Menu

Vis alle

0 resultater

Havestof

0 resultater

Arrangementer

0 resultater

Shop

0 resultater

Åbne haver

0 resultater

Liste visning

Gitter visning

Du skal indtaste minimum 3 tegn for at se resultater

Her kan du søge i hele vores katalog af artikler, arrangementer, produkter og åbne haver.

Vis flere
Vis flere
Vis flere
Vis flere
Vis flere
Havestof Se alt i havestof Haveglæde Biodiversitet Den Spiselige Have Design og Indretning Dyrkning Havens Problemer Prydhaven

Er du også vild med roser?

Så er der vejledning og gode råd at hente i Haveselskabets bog Rosenglæde. Bogen går praktisk til værks og giver gode råde om: Køb af roser • Plantning af roser • Pleje af roser • Beskæring af roser • Gode rosensorter • Og meget mere. Bogen er skrevet med glæde og stor erfaring af Haveselskabets rosenekspert Peter Ørum Scherg.

Aktiviteter Se alle aktiviteter Arrangementer Cph Garden Digitale haveoplevelser Havefestival Hjem og Haveliv Haveskoler Haver

Lars sparede 2800kr på sine forsikringer

Gennem Haveselskabet blev Lars opmærksom på Tryg, som han tog kontakt til og fik et uforpligtende møde. Til mødet blev Lars guidet i omlægningen af sine forsikringer, og fik som medlem af Haveselskabet tilbudt en særlig forsikring til sin have, med i pakken. Dermed fik Lars flere penge til planter i haven.

Om os Se alt om os Foreningen Værdier, mission og vision Kontakt Kommercielle samarbejder Medarbejdere Haveselskabets have Støt havesagen Presse Intranet

Gør gratis brug af Tryg Bolighjælp

Da Kathe omlagde sine forsikringer til Tryg, sparede hun 1600 kr. Ikke lang tid efter, fik hun lov at gøre brug af Tryg Bolighjælp, da hun opdagede et stort hvepsebo på sin grund. Kort efter sendte Tryg hjælpen ud, og fik fjernet hvepseboet, - uden beregning, da det er en del af pakken.

Ny struktur i Jylland

Her kan du følge udviklingen af strukturen i Jylland. Det er her der vil blive skrevet opdateringer og information, bl.a. om nye afdelinger der kommer på plads. Der vil også blive fortalt historier om processen rundt omkring hos de forskellige afdelinger i hele landet.

Jylland er der fuld gang I sammenlægninger af kredse og nedsættelse af nye afdelings bestyrelser. Flere og flere er kommet på plads, som det fremgår i overblikket herunder. 

Har I lyst til at dele, hvordan jeres omlægning er gået?

Vi vil rigtig gerne dele de gode historier rundt i landet, så alle kan få et indblik i, hvordan strukturprojektet er forløbet. Det kan også være et godt råd, eller en fremgangsmåde som hos jer har været særlig god. Her på siden vil vi derfor gerne samle og dele historier fra jer, som alle kan få glæde af at læse. Hvis I vil dele, så skriv til mna@haveselskabet.dk.

Overblik over gamle og nye afdelinger

Igennem 2023 vil der blive arbejdet med 'puslespillet' af kredse og etablering af de nye afdelinger. De ny afdelinger vil løbende blive konstitueret og grænserne for afdelingen vil blive sat automatisk. Som medlem vil tilknytningen ske helt automatisk, når bestyrelserne har planerne på plads. 

Herunder kan du blive opdateret på, hvad der sker i de forskellige kredse og afdelinger, i takt med at strukturprojektet skrider frem. Inddelingen herunder følger de gamle afdelinger, så hvis du skal opdateres på fx Haveselskabet, Skive, så skal du gå ind under Nordvestjylland. 

Ved starten af 2024, når alle nye afdelinger er oprettet og gamle kredse nedlagt, vil overblikket herunder være inddelt efter den nye struktur. 

Nordjylland

Den nuværende inddeling af kredse sammenlignet med de kommende 5 nye afdelinger kan ses af kortet her

Nordjylland vil den kommende tid oprette 5 afdelinger og et antal bynære aktivitetsudvalg. 

De nye afdelinger vil være

 • Frederikshavn
 • Hjørring
 • Brønderslev
 • Aalborg og
 • Jammerbugt


Haveselskabet, Frederikshavn: 

Frederikshavn, som i dag er en kreds, vil blot ændre betegnelse til afdeling, men ellers er Frederikshavn tilpasset ny struktur. Frederikshavn tager endvidere medlemmer på Læsø under vingerne.

 

Haveselskabet, Hjørring:

Hjørring kommune dækker både Hjørring og Sindal kreds. De to nuværende bestyrelser skal nedsætte ny afdelingsbestyrelse og et bynært aktivitetsudvalg.  

Ny bestyrelse er nedsat. 

 

Haveselskabet. Brønderslev:

Brønderslev kommune har i dag to kredse, Brønderslev og Dybvad-Dronninglund. De vil sammen danne den nye afdeling, 'Haveselskabet, Brønderslev', og et bynært aktivitetsudvalg. 

Ny bestyrelse er nedsat. 

 

Haveselskabet, Aalborg: 

Inden for Aalborg kommunes grænser har vi i dag 5 kredse: Midthimmerland, Nibe, Hals, Hammer bakker og Aalborg. Samarbejdet omkring etablering af ny Aalborg afdeling med et antal aktivitetsudvalg er allerede i fuld gang blandt de nuværende bestyrelsesmedlemmer.

 

Haveselskabet, Jammerbugt:

Jammerbugt kommune omfatter Jammerbugt kreds og Hjortdal-Fjerritslev kreds. En ny Jammerbugt afdeling skal nedsættes, med mulighed for 2 aktivitetsudvalg inden for kommunen. Det vil de to nuværende bestyrelser samarbejde omkring.

Ny bestyrelse er nedsat og der er lavet et bynært aktivitetsudvalg i Fjerritslev. 

 

Læs mere

Himmerland Djursland

Den nuværende paraplyafdeling Himmerland-Djursland - klik her for at se området og inddelingen - dækker over kommunerne Norddjurs, Syddjurs, Viborg, Mariagerfjord, Vesthimmerland og en del af Rebild.

Afdelingens kredse svarer stort set til den nye struktur bortset fra Rebild, hvor der er en helt ny afdeling på vej. 

Haveselskabet, Rebild: 

Medlemmer der i dag hører til enten Mariagerfjord, Vesthimmerland eller Midthimmerland - men er bosiddende i Rebild kommune, vil blive tilknyttet Haveselskabet, Rebild. Som medlem sker overflytningen helt automatisk, når den nye afdeling er på plads.

Ny bestyrelse er nedsat. 

 

Haveselskabet Norddjurs: 

Norddjurs kreds skal alene ændre titel til at være afdeling.

 

Haveselskabet, Mariager Fjord: 

Mariager Fjord kreds skal alene ændre titel til at være afdeling.

 

Haveselskabet, Vesthimmerland: 

Vesthimmerland kreds skal alene ændre titel til at være afdeling.

 

Haveselskabet, Viborg: 

Viborg kreds skal alene ændre titel til at være afdeling.

Læs mere

Nordvestjylland

Nordvestjylland vil etablere 6 nye afdelinger. Dog har flere allerede været organiseret inden for de respektive kommuner.

Se kort over nuværende inddeling i kredse her

Haveselskabet, Struer: 

Struer kreds skal alene ændre titel til at være afdeling.

 

Haveselskabet, Morsø:

Morsø kreds skal alene ændre titel til at være afdeling.

 

Haveselskabet, Thisted-Thy:

Thisted kommune dækker kredsene Thisted og Thy, og vil fortsætte som en ny afdeling med et aktivitetsudvalg i Thy. 

 

Haveselskabet, Viborg:

Lidt af den nuværende kreds i Skive ligger i Viborg kommune. Medlemmer, der bor i Viborg kommune, vil blive tilknytte Viborg afdeling - med mindre andet ønskes af det enkelte medlem. Viborg afdeling får benævnelse Haveselskabet, Viborg.

Kredsen Karup-Frederiks ligger inden for Viborg kommune, og vil danne ny struktur sammen med bestyrelserne i Viborgs område.

 

Haveselskabet, Skive:

Bestyrelsen i Skive fortsætter uændret. 

 

Haveselskabet, Lemvig:

Lemvig-Tangsø bliver til Lemvig afdeling, bestyrelsen fortsætter. 

 

Haveselskabet Holstebro:

For medlemmer der bor inden for Holstebro kommune er der i dag 3 kredse: Vestjysk, Vinderup-Haderup og Holstebro. De 3 bestyrelser skal sammen nedsætte en ny Holstebro afdeling og der er mulighed for 2 aktivitetsudvalg.

 

Haveselskabet, Ringkjøbing-Skjern:

Stadil-Vedersø er kreds beliggende i Ringkjøbing-Skjern kommune, og vil derfor skabe den ny struktur i samarbejde med bestyrelserne inden for kommunes område (Videbæk og omegn, Rækker mølle, Tarm og omegn, Skjern). 

 

Når de nye afdelinger og aktivitetsudvalg er nedsat, vil de erstatte de tidligere kredse og paraplyafdelingen Nordvestjylland. 

Læs mere

Vestjylland

Kredse i den nuværende Vestjylland afdeling deler grænser mod syd og øst med Sydøstjylland og Sønderjylland afdelinger, og kredsene krydser kommunegrænser. Se kort her

Med ny struktur vil der blive etableret 4 nye afdelinger i området:

 1. Esbjerg
 2. Varde
 3. Ringkjøbing-Skjern og
 4. Herning

Hver kommune dækker over store arealer, og for at bevare den bynære tilknytning vil der også blive flere aktivitetsudvalg, som afvikler arrangementer inden for de nye afdelinger.

 

Haveselskabet, Esbjerg:

Esbjerg skaber kredsene Esbjerg og Ribe den nye afdeling - og der er nedsat et bynært aktivitetsudvalg i Ribe. 

 

Haveselskabet, Ringkjøbing-Skjern:

De nuværende kredse Rækker-Mølle, Videbæk, Skjern og Ringkjøbing bliver en del af den nye Ringkjøbing-Skjern afdeling. Sammen finder de nuværende bestyrelser ud af, hvem der bliver afdelingsbestyrelse og hvem, der gerne vil sidde i lokale aktivitetsudvalg.

 

Haveselskabet, Varde:

Varde kommune har kredsene Varde og Ølgod sammen dannet en ny bestyrelse. 

 

Haveselskabet, Herning: 

En del medlemmer der i dag bor i Herning kommune, hører til Holstebro kredsen, sådan som strukturen er i dag. Det ændres administrativt, så medlemmer der bor i Herning tilknyttes den nye Herning afdeling.

Bestyrelsen i Herning afdeling fortsætter. 

Læs mere

Sønderjylland

I den nuværende Sønderjylland afdeling er der i alt 5 kommuner som hver bliver en afdeling.

 • Tønder
 • Aabenraa
 • Haderslev
 • Sønderborg
 • Tønder

 

Haveselskabet, Kolding:

Christiansfeld er kreds i Sønderjylland afdeling, men ligger reelt i Kolding kommune. Medlemmer vil blive tilknyttet Kolding afdeling.

 

Haveselskabet, Haderslev: 

Haderslev kreds bliver til Haderslev afdeling.

Kredsen Rødding-Gram krydser grænsen mellem Haderslev og Vejen kommuner. Medlemmer bliver tilknyttet hver afdeling afhængigt af, hvilken kommune man bor i.

 

Haveselskabet, Tønder: 

Kredsene Tønder og Toftlund har dannet en ny bestyrelse til afdelingen i Tønder.

 

Haveselskabet, Aabenraa: 

Aabenraa fortsætter som afdeling og medlemmer i Rødekro tilknyttes Aabenraa afdeling.

 

Haveselskabet, Esbjerg: 

Ribe kreds ligger i Sønderjylland afdeling, men vil fremover være en del af Esbjerg afdeling. 

Der nedsættes et aktivitetsudvalg i Ribe. 

 

Haveselskabet, Sønderborg: 

Sønderborg bliver ny afdeling og bestyrelserne i Sønderborg, Nordals og Graasten har dannet ny afdelingsbestyrelse. 

 

 

Læs mere

Sydøstjylland

Den nuværende afdeling 'Sydøstjylland' dækker over et område som skitseret her med grøn streg.

Kommunerne i området som vil blive nye afdelinger er:

 • Horsens
 • Hedensted
 • Vejen
 • Ikast-Brande
 • Vejle
 • Kolding
 • Billund og
 • Fredericia

 

Haveselskabet, Horsens:

Horsens har vi i dag både Horsens kreds og Brædstrup kreds. Brædstrup strækker sig også ind i Silkeborg og i Hedensted kommuner, men hører til i Horsens. Medlemmerne i de to bestyrelser vil nu sammen beslutte, hvem der ønsker at sidde i afdelingsbestyrelse og hvem der vil være aktivitetsudvalg. 

Bestyrelsen i Horsens kreds, fortsætter som den nye bestyrelse i Horsens afdeling. 

 

Haveselskabet, Hedensted: 

Kredsen Bjerre Herred vil ændre navn til Haveselskabet, Hedensted og vil dække hele kommunens område som ny afdeling.

Medlemmer som bor i Hedensted kommune men i dag er tilknyttet Fredericia kreds flyttes automatisk således, at fremtidig tilknytning bliver Hedensted.

 

Haveselskabet, Fredericia: 

Fredericia fortsætter uændret men overgår fra at være kreds til at være afdeling.

 

Haveselskabet, Vejle: 

Kredsene Vejle, Give og Engelsholm har dannet ny afdelingsbestyrelse for Vejle. 

 

Haveselskabet, Kolding

kommunen Kolding deles i dag midt mellem Sydøstjylland afdeling og Sønderjylland afdeling. Kolding vil blive en ny afdeling, og medlemmer som i dag er knyttet til enten Sydøstjylland afdeling eller Sønderjylland afdeling, vil blive en del af Kolding afdeling.

I Kolding ligger både Kolding kreds og en del af Christiansfeld kreds. Der er etableret en afdelingsbestyrelse. 

 

Haveselskabet, Vejen:

Vejen deles i dag midt mellem Sydøstjylland afdeling og Sønderjylland afdeling. Vejen vil blive en ny afdeling, og medlemmer som i dag er knyttet til enten Sydøstjylland afdeling eller Sønderjylland afdeling, vil blive en del af Vejen afdeling.

Vejen-Brørup kreds omlægges til Vejen afdeling og i samarbejde med bestyrelsen i Rødding-Gram, som i dag hører til Sønderjylland afdeling, er der nedsat ny  afdelingsbestyrelse.

 

Haveselskabet, Billund: 

Kredsene Billund og Hejnsvig ligger begge inden for Billund kommune. Bestyrelsesmedlemmerne nedsætter en afdelingsbestyrelse. 

 

Haveselskabet, Ikast-Brande:

I kommunen Ikast-Brande omdanner de to nuværende kredse Brande og Ejstrupholm en ny afdeling. 

Desuden er der nedsat et bynært aktivitetsudvalg i Ikast. 

Læs mere

Østjylland

Klik her og se kort over den nuværende inddeling af paraplyafdelingen Østjylland og kredsene.

Kredsene følger stort set kommunegrænserne, og skal derfor blot omdannes fra kredse til afdelinger.

 

Haveselskabet, Favrskov: 

Favrskov er dannet af de 3 kredse Hammel, Hadsten og Hinnerup. 

Favrskov kreds skal alene ændre titel til at være afdeling.


Haveselskabet, Århus: 

Århus kreds skal alene ændre titel til at være afdeling.

 

Haveselskabet, Silkeborg: 

En del af Brædstrup kreds medlemmer, hører til Silkeborg kommune. Den nye Silkeborg afdeling, vil derfor består af medlemmer fra den nuværende Silkeborg kreds og Brædstrup kreds. 

 

Haveselskabet, Skanderborg: 

Skanderborg kreds skal alene ændre titel til at være afdeling.

 

Haveselskabet, Odder: 

Odder kreds skal alene ændre titel til at være afdeling.

 

Er du som medlem tilknyttet en af de nuværende kredse som ikke repræsenterer den kommune, du bor i, vil du automatisk blive flyttet.

Paraplyafdelingen Østjylland ophører når de enkelte kredse er omlagt til afdelinger. Det sker i løbet af 2023.

Læs mere

Paraplyafdelinger nedlægges 

Når de nye afdelinger er oprettet, vil paraplyafdelingerne Himmerland og Djursland, Nordvestjylland, Vestjylland, Østjylland, Sønderjylland, Sydøstjylland og Nordjylland blive nedlagt. Dette vil efter planen ske i løbet af 2023. 

Medlemmer flytter afdeling

Med strukturændringerne vil alle medlemmer komme til at tilhøre afdeling efter tilhørsforhold til kommune. Overflytningen vil ske automatisk. Ønsker et medlem at tilhøre en anden afdeling end den der matcher deres kommune, kan de frit skifte afdeling. 

Kort og godt

4 af de små og hurtige svar

Hvad skal vores afdeling hedde?

For afdelinger gælder det at: I skal hedde det samme som den kommune, I opererer i. Således får vi 'Haveselskabet, Hedensted', Haveselskabet, Helsingør', Haveselskabet, Middelfart' osv osv.

Hvad skal vores aktivitetsudvalg hedde?

For bynære aktivitetsudvalg gælder det, at: I skal hedde det samme, som den by I hører til i. Eksempelvis 'Haveselskabet, Ribe', 'Haveselskabet, Videbæk', 'Haveselskabet, Give' osv osv

Må vi lave et aktivitetsudvalg (AU)?

En afdeling som dækker under 400 km2, kan ikke etablere AU. Er afdelingen mellem 400 - 800 km2, kan I etablere 1 AU. Herefter vokser det med 1 AU pr 400km2 areal, dog maksimalt 3 AU.

Må vores nuværende bestyrelse fortsætte uændret?

Den nuværende bestyrelse må gerne fortsætte. Det står jer frit for, hvordan I fordeler jer, og om I fortsætter sammen eller deler jer op.

Hvad skal vores afdeling hedde?

For afdelinger gælder det at: I skal hedde det samme som den kommune, I opererer i. Således får vi 'Haveselskabet, Hedensted', Haveselskabet, Helsingør', Haveselskabet, Middelfart' osv osv.

Hvad skal vores aktivitetsudvalg hedde?

For bynære aktivitetsudvalg gælder det, at: I skal hedde det samme, som den by I hører til i. Eksempelvis 'Haveselskabet, Ribe', 'Haveselskabet, Videbæk', 'Haveselskabet, Give' osv osv

Må vi lave et aktivitetsudvalg (AU)?

En afdeling som dækker under 400 km2, kan ikke etablere AU. Er afdelingen mellem 400 - 800 km2, kan I etablere 1 AU. Herefter vokser det med 1 AU pr 400km2 areal, dog maksimalt 3 AU.

Må vores nuværende bestyrelse fortsætte uændret?

Den nuværende bestyrelse må gerne fortsætte. Det står jer frit for, hvordan I fordeler jer, og om I fortsætter sammen eller deler jer op.