Menu

Vis alle

0 resultater

Havestof

0 resultater

Arrangementer

0 resultater

Shop

0 resultater

Åbne haver

0 resultater

Liste visning

Gitter visning

Du skal indtaste minimum 3 tegn for at se resultater

Her kan du søge i hele vores katalog af artikler, arrangementer, produkter og åbne haver.

Vis flere
Vis flere
Vis flere
Vis flere
Vis flere
Havestof Se alt i havestof Andet Biodiversitet Den Spiselige Have Design og Indretning Dyrkning Havens Problemer Prydhaven

Er du også vild med roser?

Så er der vejledning og gode råd at hente i Haveselskabets bog Rosenglæde. Bogen går praktisk til værks og giver gode råde om: Køb af roser • Plantning af roser • Pleje af roser • Beskæring af roser • Gode rosensorter • Og meget mere. Bogen er skrevet med glæde og stor erfaring af Haveselskabets rosenekspert Peter Ørum Scherg.

Aktiviteter Se alle aktiviteter Arrangementer Cph Garden Digitale haveoplevelser Havefestival Hjem og Haveliv Haveskoler Haver

Lars sparede 2800kr på sine forsikringer

Gennem Haveselskabet blev Lars opmærksom på Tryg, som han tog kontakt til og fik et uforpligtende møde. Til mødet blev Lars guidet i omlægningen af sine forsikringer, og fik som medlem af Haveselskabet tilbudt en særlig forsikring til sin have, med i pakken. Dermed fik Lars flere penge til planter i haven.

Om os Se alt om os Foreningen Værdier, mission og vision Kontakt Kommercielle samarbejder Medarbejdere Haveselskabets have Støt havesagen Presse Intranet

Gør gratis brug af Tryg Bolighjælp

Da Kathe omlagde sine forsikringer til Tryg, sparede hun 1600 kr. Ikke lang tid efter, fik hun lov at gøre brug af Tryg Bolighjælp, da hun opdagede et stort hvepsebo på sin grund. Kort efter sendte Tryg hjælpen ud, og fik fjernet hvepseboet, - uden beregning, da det er en del af pakken.

Faskine

Med en faskine i haven kan du holde regnvandet på din grund og lade det sive ned her i stedet for at det løber til kloakken. Derved bidrager du til at løse problemerne med oversvømmelser.

Hvad er en faskine?

En faskine er i princippet blot et hulrum i jorden, hvor vandet fra taget, terrassen eller andre faste belægninger ledes hen og opsamles, når det regner. 

Fra faskinen siver vandet langsomt ud i jorden og videre ned til grundvandet. Derved undgår du at lede regnvandet til kloakken, hvor det gode, rene vand blandes med beskidt kloakvand, som samfundet bagefter skal bruge ressourcer på at rense på et rensningsanlæg. 

En faskine er helt usynlig, når den først er gravet ned i haven, så den bidrager ikke til at forskønne din have. Du kan med fordel kombinere en faskine med et smukt regnbed. Især i mindre haver er det en fordel at kombinere faskine og regnbed, da du kan begrænse regnbedets størrelse ved at sørge for, at det har et overløb til en faskine, som kan tage det overskydende vand ved kraftige regnskyl. 

Ved at kombinere flere regnvandsløsninger udnytter du regnvandet bedst muligt, og sikrer samtidig, at vandet ledes videre i sit naturlige kredsløb til glæde for mennesker, dyr og miljø. Læs mere om andre regnvandsløsninger her http://haveselskabet.dk/artikel/elementer-i-en-regnhave.

Før du går i gang?

Du skal ansøge kommunen om tilladelse, før du går i gang med at anlægge, hvis du vil nedsive regnvandet fra dit tag i en faskine. Det er ikke alle steder man må anlægge en faskine og nedsive regnvand. Det må du fx ikke, hvis jorden på din grund er forurenet, eller hvis grundvandsstanden er meget høj. 

Vær også opmærksom på, at der findes regler for, hvor på grunden du må anlægge en faskine. Kommunen skal godkende faskinens størrelse og placering. 

Du kan læse mere om, hvilke afstandskrav der er gældende, samt hvad du i øvrigt skal være opmærksom på, inden du går i gang, her http://haveselskabet.dk/artikel/inden-du-gaar-i-gang

Er jorden i haven egnet til nedsivning?

Før du går videre med projektet, er det en god idé at undersøge, om jordforholdene i din have egner sig til nedsivning.

Hvis jorden i haven er meget leret, kan det være svært at få vandet ledt væk. Du bør derfor undersøge, hvor drænende jorden er. Det gør du på denne måde:

1. Grav et hul på 20x30 cm med en dybde på 40 cm, der hvor du har tænkt dig, at faskinen skal placeres. Det er vigtig at være ret præcis med målene og ikke grave dybere end 40 cm, da du derved kan få et forkert resultat af testen.

2. Fyld hullet med vand helt til kanten, og fyld løbende på, så vandstanden holdes nogenlunde konstant de næste 30 minutter. Derved mættes jorden med vand.

3. Vent i 24 timer og aflæs så, hvor meget vandstanden er faldet. Den skal minimum være faldet, så vandet står 15 cm under hullets kant. Står den højere, er jorden i din have uegnet til et regnbed.

Du kan eventuelt forsøge at lave testen et andet sted i haven, da jordtypen kan variere fra sted til sted. Måske er du ligefrem så heldig, at der går en “sandåre” gennem haven, hvor faskinen kan placeres, så vandet dræner hurtigt væk.

Hvor stor skal faskinen være?

Det er vigtigt at finde ud af, hvor stor faskinen skal være for at kunne tage regnvandet fra dit tag. Det afhænger både af tagets størrelse og af jordens beskaffenhed. 

Det er en god idé at få en kloakmester til at foretage beregningerne af faskinens størrelse ud fra de konkrete jordforhold på din grund. 

Sådan etablerer du en faskine

Grav et hul i 1,3 meters dybde og en 0,5 meters bredde. 

Faskinens længde vil afhænge af størrelsen på husets tag og jordforholdene. 

Det er vigtigt, at hullet bliver langt og smalt, da vandet primært skal sive ud i jorden gennem faskinens sider, og kun i mindre omfang fra bunden. 

Du kan enten fylde hullet  med  singels 32/64 (småsten) i et lag på 100 cm, eller du kan bruge færdigkøbte faskine moduler, der er udformet som plastikkassetter. De lægges i en række efter hinanden i hullet.

Læg en vandgennemtrængelig fiberdug rundt om hele faskinen, hvad enten den er lavet af sten eller plastikkassetter. Ellers vil faskinen hurtigt blive fyldt med jord, sand og andet snavs.

Før et plastrør fra nedløbsrøret til faskinen. Det er en god idé også at sætte en sandfangsbrønd i, som vandet passerer på sin vej til faskinen. Den hindrer, at faskinen stopper til. 

Til sidst fylder du op med jord, så overfladen bliver jævn.

Normalt anlægger man en faskine under en græsplæne, men den kan også placeres direkte under en belægning eller et regnbed, hvis du overholder reglerne om placering på grunden. Du må gerne selv stå for at bygge faskinen, men du skal have en autoriseret kloakmester til at stå for frakoblingen af tagnedløbet til kloaksystemet.