Menu

Vis alle

0 resultater

Havestof

0 resultater

Arrangementer

0 resultater

Shop

0 resultater

Åbne haver

0 resultater

Liste visning

Gitter visning

Du skal indtaste minimum 3 tegn for at se resultater

Her kan du søge i hele vores katalog af artikler, arrangementer, produkter og åbne haver.

Vis flere
Vis flere
Vis flere
Vis flere
Vis flere

Den praktiske regnhave

Er du til en robust regnhave med plads til leg og udfoldelse? Så læs om 'Den praktiske regnhave' her.

Lad dig ikke afskrække

Det behøver ikke at være dyrt eller besværligt at etablere en regnhave. Denne regnhave er nem at passe og tåler leg og boldspil. Havens eksisterende staudebed er genbrugt, og resultatet er en regnhave, der både håndterer regnvand og har rum til udfoldelse.

Oversigt

Vandets vej

Regnvand fra tag, terrasse og indkørsel ledes sikkert væk fra husets fundament i en stenrende. En blød og næsten usynlig græsrende tager regnvandet videre over græsplænen til det nye regnbed, hvor planterne i det nye regnbed får glæde af hverdagsregnen.

Regnbedet har indbygget et overløb, hvorfra overskudsvandet fra kraftige regnskyl kan komme videre til åen. Overskudsvandet kan også ledes via en vej til offentlige arealer. Hvis du ikke må lede til en å eller vej, så kan regnhaven dimensioneres til at rumme selv store skybrud som vist her http://haveselskabet.dk/artikel/den-spiselige-regnhave.

Planter

Anlægsarbejde og formål 

I haven er det traditionelle gamle staudebed blevet omlagt til et regnbed, og derved er der ikke sket væsentlige ændringer i havens indretning. Mange af planterne fra det gamle bed er genbrugt, men der er blevet tyndet ud, så hver enkelt plante kommer mere til sin ret. 

Intentionen har været at skabe et bed med et naturligt udtryk, så det passer til havens øvrige beplantning.  Der er valgt kraftige stauder, som giver frodighed, men som også er gode til at dække bunden, så bedet i store træk kan passe sig selv sæsonen igennem.  

De højeste stauder er placeret i midten af bedet. Det gælder kongelys, mosebunke (græs), dagliljer, løvehale og tidselkugle. 

 

1. Daglilje, Hemerocallis hybrid
2. Palmelilje, Yucca filamentosa
3. Tidselkugle, Echinops 
4. Engnellikerod, Geum rivale
5. Lammeøre, Stachys byzantina ’Silver Carpet’
6. Mosebunke, Deschamosia cespitosa
7. Løvehale, Phlomis russeliana
8. Kongelys, Verbascum nigrum

Årets gang

Kongelys blomstrer først på sommeren og afløses senere af dagliljer, løvehale og tidselkugle, som blomster i sensommeren og starten af efteråret. Mosebunke er en hårdfør græs med let overhængende aks i juni-august. Bladene er vintergrønne. 

Langs kanten er der plantet den tidligt blomstrende engnellikerod samt lammeøre. Begge er lave, bunddækkende planter, og lammeøres sølvfarvede blade er meget dekorative både om sommeren og det meste af vinteren. 

Pleje

Hvert forår, når risikoen for hård frost er ovre, klippes de visne toppe af stauderne. Med tiden vil nogle af stauderne brede sig og komme til at fylde for meget. Derfor kan det blive nødvendigt at dele dem med års mellemrum.  

Anlæg og økonomi

Regnbedet er 5,0 m2 stort og 0,3 m dybt med skrå kanter (1,5 m3) og håndterer 95 % af den årlige nedbør fra et samlet tag- og overfladeareal på 230 m2. De resterende fem procent falder som skybrud og ledes ved regnbedets overløb til vandløbet Postens Rende.

Entreprenøren har stået for afpropning ved den offentlige kloak (lovpligtigt), rørføring under hævet terrasse og udgravning af regnbed.

Den offentlige kloak modtager ikke længere regnvand fra ejendommen, og forsyningsselskabet har givet haveejeren 40% af tilslutningsbidraget retur, svarende til ca. kr. 23.000.

Derudover har haveejeren betalt knap kr. 2.000 til nye planter og småting. Haveejeren har selv tippet tagrenden, så faldet går mod haven, lagt stenrenden i terrassen og tilplantet regnbedet.

Uden gør-det-selv arbejdet vil en tilsvarende regnhave koster ejeren kr. 10.600 når tilslutningsbidraget er trukket fra.

Middelfart Kommune har brugt kr. 1.000 på etablering af offentlige græsrende og buskrydning ved åen.

Læs om om andre regnhaver i Middelfart her: http://haveselskabet.dk/artikel/syv-regnhaver-i-middelfart