Menu

Vis alle

0 resultater

Havestof

0 resultater

Arrangementer

0 resultater

Shop

0 resultater

Åbne haver

0 resultater

Liste visning

Gitter visning

Du skal indtaste minimum 3 tegn for at se resultater

Her kan du søge i hele vores katalog af artikler, arrangementer, produkter og åbne haver.

Vis flere
Vis flere
Vis flere
Vis flere
Vis flere
Havestof Se alt i havestof Haveglæde Biodiversitet Den Spiselige Have Design og Indretning Dyrkning Havens Problemer Prydhaven

Er du også vild med roser?

Så er der vejledning og gode råd at hente i Haveselskabets bog Rosenglæde. Bogen går praktisk til værks og giver gode råde om: Køb af roser • Plantning af roser • Pleje af roser • Beskæring af roser • Gode rosensorter • Og meget mere. Bogen er skrevet med glæde og stor erfaring af Haveselskabets rosenekspert Peter Ørum Scherg.

Aktiviteter Se alle aktiviteter Arrangementer Cph Garden Digitale haveoplevelser Havefestival Hjem og Haveliv Haveskoler Haver

Lars sparede 2800kr på sine forsikringer

Gennem Haveselskabet blev Lars opmærksom på Tryg, som han tog kontakt til og fik et uforpligtende møde. Til mødet blev Lars guidet i omlægningen af sine forsikringer, og fik som medlem af Haveselskabet tilbudt en særlig forsikring til sin have, med i pakken. Dermed fik Lars flere penge til planter i haven.

Om os Se alt om os Foreningen Værdier, mission og vision Kontakt Kommercielle samarbejder Medarbejdere Haveselskabets have Støt havesagen Presse Intranet

Gør gratis brug af Tryg Bolighjælp

Da Kathe omlagde sine forsikringer til Tryg, sparede hun 1600 kr. Ikke lang tid efter, fik hun lov at gøre brug af Tryg Bolighjælp, da hun opdagede et stort hvepsebo på sin grund. Kort efter sendte Tryg hjælpen ud, og fik fjernet hvepseboet, - uden beregning, da det er en del af pakken.

Sådan vander du i haven

Når sommervarmen rammer os, og regn er noget, vi kun kan drømme om, så skal der vandes i haven. Men vand er ikke gratis, så der må spares på de dyre dråber. Her får du Haveselskabets guide til vanding i haven.

Foto: iStockphoto/Obradovic

Hvorfor skal planter have vand?

Planter har brug for vand til at lave fotosyntese, og vand er en fuldstændig uundværlig del af en plantes liv. Det er også gennem vandet, planterne optager næringsstoffer og transporterer dem rundt i systemet. Nogle planter kan klare sig med meget lidt vand, mens andre er mere krævende.

Men da vi jo gerne vil have et ordentligt udbytte i køkkenhaven og drivhuset og smukke og frodige sommerblomster i krukkerne, så skal der vand til. Kommer vandet ikke naturligt fra himlen, må der gang i havevandingen.

Hvad sker der, hvis planter mangler vand?

Når en plante mangler vand, bliver den stresset. De første tegn på vandmangel ses, når bladene begynder at hænge. De mister deres saftspænding, og nogle planter ruller bladene sammen i et forsøg på at mindske fordampningen.

Fortsætter tørken, vil bladene visne, og nogle planter kan vise begyndende tegn på næringsmangel. I sidste ende vil planterne dø, hvis de ikke får tilført vand.

Planter, der i kortere eller længere perioder udsættes for tørkestress, bliver også mere modtagelige for sygdomme og skadedyr. En stærk og sund plante kan bedre modstå trusler end en svag og stresset plante.

De 7 gyldne råd om havevanding

1. Undgå sjatvanding

Hvis man vander lidt, men ofte, vil meget af vandet nå at fordampe, inden det siver ned i jorden. Man kan med fordel vande færre gange, men give en grundvanding hver gang, man vander. En grundvanding svarer til 30 mm vand, dvs. 30 l pr. m2.

2. Vand morgen eller aften

Planterne får mest glæde af vandet, hvis der vandes først eller sidst på dagen, hvor fordampningen er mindst.

3. Stik en finger i jorden

Vand kun hvis det er nødvendigt. Selv om jorden ser tør ud på overfalden, kan den sagtens være fugtig længere nede, hvor planterne har deres rødder. Grav et spadestik ned, og mærk om jorden er fugtig. Du kan også se på DMI’s tørkeindeks, om det er risiko for tørke i dit område.

4.Brug regnvand

Du kan med fordel opsamle regnvand, som bruges til vanding af krukker, drivhus m.m. Det er en nem måde at spare på vandregningen.

5. Tilpas beplantningen til jorden

Har du steder i haven, hvor jorden hurtigt tørrer ud, bør du vælge planter, der kan trives i tør jord. Så slipper du for at vande.

6. Vand kun planter, der ikke kan klare sig uden

Prioriter vanding, så der kun vandes de steder, det er nødvendigt. Dette gælder drivhuset, krukker og køkkenhaven samt nyplantede træer og buske.

7. Dæk jorden

I køkkenhaven, i bede og rundt om nyplantede træer, buske og hække kan man med fordel dække jorden med halm, græsafklip, flis eller lignende. Det holder på jordens fugtighed, og dermed nedsættes behovet for vanding. Samtidig begrænser det mængden af spirende ukrudt.

Læs mere

Vandingsmetoder og enheder

Alt efter, hvor i haven der skal vandes, kan man anvende forskellige metoder og enheder. De egner sig til forskellige formål, og inden man køber sig fattig i udstyr, er det vigtigt at gøre sig klart, hvad man rent faktisk har behov for.

Vandkande: Vandkanden er god til mindre vandingsopgaver og er også velegnet til steder, hvor haveslangen ikke kan nå. På de fleste vandkander kan man sætte et brusehoved på tuden, så vandet spredes i bløde stråler. Det kan særligt være en fordel, hvis man vil vande, uden at det øverste jordlag skylles væk, fx når der lige er blevet sået i køkkenhaven.

Haveslange: Den er næsten uundværlig. Man kan både bruge den direkte til at vande krukker, drivhuset eller køkkenhaven, og man kan koble andre vandingsenheder som brusehoveder, vippevandre, sivelanger og sprinklere på. Så haveslangen er et must, hvis man har planter i haven, der kræver vanding.

Vippevander og sprinkler: Er velegnet til vanding af større arealer. Der findes mange forskellige modeller, så man kan få én, der passer til det, man skal vande. Endnu en fordel er, at de er nemme at flytte rundt på.

Ulempen er, at der er et forholdsvist stort vandspild, fordi meget vand når at fordampe, inden det trænger ned i jorden. Sprinklere og vippevandere er særligt velegnede i køkkenhaven eller til nyplantede staudebede.

Vær opmærksom på, at planter som roser, sommerblomster og nogle stauder ikke bryder sig om at blive vandet fra oven, da blomsterne bliver ødelagt. Sådanne planter har bedre af, at der vandes direkte på jorden omkring dem.

Siveslange: Det er en slags haveslange med små huller i. Slangen lægges på jorden, og her siver vandet ud og trænger hurtigt ned. Med brug af siveslange er der et minimalt vandspild, men ulempen er, at den kun vander et lille areal ad gangen, og den er besværlig at flytte rundt på.

Siveslager er velegnede til at lægge langs den nyplantede hæk det første år eller i køkkenhaven, hvis man har enkelte rækker med grøntsager, der kræver meget vand.

Drypvanding: Ved drypvanding kobles tynde drypslanger til en hovedslange, som har forbindelse til en vandhane. Vandspildet er minimalt, og man kan tilslutte en beholder med flydende gødning og en pumpe, som sørger for, at gødning blandes i vandingsvandet. Desuden kan man koble et vandingsur på, så vandingen kører automatisk i bestemte intervaller. Drypvanding er særligt anvendeligt i drivhuset.

Vandingspose: Til vanding af nyplantede træer kan man købe vandingsposer, som monteres omkring stammen eller de pæle, som træet er bundet til. Vandingsposen fyldes ca. 2 gange om ugen og sørger for, at det nyplantede træ får tilført vand omkring rodzonen, uden at der er noget vand, der går til spilde.

Hvor skal der vandes?

Der er steder i haven, hvor planterne går til, hvis ikke man husker at vande. Andre steder kan man sagtens spare på de dyre dråber, uden at planterne tager synderlig skade. Derfor handler havevanding i høj grad om at prioritere og bruge de dyre dråber rigtigt.

Køkkenhaven: Dyrkning af grøntsager kræver vand. Hvis køkkenhavens planter mangler vand, går væksten i stå, og udbyttet bliver skuffende. Det er særligt, mens planterne vokser, at det er vigtigt, at jorden ikke tørrer helt ud. Et tørt forår kan også gøre det svært for frøene at spire.

Hvis du dyrker køkkenhave i højbede, skal du være endnu mere opmærksom på vanding. Jorden opvarmes, når solen rammer højbedets sider, og dermed øges fordampningen.

Drivhuset: Planterne i drivhuset kan ikke klare sig længe uden vand. Selv når det regner udenfor, skal man stadig sørge får at vande i drivhuset, og på grund af den høje temperatur er der en stor fordampning. Derfor skal der i varme perioder vandes hver dag.

Hvis man dyrker i kapillærkasser, kan man dog nøjes med at fylde dem op ca. en gang om ugen, og der findes også andre typer af vandingsanlæg, man med fordel kan bruge i et drivhus, hvis man ikke har mulighed for at vande hver dag.  

Græsplænen: Solskin og ingen regn kan få græsplænen til at blive helt gul. Det kan endda se ud som om, at græsset er dødt. Men det er det bestemt ikke. Plænegræs er robust og kan godt tåle lange perioder med tørke. Væksten går mere eller mindre i stå, men så snart regnen kommer, bliver det hurtigt grønt igen.

Så når vi skal spare på vandet, er græsplænen et oplagt sted at spare. Lad den blive gul og vissen og brug vandet andre steder i haven, hvor der er mere behov for det. Græsplænen skal nok klare sig uden.

Krukker: Har man krukker med sommerblomster eller grøntsager, kommer man ikke uden om vanding. Når solen varmer krukken op, stiger jordtemperaturen og dermed også fordampningen. Derfor kræver krukkeplanterne ekstra opmærksomhed.

Store krukker er bedre end små. Her er der mere jordvolumen, og jorden tørrer ikke nær så hurtigt ud som i små krukker. 

De fleste sommerblomster fortrækker en fugtig jord, men enkelte tåler også kortere perioder med udtørring. Men i de varme sommerperioder skal man regne med at vande hver dag. Mærk på jorden, inden du vander. Hvis den virker tør et par cm nede, så skal der vandes.

Hvis du er væk nogle dage, kan du stille krukkerne ind i skyggen, men er du væk i længere tid, må du få en nabo eller andre til at hjælpe med vandingen.

Roser: Vand er en af nøglerne til at holde roserne sunde. De trives dårligt i tør jord. En god grundvanding i foråret og løbende vanding hen over sommeren, hvis den viser sig fra sin varme og tørre side, er vigtigt.

Undgå vanding fra oven med sprinkler, vippevander eller haveslange. Roser foretrækker, at der vandes på jorden, da blomsterne kan klaske sammen og blive grimme, hvis de pjaskses til med vand.

Staudebed: Nyplantede stauder kan have behov for vanding det første år, specielt i tørre perioder. Men ellers skal staudebedet gerne kunne klare sig selv i forhold til vand. Det handler i højere grad om at tilpasse beplantningen til stedet, så man planter tørketålende stauder på de soleksponerede steder. 

Træer, buske og hække: Det er nogle af de sidste planter, der viser tegn på tørke. Specielt hvis de har stået det samme sted i mange år, er deres rodsystem så veludviklet, at de kan optage vand fra et stort område. Der kan dog være forskel på de forskellige arters tørketolerance, men som udgangspunkt skal man ikke vande veletablerede træer, buske og hække.

Hvis der er tale om nyplantede planter, er det dog en anden historie. Dem skal man vande, så de ikke tager skade eller i værste fald dør. Så længe deres rodsystem ikke er etableret, kan de ikke optage tilstrækkelig med vand, så de skal hjælpes de første år.

Nyplantede buske og hække skal som regel vandes det første år efter plantning. Mindre træer skal vandes de første 2 år, mens større træer skal vandes de første 3 år.