Menu

Vis alle

0 resultater

Havestof

0 resultater

Arrangementer

0 resultater

Shop

0 resultater

Åbne haver

0 resultater

Liste visning

Gitter visning

Du skal indtaste minimum 3 tegn for at se resultater

Her kan du søge i hele vores katalog af artikler, arrangementer, produkter og åbne haver.

Vis flere
Vis flere
Vis flere
Vis flere
Vis flere

Sådan bekæmper du rodukrudt

I denne artikel gennemgår vi de bedste og mest effektive metoder til at bekæmpe ukrudt, der spreder sig med rødder i haven.

Rodukrudt - en tidsel luges væk. Foto: iStockphoto

Rodukrudt er flerårige ukrudtsplanter, der breder sig i haven ved at sætte underjordiske udløbere. De kan invadere store områder i haven, hvilket kan gå hårdt ud over havens prydplanter.

Rodukrudt kan være meget generende i haven, men hvis man lærer planterne og deres levevis at kende, er det nemmere at lægge en strategi for bekæmpelsen.

Lad lidt stå til insekterne

Der kan være meget dårligt at sige om ukrudtsplanter, men noget godt rummer de også. En del ukrudtsplanter er fx gavnlige for insekterne.

Så inden du luger hele haven fri, så lad gerne et område i udkanten af haven stå til for eksempel brændenælder og skvalderkål.

Kend dit rodukrudt

Nedenfor i boksen ser vi nærmere på syv forskellige slags rodukrudt. Du kan se fotos af dem og læse, hvornår og hvordan du bedst sætter ind med bekæmpelse. 

De 7 slags rodukrudt er:

 1. Agertidsel, Cirsium arvense
 2. Skvalderkål, Aegopodium podagraria
 3. Kvikgræs (almindelig kvik), Elymus repens
 4. Agerpadderok, Equisetum arvense
 5. Brændenælde (stor nælde), Urtica dioica
 6. Agersnerle, Convolvulus arvensis
 7. Almindelig vorterod, Ranunculus ficaria
Læs mere

Sådan gør du

Rodukrudt oplagrer en stor del af den energi, de danner via fotosyntesen, i rødderne. Energien bruges under planternes overvintring eller til at hjælpe dem igennem magre tider, fx en lang, tør sommer. 

Ukrudtsplanter er svagest, når de er på det stadie i deres vækstcyklus, hvor de har tæret mest på deres oplagrede reserver i rødderne. Og det er netop på det tidspunkt, det er mest effektivt at sætte ind med bekæmpelsen.

Herunder får du tre generelle tips til at bekæmpe rodukrudt.

1. Rens jorden for rødder

Det bedste råd mod rodukrudt er at rense jorden for ukrudtets rødder, før man etablerer bede, planter hæk med mere. 

Med kvikgræs, brændenælde og skvalderkål er det ret effektivt at grave jorden igennem i 20-30 cm’s dybde og manuelt fjerne alle rodstykker.

Men det gælder om at være omhyggelig, da selv små rodstykker, der bliver liggende tilbage, kan danne nye planter. Det er godt at bruge en greb til at grave med frem for en spade. Greben løsner rødderne, så de er til at fjerne, mens spaden skærer dem over, så mange små stykker bliver tilbage i jorden. 

Gentag øvelsen flere gange over en periode, så alle nye spirer bliver fjernet med rod.

2. Dæk jorden i 1-2 år

Man kan også vælge at dække arealet med ukrudt med tyk, sort plastik eller en kraftig ukrudtsdug, så planterne ikke får lys.

Når planterne afskæres fra sollyset i tilstrækkelig lang tid, vil de på et tidspunkt opbruge deres energidepoter i rødderne, og så vil de dø. 

For de fleste ukrudtsarter er dækning i 1-2 år tilstrækkelig, men det er ikke nødvendigvis nok for agerpadderok. Så her må man væbne sig med stor tålmodighed.

3. Udsult ukrudtet

En anden måde at udsulte ukrudtsplanterne er, at man bliver ved med at fjerne de grønne dele over jorden. Det forhindrer ukrudtet i at lave fotosyntese og derved skaffe sig ny energi. 

Man må forsøge at luge, hakke eller trække de overjordiske dele af, så meget, man kan, og udsulte rodsystemet. Det kan være en meget lang og sej kamp.

Rodukrudt i eksisterende bede

Har man fået rodukrudt i etablerede bede, er der desværre ingen lette løsninger. 

Man kan forsøge sig med at luge hyppigt for at udsulte rodukrudtet, men hvis der er meget rodukrudt i bedet, kan det være nødvendigt at "starte forfra" ved at omlægge bedet. 

En omlægning indebærer, at man graver de flerårige planter op, renser deres rodnet for al ukrudt og flytter dem til en midlertidig placering et andet sted i haven.

Herefter renser man jorden i bedet for alt rodukrudt, evt. ved at dække området med plastik eller ukrudtsdug som tidligere beskrevet.

Først når man er sikker på, at der ikke skyder ny rodukrudt frem fra oversete rodstykker både i bedet og i de opgravede flerårige planter, kan man genplante bedet.

En lettere løsning er at etablere en græsplæne på stedet, da rodukrudt ikke tåler den hyppige klipning. Når rodukrudtet er udsultet efter en årrække, kan man igen etablere et bed på stedet.

Tips til at forebygge rodukrudt

 • Undgå at lægge rodukrudt i kompostbeholderen, medmindre det har ligget i lang tid og er helt tørt og dødt. 
 • Efterlad ikke arealer med bar jord, hvor ukrudtet kan etablere sig. 
 • Forskellige former for barrierer kan spærre, så rodukrudtet ikke finder vej ind i bedet. 
 • Man kan også etablere kanter i form af en metalplade eller eventuelt plastik, der graves et stykke ned i jorden og forhindrer, at ukrudtsrødder kan gro ind i bedet.
 • Kraftigtvoksende bunddækkeplanter kan forebygge, at frø etablerer sig, og kan til dels holde rodukrudt i ave. Det kan fx være storrodet storkenæb, Geranium macrorrhizum, stor singrøn, Vinca major eller slangeurt, Bistorta officinalis.
Læs mere