Menu

Vis alle

0 resultater

Havestof

0 resultater

Arrangementer

0 resultater

Shop

0 resultater

Åbne haver

0 resultater

Liste visning

Gitter visning

Du skal indtaste minimum 3 tegn for at se resultater

Her kan du søge i hele vores katalog af artikler, arrangementer, produkter og åbne haver.

Vis flere
Vis flere
Vis flere
Vis flere
Vis flere
Havestof Se alt i havestof Andet Biodiversitet Den Spiselige Have Design og Indretning Dyrkning Havens Problemer Prydhaven

Er du også vild med roser?

Så er der vejledning og gode råd at hente i Haveselskabets bog Rosenglæde. Bogen går praktisk til værks og giver gode råde om: Køb af roser • Plantning af roser • Pleje af roser • Beskæring af roser • Gode rosensorter • Og meget mere. Bogen er skrevet med glæde og stor erfaring af Haveselskabets rosenekspert Peter Ørum Scherg.

Aktiviteter Se alle aktiviteter Arrangementer Cph Garden Digitale haveoplevelser Havefestival Hjem og Haveliv Haveskoler Skærehaveskolens univers Åbne Haver

Lars sparede 2800kr på sine forsikringer

Gennem Haveselskabet blev Lars opmærksom på Tryg, som han tog kontakt til og fik et uforpligtende møde. Til mødet blev Lars guidet i omlægningen af sine forsikringer, og fik som medlem af Haveselskabet tilbudt en særlig forsikring til sin have, med i pakken. Dermed fik Lars flere penge til planter i haven.

Om os Se alt om os Foreningen Værdier, mission og vision Kontakt Kommercielle samarbejder Medarbejdere Haveselskabets have Støt havesagen Presse Intranet

Gør gratis brug af Tryg Bolighjælp

Da Kathe omlagde sine forsikringer til Tryg, sparede hun 1600 kr. Ikke lang tid efter, fik hun lov at gøre brug af Tryg Bolighjælp, da hun opdagede et stort hvepsebo på sin grund. Kort efter sendte Tryg hjælpen ud, og fik fjernet hvepseboet, - uden beregning, da det er en del af pakken.

Om os

Haveselskabet Syddjurs kreds så dagens lys i februar 2008, ved en sammenlægning af Hornslet, Kaløvig og Midtdjurs Havekredse. Kredsens geografiske område dækker Syddjurs Kommune og strækker mod vest og nord ud over kommunens område.

Vi afholder en lang række arrangementer i løbet af året, som kan ses under punktet Arrangementer. Vi forsøger at sammensætte et alsidigt program, så der er noget til inspiration for flest mulige. Endvidere prøver vi at afholde vores arrangementer forskellige steder indenfor vores geografiske område, så det ikke altid er de samme som har langt at køre.

Bestyrelsen mødes efter behov, men typisk en 5-7 gange i løbet af året. Vores bestyrelse består af 5 medlemmer samt 2 suppleanter, som meget gerne må deltage i bestyrelsesmøderne. Vi forsøger alle at følge med i hvad vores medlemmer er interesseret i, hvad der kunne være spændende at lære mere om og hvad der eventuelt kunne være med til at tiltrække nye medlemmer. Men er der alligevel noget DU gerne vil at vi arrangere, så tag endelig kontakt til bestyrelsen. Vi tager med glæde imod.

Vores arrangementer er altid åbne for alle, dog vil der ofte være én pris for medlemmer og lidt højere prisfor ikke medlemmer. Så du kan sagtens invitere naboen eller en anden haveinteresseret med til vores arrangementer. 

 

Vi vil så gerne have dig med

Du er medlem af vores fælles forening Haveselskabet, du rummer meget haveglæde og kunne måske godt tænke dig at dele den med alle de andre medlemmer og mulige nye medlemmer af Haveselskabet – så er det lige dig bestyrelsen i Haveselskabet Syddjurs rigtig gerne vil høre fra!

Den årlige generalforsamling henhold til vedtægterne i vores lokale kreds finder sted i A-huset, Hovedgaden 69F 8410 Rønde d. 16. februar 2022. Der er en ledig post som medlem af bestyrelsen. foruden en post som suppleant.


Så for at de tilbageværende bestyrelsesmedlemmer ikke skal stå alene med opgaverne, søger vi nu efter nye bestyrelsesemner. Vi vil med dette nyhedsbrev gerne præsentere de opgaver, som bestyrelsen varetager. Vores vedtægter foreskriver, at vi skal have 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Vi har hidtil haft den praksis at suppleanterne deltager i bestyrelsesmøderne i den udstrækning de har haft tid og lyst. Bestyrelsen konstituerer sig med en række formelle poster; formand, næstformand, kasserer og sekretær. Derudover er det op til den valgte bestyrelse selv at udforme en forretningsorden for bestyrelsens arbejde; det vil sige at aftale hvor ofte og hvordan bestyrelsen samles, hvordan der kommunikeres og hvordan arbejdet i det hele taget skal organiseres. Det kan godt lyde lidt stift, men i dagligdagen virker det ikke sådan og i stedet vil vi gerne beskrive de opgaver bestyrelsen varetager i løbet af året:

 • Mødeindkaldelse og dagsorden
 • Mødeleder ved bestyrelsesmøder
 • Skrive referat
 • Betale regningerne og udarbejde regnskab
 • Administrator for hjemmeside
 • Administrator for Facebook
 • Skrive pressemeddelelser
 • Finde og lave aftaler med foredragsholdere, haveejere, virksomheder mv
 • Booke lokaler til arrangementer
 • Tage imod tilmeldinger til arrangementer
 • Tage imod betaling for deltagelse i arrangementer
 • Tilrettelægge busudflugter
 • Afvikling af arrangementer; teknisk udstyr, velkomst, fortæring, opstilling af borde og stole mv
 • Indhente sponsorgaver
 • Deltage i det organisatoriske arbejde i Haveselskabet; fællesmøder for alle kredsene i afdelingen og repræsentantskabsmødet.

Listen er ikke udtømmende, men bør give et indblik i at opgaverne er meget forskellige. Nogle er til de kreative, nogle til de matematiske, nogle til de sproglige – ja, der er faktisk opgaver til alle. Vigtigst af alt er at man har lyst til at yde en frivillig indsats for foreningen og samtidig skal man vide at ingen bliver ladt alene med en opgave, hvis der er behov for hjælp.

Nu er det jo med alle jobs sådan at man som mulig ansøger tænker – ”hvad får jeg ud af det”. Så hvorfor skal du vælge at blive frivillig i vores lokale bestyrelse?

Du vil møde mange glade havemennesker, som har samme hobby som dig. Du får et utroligt netværk og vil opleve at uanset hvor i landet du kommer finder du nogle som gladeligt åbner deres havelåge for dig. Mange af os har udvekslet spændende planter og andet med relation til haver og fået mange nye ideer. Du får indflydelse på hvilke spændende foredragsholdere vi skal have besøg af eller hvilke haver og virksomheder vi skal besøge. Du får mulighed for at tilegne dig nogle nye kompetencer hvis du vælger at påtage dig nogle af de opgaver, som du måske ikke beskæftiger dig med i det daglige.

Tænker du nu at måske kunne det godt være noget for dig at stille op til bestyrelsen vil vi rigtig gerne høre fra dig og det er naturligvis helt uforpligtigende. Ring til en af os og vi besvarer gerne alle dine spørgsmål. Vi glæder os til at høre fra dig.

Venlig hilsen

Haveselskabet Syddjurs                                                                                                               

Arne Lykke, Næstformand
tlf. 2942 4609 
Mail al@haveselskabet.dk