.

I forårsmånederne er det helt uden problemer at så en række salat direkte i jorden på friland og i drivhuset, da salat spirer rigtig fint i en fugtig og ikke alt for varm jord. Salat kan spire allerede ved 4° C, men det tager mindst 10 dage. Vælg tidlige sorter med kort udviklingstid.

Når jorden bliver varmere, tager det færre dage, og ved en jordtemperatur på 14-18° spirer salat i løbet af 4-5 dage. Men når jordtemperaturen bliver endnu højere, spirer salat dårligere, og allerede ved 20-22° spirer den stort set ikke. I varmt vejr er det derfor lettere at forkultivere og plante ud i stedet for. 

Her ses midt i billedet 3 stk 'Mervielle de Quatre Saisons', nederst tv. 'Grenadine og øverst th. 'Modivia' iceberg og tv. 'Rød egebladet'. Foto: Karna Maj.

Sådan sår du direkte i bedet

Salat kan sås på friland fra april til august. Når salatplanten har udviklet bladene, går den hurtigt i vejret med en meterhøj blomsterstængel med et væld af gule eller hvide blomster. Derfor skal man så mange gange, og det kan være en god ide at gøre det til en vane at så med 2-3 uger mellemrum. Især midt på sommeren går salat hurtigt i blomst. 

  1. Kultivér og riv jorden før såningen. Lav dernæst såriller med ca. 30-40 cm rækkeafstand. Afstanden afhænger af, hvor store planterne bliver, når de er fuldt udvoksede. Du kan så en ekstra mellemrække, som du høster som små salatblade. Fjern derefter mellemrækken, så der bliver plads til, at salaten i hovedrækkerne kan udvikle sig. 
     
  2. Vand i sårillerne, med mindre det lige har regnet. Lad rillen trække en times tid, inden der sås. Det er vigtigt, at jorden er godt fugtig, så det lille frø kan sende roden nedad og etablere et godt rodsystem, som kan hente vand til den fremspirende plante. 
     
  3. Små frø skal ikke sås ret dybt. Salatfrø bør ikke sås dybere end 0,5 til 1 cm. Frøene drysses tyndt ud i rillen – du kan regne med, at i hvert fald hvert andet frø spirer frem. Du kan enten så frø i hele rækken, hvis du ønsker at høste salat både som små blade og hoveder, og tynd ud efterhånden. Eller du kan pletså i rækken med 3 frø med den afstand, du forventer, at salathovederne får, hvis du kun vil have store hoveder. 

Der skal være god afstand mellem de såede rækker, så der stadig er god luftcirkulation, når planterne bliver større. Foto: Karna Maj.

4. Dæk frøene med fugtig jord fra kanten af rillen, men fyld kun rillen halvt op med jord i første omgang. Med bagsiden af hakken presses jorden let ned mod frøene, så de får god jordkontakt. Derpå rives der løs jord ind over rillen. Den løse jord isolerer, så vandet ikke så let fordamper. 

5. Salat spirer normalt så hurtigt, at det ikke er nødvendigt at vande i spireperioden.

6. Tynd ud til én plante, når planterne har fået 2-3 rigtige blade. Det er vigtigt at tynde ud i tide, da salaten ellers ikke udvikler flotte hoveder og blade. Planteafstanden afhænger er sorten, fra 15-30 cm.

Såning af salat i højsommeren

I højsommeren kan man med fordel dyrke salat på de steder i køkkenhaven, hvor der er mest skygge. Her er der også størst chance for en god fremspiring i varme perioder.

Man kan også så i en gennemfugtig jord, dække den med 2-3 lag fiberdug, som holder på vandet, indtil de små spirer bryder igennem. Det er også en god ide at skygge for de små spirer, efter de er kommet op, og vande hyppigt, da de ikke må mangle vand. 

Såning af salat i sensommeren

Langt de fleste sorter skal sås sidst i juli for at kunne nå at udvikle hoveder til efterårshøst. I efteråret vokser salat stadig langsommere, og væksten går næsten i stå midt i november, selv i drivhus. Derfor gælder det om at så salat, så den er fuldt udviklet inden det tidspunkt. 

Et salatbed kan man i efteråret beskytte mod frostnætter og korterevarende lette frostperioder med en drivtunnel med to lag fiberdug over, eller i drivbænk. Her kan man beskytte små salatplanter ned til i hvert fald 10° frost i en periode. 

I efteråret kan man beskytte salatbedet mod nattefrost med 2 lag fiberdug. Her er det sorten 'Little Gem' sidste i november. Foto: Karna Maj.

Sådan forkultiverer du salat

Vil du have tidlig salat, er det en god idé at forkultivere et hold salatplanter. Desuden er  forkultivering en god metode i sommerperioden, da det kan være umuligt at få salatfrø til at spire i en varm jord.

Forkultivering om foråret

Salat kan sås i en kølig vindueskarm fra omkring 1. marts i potter, såbakke, rootrainer eller lignende. 

Flyt gerne planterne ud i drivhuset, så snart de har fået det første hold blade. Her trives og udvikler de sig meget bedre end i vindueskarmen. Der skal være plusgrader døgnet rundt, når de flyttes derud. Placér dem gerne under fiberdug eller i en mistbænk inde i drivhuset. 

Når de har fået 4-5 rigtige blade er rodsystemet stort nok til, at de kan plantes ud i drivhus, drivbænk eller i en tunnel på friland overdækket med fiberdug. På friland kan salat nå at udvikles inden såning af bønner eller udplantning af f.eks. majs. 

Det kan du læse mere om i artiklen: Dyrk salat, spinat eller dild før majsen 

De fleste sorter spirer rigtig godt, så der skal udtyndes til én plante i hvert rum, når planterne har fået 2-3 rigtige blade. Foto: Karna Maj.

Forkultivering om sommeren

Det kan være svært at få salatfrø til at spire, når temperaturen kommer over 20 grader. Her er det en fordel af forkultivere, da du bedre kan styrer forholdene for frøene.

Sæt det såede til spiring i skyggen det køligste sted, du kan finde.  Når salatplanterne har fået et godt rodsystem kan de plantes ud i bedet.

Fra midt i juni bliver der ledig jord, hvor der høstes afgrøder, og så er det godt at have et hold planter til at plante ud af løbende. 

Det er vigtig, at salatplanterne har et godt rodsystem, når de plantes ud. Husk at vande både i plantehullet og efter plantningen. Foto: Karna Maj.

Vanding er vigtig

Salat har et lille rodsystem, som kun når ca. 25 cm ned i jorden. Det betyder, at de hurtigt kommer til at mangle vand, når det er højsommer. 

Salaten kan ikke tåle at mangle vand, dels fordi den mister sprødheden, og dels fordi vandmangel får i væksten til at gå i stå, hvilket får planten til i stedet at danne blomsterstængel. Det lækre hoved forvandles til en blomsterstilk og blade, som ikke smager særlig godt. 

Det er derfor en god ide at dyrke salat på ét sted, hvor det er let at vande, og det er selvfølgelig også en god ide at jorddække, så vandet ikke så let kan fordampe.

Gødning af salat

Det lille rodsystem betyder også, at salatplanter skal have adgang til de nødvendige plantenæringsstoffer i det øverste jordlag. 
Salat har ikke brug for så meget kvælstof, kun 165 g på sandjord og 140 g på lerjord pr. 10 m2.  

Helt omsat kompost fremstillet af plantemateriale er velegnet. Har man ikke kompost, kan man kultivere købt gødning ned mellem rækkerne, når planterne har fået 3-4 blade og har brug for næringsstofferne. 

Salatblade spiser vi rå, og derfor bør man ikke gødske med husdyrgødning eller købt gødning baseret på husdyrgødning. Man kan købe organisk gødning, som er produceret udelukkende af plantemateriale. 

Høst og opbevaring

Det optimale tidspunkt at høste salat på er om morgenen, når bladene er helt saftspændte. 

Den skyllede salat kan opbevares i en plastpose i køleskabet indtil servering. Salathoveder kan kun opbevares nogle få dage i køleskabet uden at miste kvalitet.

Salat i blomst. Frøene sidder ligesom hos mælkebøtter med hver sin hvide frøskærm og spredes med vinden. Frøene kan høstes i en tør periode. Foto: Karna Maj.

Høst af egne frø

Når blomsterne kommer frem, kan man se, at den tilhører kurvblomstfamilien. Hvis man har plads i haven, kan man lade nogle enkelte salatplanter gå i blomst og høste egne frø. Frøene sidder ligesom hos mælkebøtter med hver sin hvide frøskærm og spredes med vinden. Frøene kan høstes i en tør periode. 

Salat er selvbestøvende, så alle frøfaste sorter kan man høste frø af og få samme sort. Kun planter sået i foråret kan nå at sætte modne frø i september.

Sygdomme og skadedyr i salat

Når man har en eller flere rækker salat, bliver der som regel masser af lækre salatblade og – hoveder. Men af og til kommer der angreb, som betyder at en del af salaten kan blive helt eller delvis ubrugelig. Bedste løsning er hele tiden at have nye planter på vej.

Snegle elsker salat. Agersnegle kravler ofte rundt inde mellem de yderste blade, men oftest ikke inde i selve salathovedet. Har man dræbersnegle kan løsningen være at dyrke salat i et indhegnet bed eller højbed med sneglekant.

Bladlus slipper man bedst af med ved hurtigt at fjerne angrebne planter. 

Salatrodlus suger saft fra rødderne. Man opdager angrebet ved, at planterne ikke trives, men får gule blade. Poppel er vintervært.

Salatråd, salatskimmel, almindelig gråskimmel udvikles ofte i fugtige perioder og ved for tæt plantning. Sørg for luftcirkulation mellem planterne.

Tipburn giver tørre og brune bladrande, og de kan optræde både i de yderste blade og indvendig i hovedet. Det er ikke en sygdom, men skyldes svingende vækstforhold med temperatur, vandtilførsel, for megen gødning m.m.

Det store flotte salathoved har fået tipburn. Foto: Karna Maj.