Menu

Vis alle

0 resultater

Havestof

0 resultater

Arrangementer

0 resultater

Shop

0 resultater

Åbne haver

0 resultater

Liste visning

Gitter visning

Du skal indtaste minimum 3 tegn for at se resultater

Her kan du søge i hele vores katalog af artikler, arrangementer, produkter og åbne haver.

Vis flere
Vis flere
Vis flere
Vis flere
Vis flere

Den umulige regnhave

Ligger dit hus lavere end haven? Så kan dine gode naboer muligvis hjælpe dig med at gøre den umulige regnhave mulig.

Problemer med vandmasser

Vand løber én vej, og det er nedad. Hvis huset er uheldigt placeret på grunden, kan det være meget svært at holde vandmasserne ude. I nogle tilfælde ligger løsningen ikke i egen have, men hos naboerne og i så fald er denne regnhave et godt eksempel at følge.  

Oversigt

Vandets vej

Regnvand fra tag, terrasse og indkørsel ledes sikkert væk fra husets fundament i rør og stenrende. Naboerne modtager regnvandet til nedsivning. Regnvand fra småbygninger såsom carport og redskabsskur kan sendes til små regnbede. 

Planter

Det lille regnbed er tilplantet med stauder, hvoraf nogle er genbrugt fra det gamle bed. Ud over stauderne plantes der hvert år sommerblomster i kanten af bedet.

Planterne er sammensat, så bedet kommer til at fremstå som et traditionelt staudebed, hvor de enkelte plantearter er plantet sammen i mindre grupper. 

Desuden er der i kanten af bedet plantet en tretorn, hvis krone med tiden vil kaste en let skygge over bedet.

1. Tretorn, Gleditsia triacanthos ’Sunburst’
2. Morgenstjernestar, Carex grayi
3. Elefantgræs, Miscanthus sinensis ’Malepartus’
4. Lodden løvefod, Alchemilla mollis
5. Sankthansurt, Sedum telephium
6. Purpursolhat, Echinacea purpurea
7. Kattehale, Lythrum salicaria
8. Daglilje, Hemerocallis hybrid

Årets gang

Først på sommeren blomstrer lodden løvefod, morgenstjernestar (græs) og kattehale. Det er alle længeblomstrende stauder. Senere blomstrer dagliljer, purpursolhat og sankthansurt. I efteråret springer elefantgræssen ud med sine smukke rødlige aks.

Hvis man ønsker blomster allerede i maj, kan man vælge at indplante grupper af akeleje, gul lærkespore og engnellikerod.

Pleje

Hvert forår, når risikoen for hård frost er ovre, klippes de visne toppe af stauderne. Med tiden vil nogle af stauderne brede sig og komme til at fylde for meget. Derfor kan det blive nødvendigt at dele dem med års mellemrum.

Anlæg og økonomi

Tag- og overfladevand fra 264 m2 ledes til naboernes regnhaver på den ene side som rør og på den anden side som stenrende. Udløbet fra rør og rende sættes med sten, så jord og græs ikke skylles væk.

Entreprenøren har stået for afpropning ved den offentlige kloak (lovpligtigt), rørføring og stenrende samt udgravning af regnbede hos naboerne. 

Den offentlige kloak modtager ikke længere regnvand fra ejendommen og forsyningsselskabet har givet haveejeren 40% af tilslutningsbidraget retur, svarende til ca. kr. 23.000.

Udgiften til etablering af regnbede hos nabo blev delt og forpligtelsen til at modtage regnvand tinglyses på ejendommene, så nye ejere er opmærksomme på vilkåret. Derudover har haveejeren betalt kr. 9.500 for VVS-arbejdet med nedløb, nye planter og småting. Haveejerne har selv tilplantet det lille regnbed ved carporten. 

Middelfart Kommune har brugt kr. 1.000 på etablering af offentlige græsrende og buskrydning ved åen.

Læs mere om de andre regnhaver i Middelfart her: http://haveselskabet.dk/artikel/syv-regnhaver-i-middelfart