Gå til hovedindhold
Skvalderkål Foto:David Hobern Flickr
Artikel for alle

5 strategier mod skvalderkål

I marts og april er skvalderkålen i fuld fart på vej op af jorden. Vil man bekæmpe dem, er det derfor tid til at overveje, hvordan man vil gribe det an.
Inga C. Bach - 
30. marts 2020

Om man betragter skvalderkål, som en nem og gratis forårsgrøntsag, som et frodigt bunddække med fine blomsterskærme eller som havens mareridt, er et spørgsmål om smag og temperament. Skvalderkål kender ikke til matrikelnumre og skel, så deler man hæk med naboen, er det bedst at finde en fælles tilgang til denne plante. Skvalderkål holder af næringsrig jord og tåler skygge. På uforstyrrede steder i haven breder skvalderkålen sig hurtigt og danner et tæt sammenfiltret net af udløbere og rødder ned til 15 cm’s dybde. Selv en lille stump på et par cm vokser videre, så enten må man være konsekvent i sin udrydning eller lære at leve med den, og glæde sig over, at den også giver mad til mange insekter.

1. Mellem træer og buske

Etablerede træer og buske skal nok klare sig, selvom de står i et tæt bunddække af skvalderkål, men hvis man vil etablere bede med skyggetålende stauder under dem, bliver det bedst, Skvalderkål mellem træer og buske   Foto: Morten Linnemannhvis jorden først er helt fri for skvalderkål. De underjordiske dele af skvalderkålen vil være filtret sammen med rødderne på træer og buske, så det er en næsten umulig opgave at fjerne det hele. 

I stedet kan man udsulte skvalderkålen ved at dække jorden, så der ikke kommer den mindste smule lys til skvalderkålens blade. Det er lettest at se, hvor der er skvalderkål, når den er i god vækst hen på foråret eller om sommeren.

  • Fjern først så mange blade og stængler som muligt af svalderkålen.
  • Dæk derefter med et tykt lag aviser eller pap eller med bionedbrydelig ukrudtsdug. Det skal pakkes helt ind omkring stammerne. Dæk med visne blade eller flis.
  • Hold øje resten af vækstsæsonen og hele næste sommer, og snup eventuelle undslupne skud. Vær opmærksom på, at metoden også gør kål på forårsløg.

 

2.  I stensætningen

Har skvalderkålen først fået fat i en stensætning, vil det være en næsten umulig opgave at fjerne skvalderkålen helt, medmindre man vælter stensætningen, renser for rødder og bygger den op igen. Derfor er det bedst at forebygge. 

Skvalderkål i stensætning   Foto: Morten Linnemann

Er skaden sket, kan man forsøge at udpine skvalderkålen ved løbende at fjerne alle grønne dele af planten. Glemmer man det i en periode, må man begynde forfra, for den opsamler hurtigt energi, som oplagres i de underjordiske dele.

3.  I staudebedet

Hører du til dem, som ikke tåler synet af skvalderkål mellem stauderne, er der kun én vej, hvis dit bed er inficeret. Det er at grave alle stauderne op, dele dem i så små stykker som muligt og omhyggeligt rense rodnettet, så der ikke er spor af skvalderkål tilbage. Sæt stauderne i karantæne i potter eller i et rent bed, fx i køkkenhaven. Hav sommerblomster eller georginer i det inficerede bed i mindst én sæson, og grav grundigt med greb forår og efterår, og fjern også undvegen skvalderkål i løbet af sommeren. Har du en mere afslappet holdning til skvalderkål i staudebedet,

 

 

 

 

 

 

 

 

kan du plante robuste konkurrencedygtige stauder som pæon og høstanemone. De store, dominerende hjortetrøst er også en mulighed. Sørg for at rense plantehullet for skvalderkål og udplante store planter. Hullets sider fores med et lag pap eller aviser, der bremser skvalderkålens rødder, så de nye stauder får et forspring. Her ses blå pragtstorkenæb, Geranium x magnificum, samt hvid bølgekronet storkenæb, Geranium phaeum 'Album'.

4.   Under hækken

Hvis der er en nabo bag ved hækken, er det bedst at tale med naboen og nå til enighed om strategien, så man kan gøre en fælles og koordineret indsats. Man kan lade skvalderkålen danne bunddække i hækken, hvis man når til enighed om det. En af ulemperne ved at lade skvalderkålen være er, at hækken kan blive bar forneden. En anden er, at skvalderkålen vil brede sig langt ind i et tilstødende staudebed, hvis der ikke etableres en effektiv barriere.

Skvalderkål under hækken    Foto: Morten Linnemann

Hvis I vil af med skvalderkål i hækken, så lug grundigt på begge sider af hækken om foråret, når de første blade har foldet sig ud. Lug igen midt på sommeren, når der er kommet nye blade, og endnu en gang om efteråret. Brug en gravegaffel, og fjern så meget af rodnettet som muligt, hver gang der luges.
 

5.  I plænen

Græsslåmaskinen er en af skvalderkålens værste fjender, så støder plænen op til den skvalderkålsramte hæk, kan du undgå at få resten af haven inficeret, hvis du Skvalderkål i plænen   Foto: morten Linnemannslår plænen en gang om ugen i vækstsæsonen. Vær opmærksom på, at de underjordiske udløbere kan vokse langt, uden at der er tydelige tegn over jorden. Derfor skal der være mindst en meter til det nærmeste bed, der skal holdes frit for skvalderkål. Er jorden let og sandet, vil jeg anbefale en større sikkerhedsafstand, for her breder skvalderkålen sig hurtigere end i lerjord.

 

 

 

 

Skvalderkål som insektplante

Der kan være gode grunde til at bekæmpe skvalderkål, men også gode grunde til at lade den være nogle steder. Planten tilbyder både pollen og nektar til mange vingede insekter, såsom bier, svirrefluer og sommerfugle og kan også være en god fødekilde for sommerfuglenes larver.
 

Annonce

Få magasinet HAVEN

Magasinet HAVEN giver masser af inspiration, viden og nyttige tips. Prisen er 345 kr. for 5 numre eller 630 kr. for 10 numre. Sammen med magasinet følger et medlemskab af Haveselskabet og mange fordele.