Menu

Vis alle

0 resultater

Havestof

0 resultater

Arrangementer

0 resultater

Shop

0 resultater

Åbne haver

0 resultater

Liste visning

Gitter visning

Du skal indtaste minimum 3 tegn for at se resultater

Her kan du søge i hele vores katalog af artikler, arrangementer, produkter og åbne haver.

Vis flere
Vis flere
Vis flere
Vis flere
Vis flere

Veteranisér dit træ

Er et af havens træer blevet for stort, så overvej at veteranisere det i stedet for at fælde det. Ved at “hærge” træet på den rigtige måde kan man skabe et stort insekthotel, der kan være levested for mange forskellige dyr og organismer.

Der er alt for få gamle og døende træer i landskabet og i haverne. Det er ærgerligt, når vi ved, at disse veterantræer rummer en enorm mangfoldighed af dyreliv. Dødt træ er et af de enkeltelementer, som giver levested til flest arter.

Det gamle træ, o, lad det stå, indtil det dør af ælde

Sådan digtede H.C. Andersen i 1851, og idéen er god. Mange har ældre, store træer i haven, som egentlig fylder for meget, og som skranter lidt. I stedet for en fældning kunne træet få en tredje alder i haven til gavn for dyrelivet. Mange tænker måske, at gamle, svage træer er noget, der skal væk og erstattes med noget nyt, men vi kunne i stedet værdsætte de døde grene og huller i stammen og i højere grad bevare træer, som har disse skavanker. Vi skal se på dem som levesteder, og vi kan endda selv skabe flere levesteder i træerne. Det hedder at veteranisere.

Hvad er et veterantræ?

Et ægte veterantræ er et gammelt, stort træ, som er nået til den fase i livet, hvor det begynder at ældes. Et langt liv har givet skader, fordi træet har været igennem storme og skovbrande, og måske er lyn slået ned i det, og store dyr har gnavet, gnubbet og bidt. På trods af de varige mén har træet overlevet og fremstår med mere eller mindre helede sår, revner, sprækker og partier med løs bark, døde grene i kronen og hulrum i stammen. 

Et veterantræ er et eldorado for insekter og andre dyr. Et dødt træ falder sammen og forsvinder i løbet af forholdsvis få år, men et veterantræ er i live og kan stå som levested i mange, mange år. 

Efterligner naturens hændelser

Har man et træ i haven, som gerne må blive et veterantræ, uden at man skal vente 100 år, kan man hjælpe det på vej ved at efterligne de hændelser, et træ bliver udsat for i løbet af et langt liv. Man skal altså glemme alt, man har lært, om korrekt beskæring, for her drejer det sig om at lave varige skader og skabe indgange for svampe og insekter. 

Man kan for eksempel fjerne barken omkring grene, lave “stormskader” og “lynnedslag” med motorsav, og man kan efterligne en skovbrand ved at brænde omkring stammen og i det hele taget prøve at skabe sår og skader på træet. Det er vigtigt, at de skader, man påfører træet, ikke slår det ihjel, fordi de perfekte hulrum skabes, når træet heler sine sår og danner kallus (arvæv) hen over huller og revner.

En ugle vil gerne have en stor rede inde i en hul stamme, men hullet ind til reden må gerne være vokset næsten sammen og kun være akkurat stort nok til, at uglen kan komme ind og ud af hullet. Så er ungerne godt beskyttet. 

De gamle træer er fulde af liv

Før mennesket begyndte at bygge redekasser, var mange fugle afhængige af huller i træerne, de kunne bygge rede i. Kun spætten kan selv hakke et godt hul, hvor andre hulrugende fugle som mejser, musvitter og stære flytter ind i huller, som er der i forvejen. 

Nogle arter af humlebier bor også i hule træer og gerne i gamle spættehuller. 

Flagermus har behov for hule træer, hvor de kan være godt beskyttet mod fjender og vind og vejr, og hvor de kan hænge og sove i fred hele vinteren. 

Nogle sommerfugle som nældens takvinge og citronsommerfugl overvintrer i revner og sprækker, og andre igen lægger æg under løs bark eller i frønnet træ. 

Mange af vores store billearters larver lever i flere år inde i stammer, og for eksempel den efterhånden sjældne sorte pragttorbist lever netop i veteraniserede løvtræer, hvor svampe først har nedbrudt veddet i et område.

Hvilke træer kan veteraniseres?

Alle større træer kan i princippet veteraniseres. Jo tykkere stammen er, des flere hulheder kan man lave. Uglehuller skal helst op i fire-fem meters højde, men andre dyr kan sagtens have god gavn af mindre træer. 

Veteranisering af træ
Birketræ før og efter veteranisering. En gammel birk kan reduceres i kronen, hvis den er blevet for stor. Ved at beskære den, så man imiterer naturlige skader, kan man skabe gode levesteder for havens fugle, svampe og andre dyr. 

Masser af liv i veterantræer

Der lever hundredvis af forskellige dyr og planter i og omkring gamle og døende træer, blandt andet:


Insekter og leddyr – edderkopper, biller, bænkebidere, tusindben, skolopendre, sommerfugle og aftensværmere. Foto: Pxhere


Krybdyr og padder – snoge, tudser, firben og salamandere. Foto: Pixabay


Svampe – kæmpeporesvampe, læderporesvampe, østershatte, judasører og de flotte svovlporesvampe. Foto: Wikimedia


Mosser og lav mange 100 arter, bl.a. kvistlav, væggelav og cypresmos. Foto: Pxfuel


Fugle – natugler, hornugler, grønspætter, flagspætter, træløbere, mejser og musvitter. Foto: Wikimedia


Pattedyr – egern, mus, flagermus, skov-mårer og hermeliner. Foto: Pixabay

5 metoder til at veteranisere