Menu

Vis alle

0 resultater

Havestof

0 resultater

Arrangementer

0 resultater

Shop

0 resultater

Åbne haver

0 resultater

Liste visning

Gitter visning

Du skal indtaste minimum 3 tegn for at se resultater

Her kan du søge i hele vores katalog af artikler, arrangementer, produkter og åbne haver.

Vis flere
Vis flere
Vis flere
Vis flere
Vis flere
Havestof Se alt i havestof Andet Biodiversitet Den Spiselige Have Design og Indretning Dyrkning Havens Problemer Prydhaven

Er du også vild med roser?

Så er der vejledning og gode råd at hente i Haveselskabets bog Rosenglæde. Bogen går praktisk til værks og giver gode råde om: Køb af roser • Plantning af roser • Pleje af roser • Beskæring af roser • Gode rosensorter • Og meget mere. Bogen er skrevet med glæde og stor erfaring af Haveselskabets rosenekspert Peter Ørum Scherg.

Aktiviteter Se alle aktiviteter Arrangementer Cph Garden Digitale haveoplevelser Havefestival Hjem og Haveliv Haveskoler Åbne Haver

Lars sparede 2800kr på sine forsikringer

Gennem Haveselskabet blev Lars opmærksom på Tryg, som han tog kontakt til og fik et uforpligtende møde. Til mødet blev Lars guidet i omlægningen af sine forsikringer, og fik som medlem af Haveselskabet tilbudt en særlig forsikring til sin have, med i pakken. Dermed fik Lars flere penge til planter i haven.

Om os Se alt om os Foreningen Værdier, mission og vision Kontakt Kommercielle samarbejder Medarbejdere Haveselskabets have Støt havesagen Presse Intranet

Gør gratis brug af Tryg Bolighjælp

Da Kathe omlagde sine forsikringer til Tryg, sparede hun 1600 kr. Ikke lang tid efter, fik hun lov at gøre brug af Tryg Bolighjælp, da hun opdagede et stort hvepsebo på sin grund. Kort efter sendte Tryg hjælpen ud, og fik fjernet hvepseboet, - uden beregning, da det er en del af pakken.

Great Dixter – en engelsk oase for planter og dyreliv - og mennesker

Det store engelske landsted har i årtier været et kendt udflugtsmål for haveentusiaster, der vil se kombinationen af dyrket have, vilde enge, skov og vand. Men efter at en undersøgelse har kortlagt biodiversiteten, er stedet også blevet anerkendt for at huse et imponerende rigt dyreliv - ikke kun rundt om landstedet men i særdeleshed også i de mere traditionelle haverum.

Great Dixter - Foto: Claes Amundsen

Great Dixter - Foto: Claes Amundsen

Great Dixter har i årtier været et yndet udflugtsmål for haveentusiaster, både fra England og udlandet. Det ligger ved landsbyen Northiam i sydengelske East Sussex og har i mange år været drevet af chefgartner, Fergus Garrett. Det var ham, der inviterede et forskerhold til stedet i håb om, at de ville finde sjældne arter på markerne og engene omkring det store landsted: Måske ville det betyde, at hele området kunne blive fredet.

Hele vejen rundt om det store, gamle hus er der haver og bede fyldt med planter. Det er ikke mindst dem, der har gjort Great Dixter verdensberømt. Haveelskere og fagfolk valfarter hertil, og oplevelsen er overvældende: Her er et væld af forskellige bede og plantesammensætninger. Chefgartneren Fergus Garrett tilbragte en stor del af sin barndom i Tyrkiet, og med tilbage til England bragte han en forkærlighed for eksotiske, farvestrålende planter. Dem har han kombineret med masser af hjemmehørende arter i haven, og tilsammen er det med til at skabe den biodiversitet, som rapporten dokumenter.

Fergus Garrett i Danmark

Fergus Garrett kommer til Danmark, for at holde tre foredrag om biodiversitet på Great Dixter. Foredraget er arrangeret af Haveselskabet og Landskabsarkitekternes Forening under DM Bio. De tre foredrag er spredt ud i Danmark på følgende datoer og lokationer: 

19 marts: Foredrag i Birkerød. Adresse: Birkerød Gymnasium, Søndervangen 56, 3460 Birkerød 

20 marts: Foredrag i Middelfart. Adresse: Panorama Middelfart, Havnegade 8b, 5500 Middelfart 

21 marts: Foredrag i Aarhus. Adresse: Godsbanen (lokale Kedlen), Skovgaardsgade 3, 8000 Aarhus

Er du medlem, kan du købe billetten til medlemspris: 150 kr. plus gebyr. Husk at du skal være logget ind i Mit Haveliv, for at købe billet til medlemspris. 

Køb billet til medlemspris

 

Er du ikke medlem i Haveselskabet, kan du stadig købe billet. Billetten koster 300 kr. plus gebyr. 

Køb billet

Over 2000 arter

Et hold af forskere har grundigt finkæmmet området og systematisk optalt, hvilke arter de har fundet og hvor i området, de er fundet henne. Forskerne regnede med at finde mest liv på i den vilde natur. Men det viste sig, at det var i den dyrkede have og lige omkring huset, at biodiversiteten var størst. 

I alt fandt forskerne 2029 arter:

Møl og sommerfugle (Lepidoptera) - 418 arter

Blomstrende planter - 328 arter

Bier, hvepse, myrer, savfluer og parasitære hvepse (Hymenoptera) – 197 arter

Edderkopper. (Araneae) - 189 arter

Biller. (Coleoptera) - 175 arter

Svampe - 128 arter

Lav - 124 arter

Fluer, svirrefluer og myg (Diptera) - 113 arter

Fugle - 86

Mosser og levermosser - 84

Andre insekter (Hemiptera) - 70

Pattedyr - 19

Guldsmede og vandnymfer (Odonata) - 17

Bregner og padderokker - 12

Græshopper og fårekyllinger (Orthoptera) - 11

Bløddyr - 10

Andre – 48

 

Du kan læse den samlede rapport her

 

Det store hus med mange beboere

Det monumentale hus er blevet bygget af flere omgange. Den ældste del af huset har ligget her siden 1500-tallet. I 1910 blev stedet markant ombygget af den berømte engelske arkitekt Edward Lutyens: Han hentede et andet hus fra 1500-tallet hertil fra Kent i Sydengland, og så føjede han det hele sammen med nye bygningsdele, han selv tegnede.


Du kan se en kort film om Great Dixter og chefgartner Fergus Garrett her

Biodiversiteten er ikke kun knyttet til planterne; faktisk er bygningerne også hjemsted for en stor del af faunaen: Svaler bygger rede i den store lade, og mursejlere har bygget i selve Great Dixter House over terrasen. Også flagermus er flyttet ind. Desuden holder masser af forskellige bier og hvepse til i de hulrum, som findes i bygningerne, både i mursten og træværk.

Udenfor huset er der brændestabler, som også er hjemsted for en stor mængde insekter, og chefgartner Fergus Garrett anbefaler haveejere, at de selv skal lade stabler og bunker af grene blive liggende på udvalgte steder.

 

Have med lang blomstringssæson

Haven omkring Great Dixter myldrer med liv. I blomsterne er der masser af bier, hvepse, svirrefluer og andre, som suger nektar fra støvdragere og støvfang. Rapporten konkluderer, at ”Great Dixter er lykkedes med at ernære et rigt samfund af bestøvere i en tid, hvor de er i generel nedgang på landet i England”.

En del af dette skyldes, at haverne dyrkes efter principper med ”succession planting”, hvor den ene blomstring overtager efter den anden. Det opnås på to måder: Dels er der plantet blomster og buske, som blomstrer på forskellige tidspunkter af året, dels bruger gartnerne en del tid og energi på at udskifte planter i bedene, efterhånden som de afblomstrer.

Great Dixter er alt andet end ”vild med vilje” – det er en have, som kræver intensiv pleje året rundt.

 Men det er ikke kun de levende planter, som giver levesteder til insekter og andet liv. Rapporten konkluderer, at biodiversiteten også kan tilskrives bar jord, som giver ly til blandt andre jordboende bier og hvepse.

En af de observerede bier, der ikke længere er så almindelig, er havevægbi, som er særlig glad for staudesalvier. De ses i det lange bed med det logiske navn ”the long boarder”, som ligger tæt på hovedhuset.

 

 Der er også masser af liv i bunker af visne blade og planteaffald, som er ved at kompostere. En del af bunkerne består af afklippet hø fra engene omkring Great Dixter. Kerner i høet bliver spist af tornirisker, som holder til i haven. Og hvis man roder rundt i bunkerne, kan man være heldig at møde f.eks. en stor gedehams eller en hushumle.

 

Vand, vand, vand

Tre steder er der vand i større målestok: Dels resterne af en gammel voldgrav og dels to damme. Især dammene er levesteder for lille og stor vandsalamander, frøer og tudser. Desuden er i alt fundet 17 arter af guldsmede og vandnymfer. To af dem – rødøjet vandnymfe og lille rødøjet vandnymfe – er afhængige af planter på vandoverfladen. Det er deres forsvar mod konkurrerende arter, som holder til i planter langs bredden.

 


Christopher Lloyd ville have været glad

Great Dixter blev kendt under den tidligere ejer, Christoffer Lloyd, som fra midten af 1950’erne og de kommende årtier drev stedet og indrettede mange af haveområderne. Havde han levet i dag og set undersøgelsen og alt dyrelivet, ville han have været glad. Det er hans arvtager, Fergus Garrett, overbevist om.

Christopher Lloyd var stort set altid i haven, og han elskede at være omgivet af planter og dyreliv. Men som Fergus Garrett siger, har Lloyd aldrig plantet noget, bare fordi det var godt for biodiversiteten. Al insekt- og fuglelivet er i stedet ”en smuk bivirkning”, som Fergus Garretts formulerer det.

 Christopher Lloyd blev født på Great Dixter i 1921. Han elskede at være i haven som barn, og da han som ung mand kom hjem fra militærtjeneste i 1946, lod han sig indskrive på uddannelsen i havebrug. Nogle år senere – i 1954 – vendte han hjem til Great Dixter. Her tilbragte han resten af livet med at passe og udvikle haven, samtidig med at han skrev en lang række af havebøger. Den første udkom allerede i 1957 med titlen ”The Mixed Border in the Modern Garden” (”Det blandede bed i den moderne have”, red.)

Han skrev også til flere aviser, og alt det betød, at Great Dixter blev den mest kendte have i landet. I dag er den også kendt internationalt, og omkring 50.000 gæster besøger den hvert år.