Menu

Vis alle

0 resultater

Havestof

0 resultater

Arrangementer

0 resultater

Shop

0 resultater

Åbne haver

0 resultater

Liste visning

Gitter visning

Du skal indtaste minimum 3 tegn for at se resultater

Her kan du søge i hele vores katalog af artikler, arrangementer, produkter og åbne haver.

Vis flere
Vis flere
Vis flere
Vis flere
Vis flere
Havestof Se alt i havestof Haveglæde Biodiversitet Den Spiselige Have Design og Indretning Dyrkning Havens Problemer Prydhaven

Er du også vild med roser?

Så er der vejledning og gode råd at hente i Haveselskabets bog Rosenglæde. Bogen går praktisk til værks og giver gode råde om: Køb af roser • Plantning af roser • Pleje af roser • Beskæring af roser • Gode rosensorter • Og meget mere. Bogen er skrevet med glæde og stor erfaring af Haveselskabets rosenekspert Peter Ørum Scherg.

Aktiviteter Se alle aktiviteter Arrangementer Cph Garden Digitale haveoplevelser Havefestival Hjem og Haveliv Haveskoler Haver

Lars sparede 2800kr på sine forsikringer

Gennem Haveselskabet blev Lars opmærksom på Tryg, som han tog kontakt til og fik et uforpligtende møde. Til mødet blev Lars guidet i omlægningen af sine forsikringer, og fik som medlem af Haveselskabet tilbudt en særlig forsikring til sin have, med i pakken. Dermed fik Lars flere penge til planter i haven.

Om os Se alt om os Foreningen Værdier, mission og vision Kontakt Kommercielle samarbejder Medarbejdere Haveselskabets have Støt havesagen Presse Intranet

Gør gratis brug af Tryg Bolighjælp

Da Kathe omlagde sine forsikringer til Tryg, sparede hun 1600 kr. Ikke lang tid efter, fik hun lov at gøre brug af Tryg Bolighjælp, da hun opdagede et stort hvepsebo på sin grund. Kort efter sendte Tryg hjælpen ud, og fik fjernet hvepseboet, - uden beregning, da det er en del af pakken.

Våd jord i haven

I perioder med meget nedbør, kan jorden i mange haver blive så våd, at både planterne og jorden tager skade. Læs her hvad du kan gøre, og hvad du ikke skal gøre når jorden er meget våd.

Vejret har det med at vise sig fra sine ekstreme sider. Man kan få indtryk af der bliver slået den ene vejrrekord efter den anden. Det tørreste forår, den varmeste sommer, det vådeste efterår, den mildeste vinter, den kraftigste storm. Det udfordrer planterne i vores haver, for ikke alle planter er lige gode til at tilpasse sig det skiftende vejr.

Våd jord har flere årsager

I Danmark har vi ofte milde og våde vintre, men også efteråret kan nogle år være meget vådt. Når der falder store mængder nedbør, og når temperaturen samtidig er lav, er fordampningen ligeså. Ydermere er planternes behov for vand begrænset på denne årstid. Det betyder at jorden vandmættes og nogle steder i så stor grad at det bliver et problem for planterne. 

Jordtypen har meget at sige. På sandede jorde oplever man sjældent de store problemer i fugtige perioder. Omvendt er haver med lerjord mere udfordret. Lerjord holder godt på vand og næring. Det kan man drage stor nytte af i tørre perioder, men i meget våde perioder, kan vandet have svært ved at trænge ned.

Vand trænger gennem jorden via luftfyldte porer. Dem er der mange i en sandjord, fordi sandkorn er relativt store og usammenhængende partikler. Ler består af små partikler, de klistrer til hinanden og skaber kun få og små hulrum imellem hinanden. En god blanding af ler og sand er optimalt. Det skaber gode betingelser for plantevækst og der er luftfyldte porer så vandet bedre kan trænge væk.

Hvorfor er våd jord et problem?

Når jordens hulrum er mættet af vand, betyder det at der ikke er meget ilt i jorden. Planternes rødder har behov for ilt for at trives og gro. I værste fald kan de drukne hvis der er meget vand over en længere periode. I bedste fald trives de dårligt. Der findes planter som trives bedre i fugtig jord end andre, og nogle planter kan også tåle kortere perioder med ”fødderne i vand”. Det er fx det man udnytter når man anlægger regnbede, til opsamling af regnvand.

Læs mere

Hvad gør man, når jorden er våd?

Det er vigtigt at skelne imellem om jorden er mere eller mindre fugtig hele tiden, eller om den er våd i en periode fordi vi har fået meget nedbør. Vedvarende våd jord kræver en større indsats at løse. Har du udfordringer med våd jord i din have, er der flere ting du kan gøre.

1. Stop med at grave!

2. Jordforbedring med kompost

3. Tilpas plantevalget

4. Undersøg om det skyldes komprimeret jord.

5. Undersøg om den våde jord er et generelt problem i lokalområdet.


1. Stop med at grave!

Hvis du begynder at grave, og fornemmer at jorden bliver til mudder, når du arbejder med den, og den hænger fast på redskaber og sko, så er det et tegn på at den er meget våd. I sådan et tilfælde er det bedst at stoppe gravearbejdet og udsætte det til jorden er mere tør. Det er ødelæggende for jordstrukturen at grave og køre ovenpå jorden når den er våd, og det kan tage mange år at genoprette skaden.

2. Hjælp jorden og regnormene

Det er svært at gøre så meget når jorden i haven først er meget våd, men man kan gøre en indsats for at problemet bliver mindre i fremtiden. Kompost kan være en af nøglerne. Kompost forbedrer jordens struktur og er dermed med til at skabe flere hulrum i en tung lerjord. Kompost giver også levegrundlag for både regnorme og mikroorganismer i jorden og især regnormene er vigtige i denne sammenhæng. Når de bevæger sig gennem jorden laver de kanaler, hvor vandet kan løbe. Det gør planterødder i øvrigt også, hvilket er endnu en god grund til ikke at lade jorden være bar, men sørge for at den er dækket af planter.

Meget tunge lerjorde kan forbedres med vasket grus (grus uden ler), men det bør kun blive en løsning på mindre områder, da tilførsel af store mængder grus ikke er den bedste vej frem ud fra et bæredygtigt perspektiv.  

3. Tilpas plantevalget

Er der steder i haven, fx en lavning, hvor jorden altid er til den fugtige side og i særdeles i perioder med meget nedbør, så er det her man med fordel kan plante nogle planter der trives godt i fugtig jord.

Planter til fugtig jord

Buske

Alm. benved, Euonymus europaeus
Alm. hyld, Sambucus nigra
Bærmispel, Amelanchier
Hortensia, Hydrangea
Hvid kornel, Cornus alba
Konvalbusk, Clethra alnifolia
Tørst, Frangula alnus

Stauder

Astilbe, Astilbe
Bronzeblad, Rodgersia
Daglilje, Hemerocallis
Engnellikerod, Geum rivale
Frøstjerne, Thalictrum
Floks, Phlox
Hjortetrøst, Eutrochium (syn. Eupatorium)
Kvæsurt, Sanguisorba
Kærtepileurt, Persicaria amlexicaulis
Sølvlys, Actaea
Virginsk ærenpris, Veronicastrum virginicum

Læs mere

Planter kan i nogen grad også være med til at løse problemerne med våd jord. Træer som birk, Betula, pil, Salix, og vandgran, Metasequoia glyptostroboides, er tørstige, og suger store mængder vand. Men der går nogle år, fra man planter det unge træ, til man ser en mærkbar forandring af jordforholdene.

4. Er jorden komprimeret? 

Hvis der er steder i haven hvor vandet har svært ved at trænge ned, og derfor samler det sig på overfladen, kan det skyldes at jorden er komprimeret. Et fænomen der også kaldes traktose. Traktose opstår når tunge maskiner kører på jorden når den er våd, typisk i forbindelse med nybyggeri. Herved presses jordens hulrum sammen i de dybe jordlag (60-80 cm dybde), og bevirker at vandet ikke kan trænge væk.  

Sådan behandler man traktose

Hvis pladsen tillader det, kan jorden løsnes med en grubbetand, som spændes bag på en traktor. Grubbetanden bryder op i de komprimerede jordlag. Grubningen skal foretages når jorden er tør, for ikke at gøre skaden værre.

Trykluft er en ny metode til behandling af traktose. Det er en mere skånsom metode i en veletableret have, men metoden er endnu ikke særlig udbredt.

I milde tilfælde kan traktose behandles ved at dyrke planter med kraftige dybdegående rødder i to år på arealet. Det er fx gul lupin, Lupinus luteus, lucerne, Medicago sativa, eller cikorie, Cichorium intybus.

Læs mere

5. Afledning og dræn

Hvis der med jævne mellemrum er stående vand i haven, kræver det en noget større indsats at løse problemet. Først og fremmest må man undersøge hvad det skyldes. Ligger haven lavt i forhold til omgivelserne eller er grundvandsstanden naturligt høj i området? Det er udfordringer som kan være svære for den enkelte grundejer at løse, og her kan det være en god ide at kontakte kommunen. I nogle tilfælde kan man lægge dræn som kan lede vandet væk enten til en faskine eller til omkringliggende arealer, men det kræver en faglig vurdering af den enkelte have, for at finde den bedste løsning.