Menu

Vis alle

0 resultater

Havestof

0 resultater

Arrangementer

0 resultater

Shop

0 resultater

Åbne haver

0 resultater

Liste visning

Gitter visning

Du skal indtaste minimum 3 tegn for at se resultater

Her kan du søge i hele vores katalog af artikler, arrangementer, produkter og åbne haver.

Vis flere
Vis flere
Vis flere
Vis flere
Vis flere
Havestof Se alt i havestof Andet Biodiversitet Den Spiselige Have Design og Indretning Dyrkning Havens Problemer Prydhaven

Er du også vild med roser?

Så er der vejledning og gode råd at hente i Haveselskabets bog Rosenglæde. Bogen går praktisk til værks og giver gode råde om: Køb af roser • Plantning af roser • Pleje af roser • Beskæring af roser • Gode rosensorter • Og meget mere. Bogen er skrevet med glæde og stor erfaring af Haveselskabets rosenekspert Peter Ørum Scherg.

Aktiviteter Se alle aktiviteter Arrangementer Cph Garden Digitale haveoplevelser Havefestival Hjem og Haveliv Haveskoler Åbne Haver

Lars sparede 2800kr på sine forsikringer

Gennem Haveselskabet blev Lars opmærksom på Tryg, som han tog kontakt til og fik et uforpligtende møde. Til mødet blev Lars guidet i omlægningen af sine forsikringer, og fik som medlem af Haveselskabet tilbudt en særlig forsikring til sin have, med i pakken. Dermed fik Lars flere penge til planter i haven.

Om os Se alt om os Foreningen Værdier, mission og vision Kontakt Kommercielle samarbejder Medarbejdere Haveselskabets have Støt havesagen Presse Intranet

Gør gratis brug af Tryg Bolighjælp

Da Kathe omlagde sine forsikringer til Tryg, sparede hun 1600 kr. Ikke lang tid efter, fik hun lov at gøre brug af Tryg Bolighjælp, da hun opdagede et stort hvepsebo på sin grund. Kort efter sendte Tryg hjælpen ud, og fik fjernet hvepseboet, - uden beregning, da det er en del af pakken.

Generalforsamling 2024

Ordinær generalforsamling for Helsingør afdeling.

Kom til generalforsamling og få medindflydelse på, hvad der skal ske i Haveselskabet.

På generalforsamlingen vil bestyrelsen orientere om afholdte aktiviteter, økonomi og planer for fremtiden.

Den siddende bestyrelse fortsætter til 2025, men skal suppleres med nye medlemmer på generalforsamlingen valgt for en 2-årig periode. (til 2026) Det sikrer kontinuitet i bestyrelsesarbejdet at halvdelen af bestyrelsen er valgt for en 2-årig periode på hver ordinær generalforsamling fremover.

 

Dagsorden ifølge Haveselskabets vedtægter:

 1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent blandt de tilstedeværende.
 2. Afdelingsbestyrelsens beretning for afdelingens aktiviteter i det forløbne 1/2 år til godkendelse.
 3. Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse. (12/9 - 31/12 2023)
 4. Forelæggelse af budget og aktivitetsplan til orientering.
 5. Indkomne forslag.
  • Forslag, der ønskes behandlet, skal meddeles skriftligt (pr. mail) til formanden (jesper@braingarden.dk) senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Dvs. senest 13. februar
 6. Valg:
  • Supplerende medlemmer til afdelingsbestyrelsen (vælges for 2 år).
  • afdelingsbestyrelses suppleant /er (vælges for 1 eller 2 år).
  • Bilagskontrollant (vælges for 2 år)
  • Bilagskontrollant suppleant /er (vælges for 1 eller 2 år).
 7. Eventuelt


Alle medlemmer af Haveselskabet er velkomne. Medlemskab kan tegnes i døren.


Kun medlemmer af Haveselskabet med bopæl i Helsingør Kommune eller som har meldt ønske om overflytning til Helsingør har stemmeret. Medlemmer fra andre afdelinger som ønsker tilknytning til den nye afdeling i Helsingør skal melde dette til Hovedkontoret: medlem@haveselskabet.dk

Medlemskort skal forevises ved indgangen.

Når du tilmelder dig generalforsamlingen er du også tilmeldt det efterfølgende arrangement med Emilie Bausager.


Find arrangement

Lokale 11.2.01 Skolen i Bymidten, Marielyst Alle 2 Helsingør 3000 - | Åben i Google Maps