Gå til hovedindhold
Belægninger hvor regnvandet kan trænge igennem kan både aflaste kloakken og være et smukt element i haven. Foto: Gap Photos/ Steve Woodster
Belægninger hvor regnvandet kan trænge igennem kan både aflaste kloakken og være et smukt element i haven. Foto: Gap Photos/ Steve Woodster
Artikel for alle

Regnvenlig belægning

Terrasse, indkørsel og gangstier – belægninger findes der i stort set alle haver. Hvis de anlægges så regnvandet har mulighed for at trænge igennem i stedet for at løbe af på overfladen, mindskes den mængde vand, der løber i kloakken.
Louise Møller - 
10. december 2014

En vandgennemtrængelig belægning giver regnvandet mulighed for at sive ned i jorden og indgå i sit naturlige kredsløb, i stedet for at løbe ud på vejen og videre til kloakken, hvor det giver risiko for oversvømmelse. Belægningen kan fx være grus, græsarmering eller fliser med brede fuger. I denne artikel får du tips og ideer til, hvordan du anlægger regn venlige belægninger.

Drop stabilgruset

Det er almindeligt at bruge stabilgrus som bærelag under belægninger, men det er ikke velegnet til en vandgennemtrængelig belægning, da vandet ikke kan trænge igennem. I stedet for stabilgrus kan du lægge en makadam-opbygning, der består af store skærver, som fyldes ud med grus. Der findes også færdigblandede alternativer til stabilgrus, som prismæssigt ligger på samme niveau som stabilgrus, men har den fordel, at de lader vandet passere ned til grundvandet gennem de nedre jordlag.

Stabilgrus har gode egenskaber med hensyn til frostsikkerhed og stabilitet, som især er vigtige på svært trafikerede veje. I en indkørsel, som ikke belastes nær så hårdt, kan andre typer af bærelag fint bruges uden at give problemer.

Til slut i artiklen, kan du læse, hvordan du opbygger et bærelag af makadam.

Et spor til bilens hjul

Den helt enkle måde at anlægge en vandgennemtrængelig indkørsel er blot at lægge en stribe fliser de to steder, hvor bilens hjul skal køre ind og holde i indkørslen. I resten af indkørslen kan du have græsplæne, grus eller bede med lave planter. 

Gron indkorsel

Græsarmering

Græsarmeringssten er velegnede til indkørsler. Græsset i armeringsstenenes hulrum giver belægningen et grønt og frodigt udtryk, og stenene er lige så stabile som almindelige betonsten og tåler, at en bil kører på dem. Ud over at nedsive vand giver græsarmering mulighed for at få lidt havestemning tilbage i forhaven. 

Gaesarmering

For at få et godt resultat er det vigtigt, at vækstmaterialet (grus blandet med muldjord), der lægges ned i hulrummet af stenene, ikke går helt op til kanten. Hvis græssets er godt beskyttet nede i armeringsstenens hulrum, kan det sagtens tåle, at en bil kører hen over det, uden at græsset slides i stykker. 

Under en carport kan det være svært at få græs til at gro. Her kan græsarmeringssten i stedet fyldes med grus, eller du kan vælge at lave en anden belægning under selve overdækningen.

Grus og perlesten

Grus, skærver og perlesten er andre gode eksempler på vandgennemtrængelige belægninger. Hvis du lægger dem ovenpå et bærelag af makadam, er det en god ide at lægge en fiberdug imellem de to lag. Så undgår du at de små grus partikler/sten med tiden synker ned i makadam-laget. 

Du kan give indkørslen et frodigt udtryk, ved at have felter med tørketålende græsser eller stauder som fx engelskgræs, slangehoved og filtet soløje i grusset. På fotoet herunder er det et forsænket bed med husløg, som bryder belægningen.

Gron indkorsel

Vandgennemtrængelige fliser og klinker

Fliser og klinker er ofte lavet, så de er uigennemtrængelige for vand. Det gør dem mere frostsikre og mindre glatte, men mindre egnede til en regnvenlig belægning. Der er dog begyndt at komme fliser og klinker på markedet som kombinerer hensynet til frostsikkerhed med vandgennemtrængelighed. Det gælder for eksempel disse klinker fra Petersen Tegl, hvor regnvandet kan trænge ned gennem hullerne.

Klinker_med_huller

Brede fuger mellem fliserne

En belægning af almindelige betonfliser, klinker eller natursten kan gøres mere vandgennemtrængelig, hvis afstanden mellem dem øges, så fugerne bliver bredere.  

Normalt fyldes fugerne ud med fugesand, der indeholder bittesmå partikler på 0-1 mm, som kitter sammen, så ukrudtet får sværere ved at etablere sig, men som samtidig gør det vanskeligt for vandet at trænge igennem. Når belægningen skal være mest muligt vandgennemtrængelig, skal du i stedet bruge grus i størrelsen 1-4 mm, så sikrer du dig, at vandet løber videre ned i stedet for at samles oven på belægningen.

For at undgå for meget lugearbejde, kan du plante tørketålende planter i de brede fuger. Brug en blanding af muld og grus (1-4 mm), og sørg for at blandingen ikke går helt op til kanten, så de små ”fugeplanter” vokser lidt nede i fugen, hvor de er beskyttet mod slid. Planter som stenurt, timian og trædepude er velegnede i sol, og ligger fugerne i skygge, kan du med held få mos til at trives. Endelig kan du udså færdigblandede frøblandinger af fugefrø med blandt andre den lille, mosagtige plante firling, almindelig tusindfryd og forskellige arter af timian.

Fuger

Fuger

Sådan anlægger du en belægning med bærelag af makadam 

  • Grav ca. 40 cm jord af. Løsne underjorden, hvis den er meget leret.
  • Fyld op med singels eller skærver, str. 32-64 mm.
  • Fyld grus eller små skærver ned mellem stenene, og komprimér med vibrator eller tromle.
  • Læg en vandgennemtrængelig fiberdug ud over arealet.
  • Udlæg et afretningslag på ca. 3-5 cm af vasket grus eller skærver, str. 1-4 mm.
  • Afslut med belægning, fx grus, græsarmeringssten eller fliser med brede fuger imellem.
  • Fej eller vask grus ned i eventuelle fuger. 
  • Når du anlægger terrasse eller gangstier, kan du nøjes med en samlet opbygning på 15-20 cm.
Annonce