Gå til hovedindhold
Foto: Istockphoto.com
Foto: Istockphoto.com
Artikel for alle

Guide til vanding i haven

Når sommervarmen rammer os og regn er noget, vi kun kan drømme om, så skal der vandes i haven. Men vand er ikke gratis, så der må spares på de dyre dråber. Her får du Haveselskabets guide til vanding i haven.
Skrevet af: Louise Møller - 

Hvorfor skal planter have vand?

Planter har brug for vand til at lave fotosyntese, og vand er en fuldstændig uundværlig del af en plantes liv. Det er også gennem vandet at planterne optager næringsstoffer og transporterer dem rundt i planten. Nogle planter kan klare sig med meget lidt vand, mens andre er mere krævende.

Men da vi jo gerne vil have et ordentligt udbytte i køkkenhaven og drivhuset og smukke og frodige sommerblomster i krukkerne, så skal der vand til. Kommer vandet ikke naturligt fra himlen, må der gang i havevandingen.

Tomatplante der mangler vand

Hvad sker der, hvis planter mangler vand?

Når en plante mangler vand, bliver den stresset. De første tegn på vandmangel ses, når bladene begynder at hænge. De mister deres saftspænding og nogle planter ruller bladene sammen i et forsøg på at mindske fordampningen.

Fortsætter tørken, vil bladene visne og nogle planter kan vise begyndende tegn på næringsmangel. I sidste ende vil planterne dø, hvis de ikke får tilført vand.

Planter der i kortere eller længere perioder udsættes for tørkestress bliver også mere modtagelige for sygdomme og skadedyr. En stærk og sund plante kan bedre modstå trusler, end en svag og stresset plante.

Foto: Istockphoto.com

De 7 gyldne råd om havevanding

Når man vander i haven skal det gøres med omtanke. Man skal så vidt muligt undgå at for meget vand går til spilde, og samtidig skal man sørge for at planterne får det vand de har brug for. Desuden kan man gøre meget for at begrænse behovet for vanding i haven.

Her er 7 generelle råd til havevanding:

1. Undgå sjatvanding

Hvis man vander lidt men ofte, vil meget af vandet nå at fordampe, inden det siver ned i jorden. Man kan med fordel vande færre gange, men give en grundvanding hver gang, man vander. En grundvanding svarer til 30 mm vand, dvs. 30 l pr. m2.

2. Vand morgen eller aften

Planterne får mest glæde af vandet, hvis der vandes først eller sidst på dagen, hvor fordampningen er mindst.

3. Stik en finger i jorden

Vand kun, hvis det er nødvendigt. Selv om jorden ser tør ud på overfalden, så kan den sagtens være fugtig længere nede, hvor planterne har sine rødder. Grav et spadestik ned, og mærk om jorden er fugtig. Du kan også se på DMI’s tørkeindeks, om det er risiko for tørke i dit område.

4. Brug regnvand

Du kan med fordel opsamle regnvand, som bruges til vanding af krukker, drivhus mm. Det er en nem måde at spare på vandregningen.

5. Tilpas beplantningen til jorden

Har du steder i haven, hvor jorden hurtigt tørrer ud, bør du vælge planter, der kan trives i tør jord. Så slipper du for at vande.

6. Vand kun planter, der ikke kan klare sig uden

Prioritér vanding, så der kun vandes de steder, det er nødvendigt. Dette gælder drivhuset, krukker og køkkenhaven samt nyplantede træer og buske.

7. Dæk jorden

I køkkenhaven, i bede og rundt om nyplantede træer, buske og hække kan man med fordel dække jorden med halm, græsafklip, flis eller lignende. Det holder på jordens fugtighed og dermed nedsættes behovet for vanding. Samtidig begrænser det mængden af spirende ukrudt.

Jorddække i køkkenhaven

Vandingsmetoder og enheder

Alt efter, hvor i haven der skal vandes, kan man anvende forskellige metoder og enheder. De egner sig til forskellige formål, og inden man køber sig fattig i udstyr, er det vigtigt at gøre sig klart, hvad man rent faktisk har behov for.

Vandkande

Vandkanden er god til mindre vandingsopgaver, og er også velegnet til steder, hvor haveslangen ikke kan nå. På de fleste vandkander kan man sætte et brusehoved på tuden, så vandet spredes i bløde stråler. Det kan særligt være en fordel, hvis man vil vande, uden at det øverste jordlag skylles væk f.eks. når der lige er blevet sået i køkkenhaven.

Vandkande

Haveslange

Den er næsten uundværlig. Man kan både bruge den direkte til at vande krukker, drivhuset eller køkkenhaven, og man kan koble andre vandingsenheder som brusehoveder, vippevandre, sivelanger og sprinklere, så haveslangen er et must, hvis man har planter i haven, der kræver vanding.

Vippevander og sprinkler

Er velegnet til vanding af større arealer. Der findes mange forskellige modeller, så man kan få én, der passer til det, man skal vande. Endnu en fordel er, at de er nemme at flytte rundt på.

Ulempen er der er et forholdsvist stort vandspild, fordi meget vand når at fordampe, inden det trænger ned i jorden. Sprinklere og vippevandere er særligt velegnede i køkkenhaven eller til nyplantede staudebede.

Vær opmærksom på, at planter som roser, sommerblomster og nogle stauder ikke bryder sig om at blive vandet fra oven, da blomsterne bliver ødelagt. Sådanne planter har bedre af, at der vandes direkte på jorden omkring dem.

Siveslange

Siveslange

Det er en slags haveslange med små huller i. Slangen lægges på jorden og her siver vandet ud og trænger hurtigt ned. Med brug af siveslange er der et minimalt vandspild, men ulempen er, at den kun vander et lille areal ad gangen, og den er besværlig at flytte rundt på.

Siveslager er velegnede til at lægge langs den nyplantede hæk det første år eller i køkkenhaven, hvis man har enkelte rækker med grøntsager, der kræver meget vand.

Drypvanding

Ved drypvanding kobles tynde drypslanger til en hovedslange, som har forbindelse til en vandhane. Vandspildet er minimalt, og man kan tilslutte en beholder med flydende gødning og en pumpe, som sørge for at gødning blandes i vandingsvandet. Desuden kan man koble et vandingsur på, så vandingen kører automatisk i bestemte intervaller. Drypvanding er særligt anvendeligt i drivhuset.

Vandingspose

Til vanding af nyplantede træer kan man købe vandingsposer, som monteres omkring stammen eller de pæle, som træet er bundet til. Vandingsposen fyldes ca. 2 gange om ugen og sørger for, at det nyplantede træ får tilført vand omkring rodzonen, uden at der er noget vand, der går til spilde.

Opsamling af regnvand

Hvor skal der vandes?

Der er steder i haven, hvor planterne går til, hvis ikke man husker at vande. Andre steder kan man sagtens spare på de dyre dråber, uden at planterne tager synderlig skade. Derfor handler havevanding i høj grad om at prioritere, og bruge de dyre dråber rigtigt.

Køkkenhaven

Dyrkning af grøntsager kræver vand. Hvis køkkenhavens planter mangler vand, går væksten i stå og udbyttet bliver skuffende. Det er særligt, mens planterne vokser, at det er vigtigt, at jorden ikke tørrer helt ud. Et tørt forår kan også gøre det svært for frøene at spire.

Hvis du dyrker køkkenhave i højbede, skal du være mere opmærksom på vanding. Jorden opvarmes, når solen rammer højbedets sider, og dermed øges fordampningen.

Køkkenhave

Drivhuset

Planterne i drivhuset kan ikke klare sig længe uden vand. Selv når det regner udenfor, skal man stadig sørge får at vande i drivhuset, og på grund af den høje temperatur er der en stor fordampning. Derfor skal der i varme perioder vandes hver dag.

Hvis man dyrker i kapillærkasser, kan man dog nøjes med at fylde dem op ca. en gang om ugen. Og der findes også andre typer af vandingsanlæg, som man med fordel kan bruge i et drivhus, hvis man ikke har mulighed for at vande hver dag.

Læs mere om vanding i drivhuset.

Vanding i drivhus

Græsplænen

Solskin og ingen regn kan få græsplænen til at blive helt gul. Det kan endda se ud som om, at græsset er dødt. Men det er det bestemt ikke, og plænegræs er robust og kan godt tåle lange perioder med tørke. Væksten går mere eller mindre i stå, men så snart regnen kommer, bliver det hurtigt grønt igen.

Så når vi skal spare på vandet ,er græsplænen et oplagt sted at spare. Lad den blive gul og vissen, og brug vandet andre steder i haven, hvor der er mere behov for det. Græsplænen skal nok klare sig uden.

Krukker

Har man krukker med sommerblomster eller grøntsager, kommer man ikke udenom vanding. Når solen varmer krukken op, stiger jordtemperaturen og dermed også fordampningen. Derfor kræver krukkeplanterne ekstra opmærksomhed.

Store krukker er bedre end små. Her er der mere jordvolumen, og jorden tørrer ikke nær så hurtigt ud som i små krukker. 

De fleste sommerblomster fortrækker en fugtig jord, men enkelte tåler også kortere perioder med udtørring. Men i de varme sommerperioder skal man regne med at vande hver dag. Mærk på jorden, inden du vander. Hvis den virker tør et par cm nede, så skal der vandes.

Hvis du er væk nogle dage, kan du stille krukkerne ind i skyggen, men er du væk i længere tid, må du få en nabo eller andre til at hjælpe med vandingen.

Vanding af krukker

Roser

Vand er en af nøglerne til at holde roserne sunde. De trives dårligt i tør jord. En god grundvanding i foråret og løbende vanding hen over sommeren, hvis den viser sig fra sin varme og tørre side, er vigtigt.

Undgå vanding fra oven med sprinkler, vippevander eller haveslange. Roser foretrækker, at der vandes på jorden, da blomsterne kan klaske sammen og blive grimme, hvis de pjaskses til med vand.

Siveslange vander roser

Staudebed

Nyplantede stauder kan have behov for vanding det første år, specielt i tørre perioder. Men ellers skal staudebedet gerne kunne klare sig selv i forhold til vand. Det handler i højere grad om at tilpasse beplantningen til stedet, så man planter tørketålende stauder på de soleksponerede steder. 

Lavendel

Træer, buske og hække

Det er nogle af de sidste planter, der viser tegn på tørke. Specielt hvis de har stået det samme sted i mange år, er deres rodsystem så veludviklet, at de kan optage vand fra et stort område. Der kan dog være forskel på de forskellige arters tørketolerance, men som udgangspunkt skal man ikke vande veletablerede træer, buske og hække.

Hvis der er tale om nyplantede planter, er det dog en anden historie. Dem skal man vande, for at de ikke tager skade, eller i værste fald dør. Så længe deres rodsystem ikke er etableret, kan de ikke optage tilstrækkeligt med vand, så de skal hjælpes de første år.

Nyplantede buske og hække skal som regel vandes det første år efter plantning. Mindre træer skal vandes de første to år, mens større træer skal vandes de første tre år.

Få magasinet HAVEN

Magasinet HAVEN giver masser af inspiration, viden og nyttige tips. Prisen er 345 kr. for 5 numre eller 630 kr. for 10 numre. Sammen med magasinet følger et medlemskab af Haveselskabet og mange fordele.