Menu

Vis alle

0 resultater

Havestof

0 resultater

Arrangementer

0 resultater

Shop

0 resultater

Åbne haver

0 resultater

Liste visning

Gitter visning

Du skal indtaste minimum 3 tegn for at se resultater

Her kan du søge i hele vores katalog af artikler, arrangementer, produkter og åbne haver.

Vis flere
Vis flere
Vis flere
Vis flere
Vis flere
Havestof Se alt i havestof Andet Biodiversitet Den Spiselige Have Design og Indretning Dyrkning Havens Problemer Prydhaven

Er du også vild med roser?

Så er der vejledning og gode råd at hente i Haveselskabets bog Rosenglæde. Bogen går praktisk til værks og giver gode råde om: Køb af roser • Plantning af roser • Pleje af roser • Beskæring af roser • Gode rosensorter • Og meget mere. Bogen er skrevet med glæde og stor erfaring af Haveselskabets rosenekspert Peter Ørum Scherg.

Aktiviteter Se alle aktiviteter Arrangementer Cph Garden Digitale haveoplevelser Havefestival Hjem og Haveliv Haveskoler Åbne Haver

Lars sparede 2800kr på sine forsikringer

Gennem Haveselskabet blev Lars opmærksom på Tryg, som han tog kontakt til og fik et uforpligtende møde. Til mødet blev Lars guidet i omlægningen af sine forsikringer, og fik som medlem af Haveselskabet tilbudt en særlig forsikring til sin have, med i pakken. Dermed fik Lars flere penge til planter i haven.

Om os Se alt om os Foreningen Værdier, mission og vision Kontakt Kommercielle samarbejder Medarbejdere Haveselskabets have Støt havesagen Presse Intranet

Gør gratis brug af Tryg Bolighjælp

Da Kathe omlagde sine forsikringer til Tryg, sparede hun 1600 kr. Ikke lang tid efter, fik hun lov at gøre brug af Tryg Bolighjælp, da hun opdagede et stort hvepsebo på sin grund. Kort efter sendte Tryg hjælpen ud, og fik fjernet hvepseboet, - uden beregning, da det er en del af pakken.

Generalforsamling 2024 Svendborg Afdeling

Generalforsamlingen afholdes efter vedtægterne. Og derefter holder Frøsamlerne et foredrag

Tidselsommerfugl på kæmpejernurt, Verbena bonariensis. Foto: Pxhere

Tidselsommerfugl på kæmpejernurt, Verbena bonariensis. Foto: Pxhere

Generalforsamlingen holdes på vanlig vis, efter vedtægterne. 

Derefter vil foreningen Frøsamlerne holde et foredrag.

Mød op og få indflydelse på valget af bestyrelsesmedlemmer og aktiviteter i din afdeling.

Efter generalforsamlingen vil der være foredrag med Christina Abildtrup Jørgensen fra Frøsamlerne. Hun vil fortælle om indsamling, opbevaring og såning af vores egne frø. Christina medbringer deres Frøsamlerstand, så det vil være muligt at købe frø.

Det er gratis at deltage. Afdelingen er vært ved kaffe og kage.

Frøsamlerne er en forening, som arbejder for at bevare kulturplanternes mangfoldighed. Den indsamler bevaringsværdige planter og udbreder viden herom, og bevare dem for eftertiden.  Der holdes foredrag, stande på markeder og gratis, åbne kurser. 

Den formelle indkaldelse:

Kære medlem af Haveselskabet Svendborg Afdeling.

Ifølge vedtægterne skal indkaldelse til generalforsamling ske bl.a. ved E-mail til alle medlemmer, der har oplyst deres mailadresse til Haveselskabet.

Indkaldelse til generalforsamling:

Onsdag, den 21. februar 2024 kl. 19 i Fredens Sognehus

Glarmestervej 8, 5700 Svendborg.

Eventuelle emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal ifølge vedtægterne være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag skal sendes som mail til annisiehr@hotmail.com eller pr. post til Anni Petersen, Walkendorffsvej 70, 5700 Svendborg.

Haveselskabet er vært med kaffe og kage.

Efter afholdt generalforsamling vil der være foredrag med Christina Abiltrup Jørgensen fra Frøsamlerne. Hun vil fortælle om indsamling, opbevaring og såning af vores egne frø. Christina medbringer deres frøsamlerstand, så det vil være muligt at købe frø.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent blandt de tilstedeværende
 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse
 3. Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse
 4. Forelæggelse af budget og aktivitetsplan til orientering
 5. Indkomne forslag
 6. Valg til bestyrelsen: (vælges for 2 år)
 7.   på valg er Jørn Nielsen, Merete Pedersen, Inge Quist, som alle modtager genvalg.
 8. Valg af 4 bestyrelsessuppleanter(vælges for 1 år).På valg er Karen Østergaard, Ann Nielsen, Birgitte Varming og Ulla Quist, som alle modtager genvalg.
 9. Valg af revisorer. (vælges for henholdsvis 2 år og 1 år), Tove Karlsen og Flemming Knudsen modtager genvalg.
 10. Valg af revisorsuppleanter (vælges for 1 år),  Ella Larsen modtager genvalg.
 11. Eventuelt.

Med venlig hilsen
Anni Petersen
Formand

Haveselskabet Svendborg
Tlf. 25 38 46 93. Mail: annisiehr@hotmail.com


Find arrangement

Glarmestervej 8 Svendborg 5700 - | Åben i Google Maps