Menu

Vis alle

0 resultater

Havestof

0 resultater

Arrangementer

0 resultater

Shop

0 resultater

Åbne haver

0 resultater

Liste visning

Gitter visning

Du skal indtaste minimum 3 tegn for at se resultater

Her kan du søge i hele vores katalog af artikler, arrangementer, produkter og åbne haver.

Vis flere
Vis flere
Vis flere
Vis flere
Vis flere
Havestof Se alt i havestof Haveglæde Biodiversitet Den Spiselige Have Design og Indretning Dyrkning Havens Problemer Prydhaven

Er du også vild med roser?

Så er der vejledning og gode råd at hente i Haveselskabets bog Rosenglæde. Bogen går praktisk til værks og giver gode råde om: Køb af roser • Plantning af roser • Pleje af roser • Beskæring af roser • Gode rosensorter • Og meget mere. Bogen er skrevet med glæde og stor erfaring af Haveselskabets rosenekspert Peter Ørum Scherg.

Aktiviteter Se alle aktiviteter Arrangementer Cph Garden Digitale haveoplevelser Havefestival Hjem og Haveliv Haveskoler Haver

Lars sparede 2800kr på sine forsikringer

Gennem Haveselskabet blev Lars opmærksom på Tryg, som han tog kontakt til og fik et uforpligtende møde. Til mødet blev Lars guidet i omlægningen af sine forsikringer, og fik som medlem af Haveselskabet tilbudt en særlig forsikring til sin have, med i pakken. Dermed fik Lars flere penge til planter i haven.

Om os Se alt om os Foreningen Værdier, mission og vision Kontakt Kommercielle samarbejder Medarbejdere Haveselskabets have Støt havesagen Presse Intranet

Gør gratis brug af Tryg Bolighjælp

Da Kathe omlagde sine forsikringer til Tryg, sparede hun 1600 kr. Ikke lang tid efter, fik hun lov at gøre brug af Tryg Bolighjælp, da hun opdagede et stort hvepsebo på sin grund. Kort efter sendte Tryg hjælpen ud, og fik fjernet hvepseboet, - uden beregning, da det er en del af pakken.

Haveselskabet støtter almennyttige projekter

Hvert år tager Haveselskabet initiativ til at støtte almennyttige projekt inden for det grønne område. Haveselskabet støtter med 20.000 kr. og indsamler donationer á 200 kr. til det valgte projekt. Af projekter kan fx nævnes: tilskud til etablering af en have til veteraner, en multi-kulti-have for syriske flygtninge, genetablering af en historisk køkkenhave og etablering af at "havesamtale rum" for udfordrede unge. 

I 2023 støttede Haveselskabet et projekt i samarbejde med opholdsstedet Søegaard

Søegaard er et opholdssted i Vallekilde for unge over 13 år med alvorlige emotionelle og sociale vanskeligheder.

Søegaards overordnede mål er at afklare den unges ressourcer og derudfra støtte den enkelte i at skabe et meningsfyldt ungdoms- og voksenliv, hvor den unge bliver i stand til at deltage aktivt i det omgivende samfund.

De tilstræber at skabe et miljø for de unge, som giver dem en mulighed for en sund livsstil. Det opnår de blandt andet gennem sund og varieret kost og fysiske og sociale aktiviteter i samspil med de andre unge og engagerede medarbejdere. 

En skøn gammel have

De fysiske rammer har stor betydning for de unges trivsel og udvikling. Søegaard har en fantastisk have, der rummer et stort potentiale for at kunne forbedre de unges dagligdag, trivsel og udvikling som en integreret del af behandlingstænkningen.

Du ved helt sikkert selv, hvor skønt det er at gå i haven, og vi har i Haveselskabet en tro på, at det også kan være et aktivt værktøj i de unge menneskers behandling, der fortjener en masse succes. 

Indsamlingen var en stor succes

Der er blevet indsamlet kr. 61.800 til projektet, og dette sammen med kr. 20.000 af Haveselskabet, samt kr. 20.000 fra fonden bag Søegaard betyder, at Søegaard kan igangsætte hele planen for haven: 

Haven skal på sigt indgå som en større del af de unges behandling både fysisk og psykisk og kunne rumme de unges mange forskellige behov.

Søegaard ønsker, at haven kommer til at indeholde:

  • små ”øer” af ro og begrænset stimuli
  • områder, der understøtter alle sanser - både lugte-, føle-, høre- og smagssansen
  • plads til fysiske udfoldelser, eksempelvis hygge med bål og overnatning i haven
  • en køkkenhave med tilhørende udekøkken
  • et multihus, hvor man kan arbejde med kroppen terapeutisk

Og det er nu muligt at gennemføre hele planen for haven, med støtten fra indsamlingen og Haveselskabet. 

Tidligere projekter

Du kan få skattefradrag for din donation

Du kan indberette din donation ved at udfylde og indsende via dette link.

Få skattefradrag for din donation
Skovblåfugl ses i ældre haver med skovpræg, især på pil, tørst og vedbend. Larverne lever på tørst, vedbend og kristtorn. Overvintrer som pupper mellem blade og grene. De voksne kan træffes i haven fra slut april til september. Foto: Flickr/Skues