Menu

Vis alle

0 resultater

Havestof

0 resultater

Arrangementer

0 resultater

Shop

0 resultater

Åbne haver

0 resultater

Liste visning

Gitter visning

Du skal indtaste minimum 3 tegn for at se resultater

Her kan du søge i hele vores katalog af artikler, arrangementer, produkter og åbne haver.

Vis flere
Vis flere
Vis flere
Vis flere
Vis flere
Havestof Se alt i havestof Andet Biodiversitet Den Spiselige Have Design og Indretning Dyrkning Havens Problemer Prydhaven

Er du også vild med roser?

Så er der vejledning og gode råd at hente i Haveselskabets bog Rosenglæde. Bogen går praktisk til værks og giver gode råde om: Køb af roser • Plantning af roser • Pleje af roser • Beskæring af roser • Gode rosensorter • Og meget mere. Bogen er skrevet med glæde og stor erfaring af Haveselskabets rosenekspert Peter Ørum Scherg.

Aktiviteter Se alle aktiviteter Arrangementer Cph Garden Digitale haveoplevelser Havefestival Hjem og Haveliv Haveskoler Haver

Lars sparede 2800kr på sine forsikringer

Gennem Haveselskabet blev Lars opmærksom på Tryg, som han tog kontakt til og fik et uforpligtende møde. Til mødet blev Lars guidet i omlægningen af sine forsikringer, og fik som medlem af Haveselskabet tilbudt en særlig forsikring til sin have, med i pakken. Dermed fik Lars flere penge til planter i haven.

Om os Se alt om os Foreningen Værdier, mission og vision Kontakt Kommercielle samarbejder Medarbejdere Haveselskabets have Støt havesagen Presse Intranet

Gør gratis brug af Tryg Bolighjælp

Da Kathe omlagde sine forsikringer til Tryg, sparede hun 1600 kr. Ikke lang tid efter, fik hun lov at gøre brug af Tryg Bolighjælp, da hun opdagede et stort hvepsebo på sin grund. Kort efter sendte Tryg hjælpen ud, og fik fjernet hvepseboet, - uden beregning, da det er en del af pakken.

Slut med at bruge Roundup på belægninger

Nyt forbud mod brug glyphosat trådte i kraft ved årsskiftet. Et forbud, som Haveselskabet hilser velkommen. Læs her, hvad det betyder for haveejerne.

Illustration: Rikke Bisgaard

Illustration: Rikke Bisgaard

En ny lov, der trådte i kraft 1. januar 2024, betyder at det nu ikke er tilladt at anvende glyphosatmidler på fortove, i indkørsler, på terrasser og gårdspladser, stier og grusarealer. Glyphosat er aktivstof i nogle ukrudtsmidler, hvor et af de mest kendte er Roundup. Fremover må bekæmpelse med glyphosatmidler kun ske på arealer, hvor ukrudtsplanterne vokser i jord.  Det er altså ikke længere tilladt at bruge glyphosatmidler på alle andre typer af belægninger bestående af fx grus, ral, fliser, brosten, asfalt, og beton.

Baggrund for forbuddet

Forbuddet er en politisk beslutning der har ført til en ændring i bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen. Det har medført, at det på de nævnte arealer ikke længere er tilladt at bruge pesticider, medmindre midlernes aktivstoffer og deres nedbrydningsprodukter er let-nedbrydelige. Derfor må man ikke længere bruge pesticider med glyphosat. Ved brug af glyphosat-produkter kan der dannes et nedbrydningsprodukt, der kaldes AMPA, som ikke er let-nedbrydeligt.

Læs mere

Fra en tidligere undersøgelse i Haveselskabet ved vi, at det heldigvis kun er en mindre andel af haveejerne der benytter sig af kemiske midler til ukrudtsbekæmpelse. Men dem der benytter sig af det, bruger det primært på belægninger. Det kan i fremtiden ikke ske med glyphosatholdige midler. 

De godkendte pesticider, der fortsat må benyttes på fliser og andre belægninger, er baseret på let-nedbrydelige stoffer som pelargonsyre og eddikesyre. Men forbuddet mod glyphosat giver god anledning til at tænke i alternative, og mere miljøvenlige, måder at forebygge og bekæmpe ukrudt i belægninger på. 

Det mener Haveselskabet

Haveselskabet går ind for at haveejere dyrker deres have bæredygtigt og med omtanke for natur, miljø og biodiversitet. Derfor mener vi at de nye begrænsninger på brug af glyphosatholdige midler, er et skidt i den  rigtige retning.

Haveselskabet går ikke ind for brugen af sprøjtemidler i private haver, og vil til enhver tid rådgive og formidle bæredygtige og miljøvenlige bekæmpelsesmetoder. 

Men vi støtter ikke et fuldt forbud, da det frister til brugen af alternativer, som ikke er testede og derfor ikke har været gennem en nødvendig godkendelsesprocedure. 

Vi oplever i Haveselskabets Rådgivning tragiske resultater af haveejeres brug af alternativer som salt, eddike og lignende produkter fra husholdningen. Disse produkter er også giftige for miljøet, når det anvendes forkert.

Ligeledes anerkender vi, at der kan være situationer, hvor bekæmpelsesmidler kan komme på tale. Det gælder fx til bekæmpelse af japanpileurt. 

Læs mere

Undgå ukrudt i belægningen

Der er god fornuft i at holde belægninger fri for ukrudt. Det får belægningen til at holde sig pæn i længere tid, og den bliver måske endda pænere med alderen, hvis man vedligeholder dem godt. Ukrudt i belægninger kan langt hen ad vejen forebygges ved korrekt anlæggelse, og jævnligt vedligehold.

Ukrudtsdug

Ved at lægge en ukrudtsdug under belægningen kan man forhindre en del ukrudt i at spire.

Fyldte fuger

Mange ukrudtsplanter spreder sig med frø, som kommer flyvende med vinden. Lander frøene i en halvfyldt fuge, ligger frøet godt beskyttet og der er gode betingelser for spiring. Ved at sørge for at fugerne er fyldt med sand, bliver det sværere for ukrudtsfrøene at slå sig ned i fugerne.

På markedet findes også fugesand med høj pH-værdi, som gør det svært for ukrudtsfrø at spire. Vær opmærksom på, at ikke alle belægningstyper tåler denne type fugemateriale, da det kan resultere i skjolder eller afskalninger på belægningen.

Faste fuger

Ved nogle belægningstyper er det muligt at lave faste, men stadig vandgennemtrængelige fuger. Det er dyrere at anlægge, men giver til gengæld minimale problemer med ukrudt efterfølgende.

Jævnlig fejning

Fejer man sine belægninger ca. hver fjortende dag fra forår til efterår, vil man kunne tage meget ukrudt i opløbet. Små spirer vil blive ødelagt af kosten, og man får også fjernet nogle af de frø, som er kommet flyvende, men som endnu ikke er spiret.

Har man perlesten, skærver eller lignende, er det først og fremmest vigtigt, at man udlægger et tykt lag fra start (5-8 cm). Man kan forebygge ukrudt ved at rive arealet jævnligt samt påfylde nyt materiale med års mellemrum.

Store fliser giver færre fuger

Skal du anlægge en terrasse eller indkørsel, som skal være nem at vedligeholde, så er det værd at overveje materialet. Der findes mange muligheder, men generelt bør man tænkr på, at jo større fliserne er, jo færre fuger kommer der. Desuden bør man tænke i at begrænse arealet med fast belægning, da det i sig selv giver mindre vedligeholdelse.  

Ukrudtsbekæmpelse i belægninger uden brug af kemi

Når først ukrudtet har etableret sig i belægningen, skal der et lidt større arbejde til at slippe af med det igen. Alt efter hvilken belægningstype der er tale om, kan de forskellige metoder være mere eller mindre velegnede. Man skal også indstille sig på, at hvis der først er kommet ukrudt, så er det ikke gjort med en enkelt lugning. Det kræver, at man løbende fjerner nye fremspirede planter.

Gasbrænder

Gasbrænding er en effektiv metode at bekæmpe små ukrudtsplanter på. Så snart ukrudtsplanterne er mere veletableret og har fået lidt størrelse, vil brændingen blot sætte planten tilbage, men den vil ofte skyde igen. Det er en udbredt misforståelse, at man ved gasbrænding skal brænde planterne helt væk. Det er ikke nødvendigt for at få den ønskede effekt. Ukrudtsplanterne skal blot flamberes let, så plantecellerne springer. Vær opmærksom på, at gasbrænding kan være farligt i tørre perioder, hvor tørt plantemateriale kan antændes.

Lugeredskaber

Der findes flere typer lugeredskaber, der kan anvendes på belægninger, hvor deres udformning gør, at de kan komme ned i fugerne. Det kan være forskellige typer af lugejern eller stive børster. De er mest velegnede til mindre ukrudt, og det er vigtigt at efterfylde fugerne, når ukrudt er fjernet.

Køb Dewit fugerenser her


Klør fem

Har ukrudtsplanterne nået af vokse sig store, er det klart mest effektivt at fjerne dem med håndkraft. Man skal så vidt muligt forsøge at få rødderne med. Er der mindre ukrudt tilbage efter det grove er væk, kan man anvende en af de andre metoder, men husk at fylde fugerne med sand efterfølgende.  

Damp

Damp eller kogende vand anvendes meget i vedligeholdelsen af offentlige arealer, og det er også muligt at købe dampmaskiner til ukrudtsbekæmpelse for private. Det er en relativt energikrævende metode, men til gengæld yderst skånsom for miljøet.