Menu

Vis alle

0 resultater

Havestof

0 resultater

Arrangementer

0 resultater

Shop

0 resultater

Åbne haver

0 resultater

Liste visning

Gitter visning

Du skal indtaste minimum 3 tegn for at se resultater

Her kan du søge i hele vores katalog af artikler, arrangementer, produkter og åbne haver.

Vis flere
Vis flere
Vis flere
Vis flere
Vis flere
Havestof Se alt i havestof Andet Biodiversitet Den Spiselige Have Design og Indretning Dyrkning Havens Problemer Prydhaven

Er du også vild med roser?

Så er der vejledning og gode råd at hente i Haveselskabets bog Rosenglæde. Bogen går praktisk til værks og giver gode råde om: Køb af roser • Plantning af roser • Pleje af roser • Beskæring af roser • Gode rosensorter • Og meget mere. Bogen er skrevet med glæde og stor erfaring af Haveselskabets rosenekspert Peter Ørum Scherg.

Aktiviteter Se alle aktiviteter Arrangementer Cph Garden Digitale haveoplevelser Havefestival Hjem og Haveliv Haveskoler Haver

Lars sparede 2800kr på sine forsikringer

Gennem Haveselskabet blev Lars opmærksom på Tryg, som han tog kontakt til og fik et uforpligtende møde. Til mødet blev Lars guidet i omlægningen af sine forsikringer, og fik som medlem af Haveselskabet tilbudt en særlig forsikring til sin have, med i pakken. Dermed fik Lars flere penge til planter i haven.

Om os Se alt om os Foreningen Værdier, mission og vision Kontakt Kommercielle samarbejder Medarbejdere Haveselskabets have Støt havesagen Presse Intranet

Gør gratis brug af Tryg Bolighjælp

Da Kathe omlagde sine forsikringer til Tryg, sparede hun 1600 kr. Ikke lang tid efter, fik hun lov at gøre brug af Tryg Bolighjælp, da hun opdagede et stort hvepsebo på sin grund. Kort efter sendte Tryg hjælpen ud, og fik fjernet hvepseboet, - uden beregning, da det er en del af pakken.

Den skjulte regnhave

I Bent Aages have løber vandet umærkeligt gennem en rende lavet af tre rækker brosten. Regnhaven ligner præcis den have, som Bent Aage i forvejen havde – og var fuldt tilfreds med.

Gem regnhaven væk

Når Bent Aage træder ud på sin terrasse bag huset og spadserer videre ned igennem haven, kan han på begge sider af græsplænen nyde udsigten de sine bede, hvis kanter slynger sig smukt gennem landskabet.

Om foråret strutter rododendronernes blomsterbuketter. Blandingen af stauder, buske og mindre træer giver bedene et frodigt og varieret udtryk. Som en lille skov, der blomstrer gennem hele sommeren. Allerbagerst i haven strækker en såkaldt gunnera – også kaldet mammutblad – sine kæmpemæssige blade op mod lyset.

Sådan så haven ud, før Bent Aage anlagde sin regnhave, og sådan ser den stadig ud i dag, hvor hans regnhave er anlagt. 

”Haven har egentlig ikke forandret sig”, kommenterer han. Det eneste, som ser anderledes ud i dag, er kanten af brosten om det ene bed i hele havens længde, der er blevet udvidet med to rækker. Alt i alt danner de tre rækker brosten nu en rende, som regnvandet fra husets tag kan løbe igennem. 

Regnen vander bedene på vejen

Bent Aages have fungerede allerede lige præcis, som han ønskede sig, og derfor valgte han en regnhaveløsning, der stort set lignede den eksisterende.

Intet større gravearbejde, ikke én eneste plante blev flyttet. I dag står haven som et godt eksempel på, at man sagtens kan føje en regnvandsløsning til, selv om man allerede har skabt sin drømmehave. 

Overblik

Vandets vej 

Regnvand fra tag, terrasse og indkørsel ledes sikkert væk fra husets fundament i rør under terrassen. Den eksisterende dobbelte brostenskant om bedene er udvidet med en række brosten mere, hvor regnvandet kan løbe. I gruset under brostenene er lagt et drænrør, så hele brostensrenden fungerer som en lang faskine.

Undervejs ledes noget af vandet ind til tørstige bede. Renden ender i et lille regnbed, som har indbygget et overløb, hvorfra overskudsvandet fra kraftige regnskyl kan komme videre til åen. 

Overskudsvandet kan også ledes via vejen til offentlige arealer. Hvis du ikke må lede til å eller vej, så kan regnhaven dimensioneres til at rumme selv store skybrud – som vist her http://haveselskabet.dk/artikel/den-spiselige-regnhave

Planter

Regnvandsløsningen er bygget op omkring havens eksisterende bede, og derfor er der ikke etableret ny beplantning i forbindelse med omlægningen.

Alligevel har man formået at udnyttet vandet i haven, så de eksisterende planter kan drage nytte af det. Der er indlagt et dræn under jorden, som går fra vandrenden og ind i et surbundsbed med rododendron.  

For at man kan undgå oversvømmelse og vandmætning af jorden, er systemet lavet sådan, at det overskydende vand løber videre i drænet og tilbage i den overjordiske brostensrende. Herfra løber vandet ned i bunden af haven til en stor, gammel mammutgunnera. 

Haven har en utrolig fin karakter, og her er gjort meget ud af detaljer og materialevalg. Bedene er beplantet med både stauder, buske og mindre træer, som giver en flot variation i højder, former og farver. 

Årets gang

Haven står smukt på alle årstider med en blanding af stauder, buske og mindre træer. Havens mange rododendron blomstrer i foråret og afløses af havens mange prydbuske og stauder. Flere af havens planter får også smukke høstfarver. 

Pleje

Omlægningen til regnhave har i dette tilfælde ingen betydning for omfanget af vedligeholdelse. Havens indretning og plantevalg betyder dog, at haven i forvejen var ret pasningskrævende. 

E

Anlæg og økonomi

Bent Aage har selv lagt alle de brosten, der danner vandrendens forløb gennem haven. 

Regnbedet er på 2 m2  (0,6 m3) og håndterer 95 % af den årlige nedbør fra et samlet tag- og overfladeareal på m2. De restende fem procent falder som skybrud og ledes ved regnbedets overløb til vandløbet "Postens Rende".

Som noget nyt er der lavet en 20 meter lang brostensrende med grus og dræn i bunden. Den har i praksis vist sig så effektiv til nedsivning, at den helt overflødiggør regnbedet for enden.

Den offentlige kloak modtager ikke længere regnvand fra ejendommen, og forsyningsselskabet har givet haveejeren 40% af tilslutningsbidraget retur, svarende til ca. kr. 23.000.

Entreprenøren har stået for afpropning ved den offentlige kloak (lovpligtigt), rørføring under terrasse og grusbund med dræn til brostensrenden. Mens haveejeren selv har tippet tagrender, så faldet går mod haven, og har lagt stenrenden i terrassen og tilplantet regnbedet. Derudover har haveejeren betalt knap kr. 3.000 for brosten og småting.

Uden gør-det-selv arbejdet vil en tilsvarende regnhave koste ejeren 15.900 kr., når tilslutningsbidraget er trukket fra.

Middelfart Kommune har brugt kr. 1.000 på etablering af offentlige græsrende og buskrydning ved åen.

Mød haveejeren

Bent Aage er en dygtig håndværker. Han laver det meste selv, både inde i huset og ude i haven. Han har i sin tid planlagt haven sammen med sin kone, da hun levede. Bent Aage kan godt lide at være aktiv, når han er i haven. Han har både drivhus med tomater og en hel del planter, der skal klippes eller på anden vis passes. 

Bent Aage har selv vendt tagrenderne i den nye regnhave og ført rørene ned, hvor det var nødvendigt. Han har fået professionel assistance til rørføringen frem til haven, men har derefter selv etableret renden ned gennem haven, lavet regnbedet og overløbet ud af haven.


Læs mere om de andre regnhaver i Middelfart her: http://haveselskabet.dk/artikel/syv-regnhaver-i-middelfart