Gå til hovedindhold
En god jord er altafgørende for at kunne dyrke sunde planter og få et godt udbytte. Foto: Karna Maj.
En god jord er altafgørende for at kunne dyrke sunde planter og få et godt udbytte. Foto: Karna Maj.
Artikel for medlemmer

Sådan forbedrer du jorden i din køkkenhave

Man kan dyrke køkkenhave i alle danske haver, men det er vigtigt at kende sin jord og vide, hvordan den skal behandles – og ikke mindst forbedres.
Karna Maj - 

Er du heldig, har du en muldet og fin løs jord, hvor der både er ler og sand. Det kaldes sandblandet muldjord. Her skal du bare vedligeholde den gode jord ved at tilføre kompost, bruge jorddække og dyrke efterafgrøder.

Er du knap så heldig, har du en jord, som enten har overvægt af ler eller af sand, eller en jord fuld af flerårigt ukrudt. Jorden kan også være meget vintervåd, have traktose, være for sur med lav pH. Eller måske ligger din have på forurenet jord.

Foto: Karna Maj.

Sandjord – hvad gør du?

Sandjorden er let at arbejde i, du kan lave anlægsarbejder stort set året rundt, og den bliver tidligt tør nok til at begynde at klargøre og så i om foråret. 

Desværre holder den ikke særligt godt på vandet, så planterne kommer hurtigt til at mangle vand i sommerhalvåret. Det er derfor ofte nødvendigt at vande sårillerne, mens frøene spirer. Det kan heldigvis gøres uden at sandjorden pakker omkring frøene som på lerjord.

Der dannes heller ikke skorpe på sandjord efter vanding, og jorden sprækker heller ikke i sommertørke. 

Sandjord kan du jordforbedre, så den holder bedre på vand og næringsstoffer ved at tilføre masser af kompost og/eller dyrke planter, som nedmuldes for at tilføre organisk materiale. Et lag jorddække reducerer fordampningen.

Læs mere: Dæk jorden

Lerjord – hvad gør du?

Lerjorden holder meget bedre på både vand og næringsstoffer. Til gengæld kan du ikke bearbejde den i vintertiden uden at ødelægge jordstrukturen, og i våde forår kan det være svært at komme tidligt i gang ude i køkkenhaven. 

Lerjord holder godt på vandet, men i tørkeperioder sprækker lerjord, hvis ikke man holder den velkultiveret eller har et lag jorddække. 

Lerjord kan forbedres ved at tilføre masser af organisk materiale i form af kompost eller dyrkning af grønafgrøder. Tilførsel af grus kan også give en lettere jord, men virkningen er ikke så god som med kompost m.m.

 I en tør sommer sprækker lerjord, hvis den ikke holdes kultiveret eller dækket med et lag plantemateriale. Foto: Karna Maj.

Jord med flerårigt ukrudt – hvad gør du?

Du kan sagtens etablere en køkkenhave, selvom arealet et fyldt med flerårigt ukrudt. Men det kræver en indsats. I modsætning til et staudebed med flerårige planter, er det bestemt muligt i løbet af 1-2 år at få udryddet det meste af det flerårige ukrudt i en køkkenhave, hvor jorden bearbejdes hele tiden.

Den mindst arbejdskrævende metode er at skygge ukrudtet væk ved at overdække det med en lystæt ukrudtsdug/sort plastik i en hel dyrkningssæson. 

Hvis du gerne vil i gang med køkkenhaven med det samme, kan du i stedet gennemgrave arealet og fjerne alle de rødder, du kan finde. Gør det gerne efterår, eller så snart jorden er bekvem i foråret, da det giver dig mulighed for at nå at finde og fjerne flere rødder, når de begynder at sende skud op, og inden du skal så og plante. 

Det er manuelt arbejde med gravegreb/spade – en fræser kan ikke anbefales, da den blot findeler rødderne og giver flere ukrudtsplanter. 

Det kan fint lade sig gøre at rydde et areal for skvalderkål ved opgravning i foråret og dyrke grønsager. Man skal bare vælge at sætte kartofler eller plante robuste grønsager ud i stedet for at så direkte i jorden.

Opgravning af skvalderkål. Foto: Karna Maj.

Våd jord – hvad gør du?

Det er ikke en god ide at anlægge en køkkenhave på en vandlidende jord, dvs. en meget våd jord, hvor der ofte står vand i vinterhalvåret. Her bør man overveje muligheden for at få drænet.

Højbede kan være en mulighed for at dyrke i sommerhalvåret, men de seneste år har der også været oversvømmelser midt på sommeren i haver med drænproblemer.

Traktose

Vandlidende jord kan også skyldes traktose fra byggeaktivitet på grunden. Traktose er et sammentrykket lag jord, som vand og planterødder har svært ved at trænge ned igennem. 

Det er let at grave ned og se, om stående vand eller dårlig plantevækst skyldes traktose. En traktoseramt jord kan løsnes med grubning, men få det gjort på et tidspunkt, hvor jorden er tør nok til at store maskiner ikke laver ny traktose under jordløsningen. 

Alternativt kan man dyrke planter, som har dybtgående rødder, men det tager år at ændre jordstrukturen ad den vej.

Stående vand om vinteren afslører, at jorden er blevet traktoseramt, efter at der har været en stor maskine inde og arbejde på grunden. Foto: Karna Maj.

Sur jord med lav pH – hvad gør du?

Køkkenhavens jord bør have en pH-værdi på 6-7. Heri vil de fleste af køkkenhavens planter trives. Kartofler har det dog bedst med lidt lavere pH værdi, kål med lidt højere. Normalt er havejord indenfor normalområdet.

Er man i tvivl, kan man få foretaget en jordbundsanalyse. Det er let at hæve pH-værdien ved at tilføre kalk, men pas på med at give for meget kalk, da det er svært at sænke den igen, hvis pH er blevet for høj. 

Er jorden forurenet?

I bebyggede områder er jorden normalt kategoriseret som lettere forurenet, og her kan man godt dyrke grønsager. Men i gamle byområder vil jorden ofte være kategoriseret som forurenet fra tidligere virksomheder eller aktiviteter. 

Hvis din havejord er forurenet, kan det ikke anbefales, at du dyrker spiselige afgrøder i jorden. På en forurenet grund bør jorden være belagt eller bevokset med grønne planter, børn må ikke have adgang til at lege i eller spise jorden, og man bør arbejde med havehandsker. 

Hvis man gerne vil dyrke spiselige planter på en forurenet grund, kan man anlægge højbede med ny ren jord til at dyrke i. Under højbedene bør man lægge geonet/signalnet eller andet ud, så man ikke får blandet den forurenede jord op i den ny jord. 

Læs mere om dyrkning på forurenet jord

I byer er jorden ofte så forurenet, at man kun kan dyrke spiselige afgrøder i højbede. Grow Your City, Fredericia. Foto: Karna Maj.

I byerne må man ofte være kreativ for at finde mulige dyrkningssteder til en køkkenhave. Du kan bl.a. på Tagtomat.dk finde inspiration til at dyrke i byen og i fællesskaber.