Menu

Vis alle

0 resultater

Havestof

0 resultater

Arrangementer

0 resultater

Shop

0 resultater

Åbne haver

0 resultater

Liste visning

Gitter visning

Du skal indtaste minimum 3 tegn for at se resultater

Her kan du søge i hele vores katalog af artikler, arrangementer, produkter og åbne haver.

Vis flere
Vis flere
Vis flere
Vis flere
Vis flere
Havestof Se alt i havestof Haveglæde Biodiversitet Den Spiselige Have Design og Indretning Dyrkning Havens Problemer Prydhaven

Er du også vild med roser?

Så er der vejledning og gode råd at hente i Haveselskabets bog Rosenglæde. Bogen går praktisk til værks og giver gode råde om: Køb af roser • Plantning af roser • Pleje af roser • Beskæring af roser • Gode rosensorter • Og meget mere. Bogen er skrevet med glæde og stor erfaring af Haveselskabets rosenekspert Peter Ørum Scherg.

Aktiviteter Se alle aktiviteter Arrangementer Cph Garden Digitale haveoplevelser Havefestival Hjem og Haveliv Haveskoler Haver

Lars sparede 2800kr på sine forsikringer

Gennem Haveselskabet blev Lars opmærksom på Tryg, som han tog kontakt til og fik et uforpligtende møde. Til mødet blev Lars guidet i omlægningen af sine forsikringer, og fik som medlem af Haveselskabet tilbudt en særlig forsikring til sin have, med i pakken. Dermed fik Lars flere penge til planter i haven.

Om os Se alt om os Foreningen Værdier, mission og vision Kontakt Kommercielle samarbejder Medarbejdere Haveselskabets have Støt havesagen Presse Intranet

Gør gratis brug af Tryg Bolighjælp

Da Kathe omlagde sine forsikringer til Tryg, sparede hun 1600 kr. Ikke lang tid efter, fik hun lov at gøre brug af Tryg Bolighjælp, da hun opdagede et stort hvepsebo på sin grund. Kort efter sendte Tryg hjælpen ud, og fik fjernet hvepseboet, - uden beregning, da det er en del af pakken.

Liste: Hjemmehørende planter i vores haver

Hjemmehørende arter er vigtige for mange insekter og andre smådyr i vores haver, men det kan være svært at finde ud af, hvilke planter der er hjemmehørende. Her får du et udvalg af hjemmehørende planter, som i forvejen er kendt i vores haver.

Blomstereng af hjemmehørende arter. Flickr

Blostereng af hjemmehørende arter. Foto: Flickr

Du er måske stødt på begrebet ”hjemmehørende arter”? Det dækker over de mange planter, som har udviklet sig i Danmark og Nordeuropa igennem millioner af år. Disse plantearter har udviklet et samspil imellem svampe og insekter og andre organismer, som gør, at de er tilpasset hinandens levevis. Det giver sjældent mening at tale om rent danske hjemmehørende planter. Man må se alle mellem- og nordeuropæiske planter som en del af puljen for vores vilde planter.

Enkelte insektarter har endda udviklet et meget tæt samspil med en enkelt planteart (eller med en planteart og en dyreart) og kan ikke leve, hvis ikke denne plante er til stede. Og modsat er nogle planter dybt afhængige af enkelte insekter som fx kan bestøve deres blomster. Perlemorssommerfuglene lægger kun sine æg på violer, citronsommerfuglen lægger kun æg på tørst og vrietorn, blåhatjordbien spiser kun pollen fra blåhat osv. 

Du har sikkert selv mange ikke hjemmehørende planter i haven, og dem skal der stadig være plads til. Men måske har du også hjemmehørende planter i din have, uden at du har tænkt nærmere over det? Hvis ikke, skulle du for insekternes skyld overveje at plante nogle flere.

De hjemmehørende arter, der ofte findes i haver

Herunder får du et udvalg af hjemmehørende arter af træer, buske og stauder, som er almindelige i vores haver og gode for bier, sommerfugle og andre insekter. Det er langt fra en udtømmende liste for den fulde liste over hjemmehørende planter i Danmark er ganske lang - her har vi valgt et mindre udvalg, som i forvejen er kendte planter i vores haver:

Buske

 • Alm. enebær, Juniperus communis
 • Alm. brombær, Rubus plicatus
 • Alm. hindbær, Rubus idaeus
 • Alm. hyld, Sambucus nigra
 • Alm. kvalkved, Viburnum opulus
 • Alm. taks, Taxus baccata
 • Dunet gedeblad, Lonicera xylosteum
 • Klitrose, Rosa spinosissima (syn. R. pimpinellifolia)
 • Pil, især grå-pil, krybende pil og purpur-pil, Salix ssp.
 • Ribs, Ribes rubrum
 • Rød kornel, Cornus sanguinea
 • Solbær, Ribes nigrum
 • Stikkelsbær, Ribes uva-crispa
 • Slåen, Prunus spinosa
 • Æblerose, Rosa rubiginosa
Læs mere

Klatreplanter

 • Alm. gedeblad (kaprifolie), Lonicera periclymenum
 • Alm. vedbend, Hedera helix (busk eller slyngplante).
 • Hunderose, Rosa canina (busk eller slyngplante)

Stauder

 • Akelejefrøstjerne, Thalictrum aquilegifolium
 • Alm. blåhat, Knautia arvensis
 • Alm. fingerbøl, Digitalis purpurea
 • Alm. lungeurt, Pulmonaria obscura
 • Alm. kattehale, Lythrum salicaria
 • Alm. knopurt, Centaurea jacea
 • Alm. merian, Origanum vulgare
 • Alm. røllike, Achillea millefolium
 • Alm. slangehoved, Echium vulgare
 • Alm. tusindfryd, Bellis perennis
 • Dueskabiose, Scabiosa columbaria
 • Engelskgræs, Armeria maritima
 • Engnellikerod, Geum rivale
 • Farvegåseurt, Anthemis tinctoria
 • Forglemmigej, Myosotis (nogle arter, bl.a. M. sylvatica)
 • Gul iris, Iris pseudacorus
 • Hamphjortetrøst, Eupatorium cannabinum
 • Hulrodet lærkespore, Corydalis cava
 • Katost, Malva (bl.a. M. sylvestris, M. alcea)
 • Klokke, Campanula (nogle arter, bl.a. C. latifolia, persicifolia, trachelium, glomerata, patula)
 • Knoldet mjødurt, Filipendula vulgaris
 • Kodriver, Primula (nogle arter, bl.a. P. elatior, veris og grandiflora)
 • Kobjælde, Pulsatilla (P. vulgaris og P. pratensis)
 • Liljekonval, Convallaria majalis
 • Læbeløs, Ajuga reptans og A. pyramidalis
 • Lægebaldrian, Valeriana officinalis
 • Lægebetonie, Stachys officinalis
 • Lægekvæsurt, Sanguisorba officinalis
 • Mynte, Mentha 
 • Mørk kongelys, Verbascum nigrum
 • Natviol, Hesperis
 • Pomerans-høgeurt, Pilosella aurantiaca
 • Purløg, Allium schoenoprasum
 • Sankthansurt, Hylotelephium telephium
 • Skovviol, Viola reichenbachiana
 • Smalbladet timian, Thymus serphyllum
 • Storkenæb, Geranium (nogle arter, bl.a. G. sanguineum, G. sylvaticum)
 • Strandasters, Aster tripolium
 • Trævlekrone, Lychnis flos-cuculi
Læs mere

Store buske/mindre træer

 • Alm. hassel, Corylus avellana
 • Alm. hæg, Prunus padus
 • Alm. røn, Sorbus aucuparia
 • Alm. tørst, Frangula alnus 
 • Klipperøn, Sorbus rupicola
 • Navr, Acer campestre
 • Skovæble, Malus sylvestris
 • Tjørn, Crataegus
 • Vrietorn, Rhamnus cathartica
Læs mere

Store træer

 • Alm ask, Fraxinus excelsior
 • Alm bøg, Fagus sylvatica
 • Avnbøg, Carpinus betulus
 • Birk, Betula (B. pendula, B. pubescens
 • Bævreasp, Populus tremula
 • Eg, Quercus (Q. robur, Q. petraea)
 • Elm, Ulmus (U. glabra, U. minor, U. laevis)
 • Fuglekirsebær, Prunus avium
 • Lind, Tilia (T. cordata, T. platyphyllos)
 • Pil, Salix  (Nogle arter, bl.a. S. caprea og S. pentandra)
 • Rødel, Alnus glutinosa
 • Rødgran, Picea abies
 • Seljerøn, Sorbus intermedia
 • Skovfyr, Pinus sylvestris
 • Spidsløn, Acer platanoides
 • Ær/ahorn, Acer pseudoplatanus
Læs mere